Aicinām 5. - 9. klašu pedagogus uz apmācību semināru “Kā runāt ar vecākiem par seksuālās vardarbības riskiem pret pusaudzi interneta vidē.”

22.02.2019

Aicinām 5. - 9. klašu pedagogus uz apmācību semināru “Kā runāt ar vecākiem par  seksuālās vardarbības riskiem pret pusaudzi interneta vidē.”

Apmācību seminārs 5.  –  9. klašu pedagogiem “Kā runāt ar vecākiem par  seksuālās vardarbības riskiem pret pusaudzi interneta vidē. ”

“Centrs Dardedze” 11. martā rīko dienas apmācību semināru, lai palīdzētu pedagogiem apgūt nepieciešamo informāciju un prasmes kā runāt ar vecākiem par riska faktoriem, kas var apdraudēt pusaudžu drošību interneta vidē.

Problēma: bērniem pieaugot, vecāki viņiem velta arvien mazāk laika un nedalītas uzmanības. Nereti sarunas paliek “kā iet”, sekmju pieskatīšanas un kontroles līmenī. Starp pusaudžiem un vecākiem veidojas komunikācijas plaisa. Pusaudzis jūtas nesaprasts un nepieņemts, un tas rada dažādus vardarbības riskus bērnu dzīvē – gan interneta vidē, gan attiecībās reālajā vidē.

Vecākiem kļūst arvien grūtāk saprasties ar saviem bērniem - pusaudžiem, veltīt viņiem nedalītu uzmanību, turklāt saasinās viedoklis par neatkarību, brīvību, pusaudžiem pašnoteikšanos un iespēju pieņemt lēmumus pastāvīgi. Sarunas aizņemtības un emociju dēļ nereti nenotiek vai arī ir «jūtīgas», virspusējas. Vecāki uzskata, ka pusaudži sāk neklausīt un protestē «protesta pēc», savukārt pusaudži jūtas nesaprasti, jo paši vēl mēģina izprast sevi un vienlaikus gaida vecāku atbalstu.

Riski: Komunikācijas plaisa starp vecākiem un pusaudžiem ir pamats zemam pašvērtējumam, problēmām attiecību veidošanā ar citiem un potenciāliem vardarbības riskiem – interneta vidē (sekstings) un reālajā vidē (mobings).

Bērni, kuru vecāki atrod laiku sarunai, vēro bērna uzvedību, prot pamanīt bērna vajadzības un prasmīgi nāk tām pretī, daudz mazākā mērā ir pakļauti manipulācijas riskam, tostarp arī internetā.

Aicinām 5. –  9. klašu pedagogus  apgūt gan teorētiskas, gan praktiskas iemaņas, lai veicinātu vecāku iesaisti pusaudža dzīvē, palīdzot izglītoties arī viņiem.

Semināru vadīs “Centrs Dardedze” klīniskā psiholoģe Daina Dziļuma un komunikāciju speciāliste Vineta Āboliņa.

Kad: 11. martā no 11.00 – 14.00

Kur: “Centrs Dardedze”, Cieceres iela 3a

Lai pieteiktu savu dalību seminārā, lūdzam rakstīt uz vineta.abolina@centrsdardedze.lv , norādot vārdu, uzvārdu un skolu, kuru pārstāvat.

Atpakaļ
       Ziedot Bērnībai bez vardarbības

Piesakies ziņām epastā

Vecākiem
Speciālistiem
Piekrītu Dardedzes privātuma politikai un vēlos saņemt e-pastus ar piedāvājumiem un jaunumiem no Dardedzes