"Bērna māja" - saudzīga pieeja dzimumnoziegumos cietušo bērnu nopratināšanā

04.07.2017

4.jūlijā Rīgā, nodibinājuma “Centrs Dardedze” telpās notika preses konference, kurā Valsts policijas, Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas un citu institūciju vadošie pārstāvji pauda gatavību ieviest saudzīgāku pieeju dzimumnoziegumos cietušo bērnu nopratināšanā - arī Latvijā tiks izmēģināts “Bērna mājas” sadarbības modelis, kas jau tiek plaši pielietots citās Eiropas valstīs.

“Bērna mājas” modeļa ietvaros dažādu institūciju pārstāvji tiekas zem viena jumta, lai efektīvi izmeklētu dzimumnoziegumus, kuros cietuši bērni. Šī pieeja paredz savlaicīgu un profesionālu bērna nopratināšanu drošā un draudzīgā vidē, operatīvi iesaistot darbiniekus, kuri ir specializējušies seksuālu noziegumu izmeklēšanā. Ar bērnu sarunājas īpaši apmācīts psihologs, nopratināšanas process tiek filmēts, un visi nepieciešamie speciālisti – izmeklētājs, prokurors, mediķis, advokāts – vēro nopratināšanas translāciju atsevišķā telpā.

„Ik gadu no vardarbības un novārtā pamešanas Latvijā cieš vairāk nekā divi tūkstoši bērnu. Skaitļi ir skarbi un rāda, ka procentuāli visvairāk noziedzīgo nodarījumu veikti pret dzimumneaizskaramību. Svarīgs ir kopīgs darbs, un ikviens solis, lai stiprinātu, bagātinātu un padarītu efektīvu Latvijas bērnu tiesību aizsardzības sistēmu. Mūsu visu kopīgs mērķis ir bērnam, un viņa attīstībai droša un atbalstoša vide,” “Bērna mājas” pilotprojekta atklāšanā uzsvēra labklājības ministrs Jānis Reirs.

Bērna nopratināšanas galvenais mērķis ir iegūt nozieguma atklāšanai derīgus pierādījumus, vienlaikus pēc iespējas mazāk emocionāli traumējot bērnu, skaidro “Centrs Dardedze” īstenotā pilotprojekta vadītāja Laura Ceļmale. Līdz šim bērnam nereti nācās stāstīt par pieredzēto daudzas reizes - policistiem, mediķiem, psihologiem un sociālajiem darbiniekiem. Stāstījumu nesakritības gadījumā var rasties pamats bērna liecības apšaubīšanai, turklāt, ja bērns ir spiests atkal atsaukt atmiņā piedzīvoto, viņš atkārtoti piedzīvo emocionālu traumu.

“Seksuāls noziegums ir atšķirīgs no citiem noziedzīgiem nodarījumiem ar to, ka bērni paši parasti nevēršas pret savu pāridarītāju, kurš visbiežāk ir bērnam tuvs un nozīmīgs cilvēks. Nereti bērnam trūkst zināšanu un izpratnes par to, ka ar viņu veiktās darbības ir kas nepieļaujams - īpaši, ja seksuāla izmantošana notiek ģimenē, ilgstošā laika periodā un no bērna uzticības personu puses. Šie ir noziegumi, kam raksturīga noslēpumainība, manipulēšana ar bērnu draudot vai uzpērkot, bet miesasbojājumi tiek izdarīti reti, tāpēc liecības iegūšanai ir ļoti liela nozīme, lai mēs bērnam varētu palīdzēt,” skaidro psiholoģe Inese Sadauska.

“”Bērna mājas” modelis ir orientēts uz cietušo bērnu un liecinieku labāko interešu ievērošanu, piedāvājot bērnu nopratināšanu veikt draudzīgā vidē. Atbilstoši tam kriminālprocesā cietušo bērnu un liecinieku nopratināšana notiek, izmantojot psihologu un tehnisko līdzekļu starpniecību, kas uzskatāma par saudzīgāku pieeju un pasargā bērnu no atkārtotas viktimizācijas riskiem izmeklēšanas procesa laikā,” norāda Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis.

Pilotprojekta laikā Rīgā un Rīgas reģionā “Bērna mājas” modelis tiks izmēģināts organizācijas “Centrs Dardedze” telpās, kur ikdienā jau tiek sniegta psiholoģiska palīdzība bērniem un viņu ģimenēm, tai skaitā vardarbības gadījumos. Pilotprojekta ietvaros tiek izstrādāta iesaistīto institūciju sadarbības metodoloģija, veiktas speciālistu apmācības un telpu pielāgošana: apskates telpas remonts, telpu skaņas izolācijas uzlabošana, kā arī video un translācijas aparatūras uzstādīšana. Tuvāko sešu mēnešu laikā šeit tiks nopratināti 20-30 bērni, lai gada beigās sniegtu ieteikumus “Bērna mājas” modeļa ieviešanai visā Latvijā. Pilotprojekts tiek īstenots ar Tieslietu ministrijas un Labklājības ministrijas atbalstu.

Apliecinot gatavību ieviest vienotu pieeju dzimumnoziegumos cietušu bērnu nopratināšanas procesā, sadarbības memorandu “Bērna mājas” pilotprojekta ietvaros parakstījušas visas iesaistītās institūcijas: Tieslietu ministrija, Labklājības ministrija, Iekšlietu ministrija, Veselības ministrija, Valsts policija, Rīgas tiesu apgabala prokuratūra, Tiesu administrācija, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Rīgas bāriņtiesa, Rīgas Sociālais dienests un nodibinājums Centrs Dardedze.

Kā ziņots, pagājušajā gadā Tiesībsarga biroja eksperti konstatēja, ka pašreizējā prakse dzimumnoziegumos cietušu bērnu nopratināšanā nenodrošina bērniem saudzīgu attieksmi - nepilngadīgas personas nereti tiek nopratinātas bērniem nepiemērotās telpās, kā arī nopratināšanas procesā trūkst vienotas, bērna labākajās interesēs balstītas pieejas. Lai risinātu praksē pastāvošās problēmas, Noziedzības novēršanas padome premjera Māra Kučinska vadībā pauda atbalstu “Bērna mājas” sadarbības modeļa ieviešanai Latvijā.

Par “Bērna māju”

“Bērna mājas” sadarbības modelis ir izveidots Islandē (“Barnahus”) – tas ir bērnam draudzīgs, starpdisciplinārs, starpinstitucionāls centrs, kur dažādu jomu profesionāļi tiekas zem viena jumta, lai izmeklētu bērna seksuālas izmantošanas gadījumus un nodrošinātu bērniem nepieciešamo atbalstu. Pašlaik tas ieviests jau desmit Eiropas valstīs, tai skaitā Igaunijā un Lietuvā, un atzīts par efektīvu reaģēšanas mehānismu uz seksuālu vardarbību, kas vienlaikus nodrošina cietušā bērna tiesības un efektīvi sasniedz kriminālprocesa un rehabilitācijas procesu mērķus. “Bērna māju” kā efektīvu risinājumu starpinstitucionālai sadarbībai Eiropas Padomes dalībvalstīm rekomendē arī Lanzarotes komiteja.

Par nodibinājumu “Centrs Dardedze”

Centrs Dardedze ir nevalstiska organizācija, kas iestājas par bērnu tiesībām uz dzīvi, brīvu no vardarbības un jau vairāk nekā 16 gadus darbojas bērnu aizsardzības jomā. Tā sniedz atbalstu bērniem, kuri cietuši no seksuālas, fiziskas, emocionālas vardarbības vai novārtā pamešanas, kā arī veic preventīvas apmācības vardarbības novēršanai bērniem, vecākiem, skolotājiem, sociālajiem darbiniekiem, psihologiem un citiem speciālistiem.

Atpakaļ
       Ziedot

Piesakies ziņām epastā

Vecākiem
Speciālistiem
Piekrītu Dardedzes privātuma politikai un vēlos saņemt e-pastus ar piedāvājumiem un jaunumiem no Dardedzes