Par saudzīgāku pieeju seksuāli izmantotu bērnu nopratināšanā

03.04.2017

Par saudzīgāku pieeju seksuāli izmantotu bērnu nopratināšanā

Latvijā seksuāla izmantošana ir izplatītākais pret bērniem veikto noziegumu veids – pēc Valsts policijas datiem 2016.gadā visbiežāk bērni cietuši no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību (26% gadījumu). Lai nopratināšanas procesā mazinātu bērnu atkārtotu traumēšanu un iegūtu pēc iespējas kvalitatīvākus pierādījumus kriminālprocesam, šodien notika pirmā institūciju tikšanās, lai Rīgā un Rīgas reģionā uzsāktu pilotprojektu “Bērna mājas” starpinstitucionālā sadarbības modeļa ieviešanai darbā ar seksuāli izmantotiem bērniem.

Pērn, veicot izpēti, Tiesībsarga biroja eksperti konstatēja, ka pašreizējā situācija seksuāli izmantotu bērnu nopratināšanā nenodrošina bērniem saudzīgu attieksmi. Nepilngadīgas personas nereti tiek nopratinātas bērniem nepiemērotās telpās, kā arī nopratināšanas procesā trūkst vienotas, konsekventas, bērna labākajās interesēs balstītas pieejas.

Bērna liecība seksuālas izmantošanas gadījumos var būt vienīgais pierādījums, kas var palīdzēt atklāt noziegumu, novērst tā atkārtošanos un pasargāt cietušo, skaidro “Centrs Dardedze” īstenotā pilotprojekta vadītāja Laura Ceļmale. Pašlaik bērnam nereti nākas stāstīt par piedzīvoto daudzas reizes - policistiem, mediķiem, psihologiem un sociālajiem darbiniekiem. Stāstot par notikušo atkārtoti, bērns atkal tiek emocionāli traumēts, turklāt bērna nopratināšana bieži vien tiek veikta novēloti, kad bērns jau iziet rehabilitācijas procesu. Būtiski, ka stāstījumu nesakritības gadījumā var rasties pamats bērna liecības apšaubīšanai.

Lai risinātu minētās problēmas, pagājušajā gadā Noziedzības novēršanas padome pauda atbalstu “Bērna mājas” sadarbības modeļa ieviešanai, paredzot 2017.gadā pilotēt to Rīgā un Rīgas reģionā. Islandē veidotais “Bērna mājas” modelis pašlaik darbojas desmit Eiropas valstīs, tai skaitā Igaunijā un Lietuvā. Tas atzīts par efektīvu reaģēšanas mehānismu uz seksuālu vardarbību, vienlaikus nodrošinot cietušā bērna tiesības un efektīvi sasniedzot kriminālprocesa un rehabilitācijas procesu mērķus. “Bērna māju” kā efektīvu risinājumu starpinstitucionālai sadarbībai Eiropas Padomes dalībvalstīm rekomendē arī Lanzarotes komiteja.

“Bērna mājas” modelis paredz savlaicīgu un profesionālu bērna nopratināšanu drošā un draudzīgā vidē, operatīvi iesaistot darbiniekus, kuri ir specializējušies seksuālu noziegumu izmeklēšanā. Bērnu uzklausa kvalificēts profesionālis, pratināšanas process tiek filmēts, un visi nepieciešamie speciālisti – izmeklētājs, prokurors, mediķis, advokāts, psihologs – vēro nopratināšanas translāciju atsevišķā telpā.

“Izmeklēšanas darbs ar bērniem, kas cietuši no seksuālas vardarbības, salīdzinot ar cita veida noziegumiem, no Valsts policijas viedokļa ir īpaši sarežģīts. Policijas uzdevums šajās lietās ir vienlaikus iegūt kvalitatīvus pierādījumus un liecības, kas palīdzēs saukt pie atbildības nozieguma izdarītāju, bet tai pašā laikā maksimāli nepieļaut atkārtotu bērna traumēšanu, un šis projekts tieši uz šādu pieeju ir vērsts,” norāda Valsts policijas Valsts policijas Kriminālizmeklēšanas pārvaldes galvenā inspektore, psiholoģe Dace Landmane.

“Visās procedūrās un lēmumos no valsts vai privāto institūciju puses ievērojamas bērna labākās intereses. “Bērna māja” ir metode darbam ar bērniem, kas cietuši no vardarbības, tostarp no seksuālas, lai, īstenojot kriminālprocesā noteiktās darbības, nenodarītu pāri šiem bērniem vēlreiz. Tas ir ne vien starpinstitucionāls un multidisciplinārs risinājums, bet arī efektīva metode, lai realizētu bērniem draudzīgas justīcijas principu, kas ir pamatā bērnu tiesību aizsardzības praksei Eiropas Savienībā”, uzsver Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece Ilona Kronberga.

Pilotprojekta ietvaros līdz gada beigām notiks iesaistīto institūciju ekspertu tikšanās, sadarbības modeļa darbības metodoloģijas izstrāde, kā arī metodes aprobācija ar 20-30 gadījumiem 6 mēnešu laikā. Projekta noslēgumā tiks veikts izvērtējums, sniedzot priekšlikumus sadarbības modeļa ieviešanai visā Latvijā. Pilotprojektu īsteno nodibinājums “Centrs Dardedze” ar Tieslietu ministrijas un Labklājības ministrijas atbalstu.

“Nosaukums “Bērna māja” nenozīmē, ka ir jāuzbūvē jauna ēka. Mums ir jārada sadarbības modelis, kas bērna labā saved visus speciālistus zem viena jumta. Reakcija uz seksuālu noziegumu prasa starpinstitucionālu pieeju, kuras centrā ir nevis katras institūcijas pienākumi, bet gan bērns, viņa drošība un tiesības būt pasargātam,” skaidro Laura Ceļmale.

“Bērna mājas” ekspertu padomē darbojas pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Veselības ministrijas, Valsts policijas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra, Rīgas Sociālā dienesta, prokuratūras un tiesas.

Nodibinājums „Centrs Dardedze” kopš 2001.gada sniedz atbalstu bērniem, kuri cietuši no seksuālas, fiziskas, emocionālas vardarbības vai novārtā pamešanas, kā arī veic bērnu, vecāku un speciālistu apmācības vardarbības novēršanai.

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild nodibinājums “Centrs Dardedze”.

Atpakaļ
       Ziedot

Piesakies ziņām epastā

Vecākiem
Speciālistiem