Par vērīgiem vecākiem. Pamani, KAD esi vajadzīgs!

04.03.2019

Par vērīgiem vecākiem. Pamani, KAD esi vajadzīgs!

Nodibinājums “Centrs Dardedze” uzsāk sociālu kampaņu ar mērķi uzsvērt vecāku būtisko lomu, sargājot bērnus no riskiem internetā.

Kampaņas laikā vecāku uzmanība tiks vērsta uz riska faktoriem, kas var apdraudēt pusaudžu drošību interneta vidē, uzsverot, ka seksuāla uzmākšanās, izmantojot jauno tehnoloģiju un interneta starpniecību, ir viens no izplatītākajiem apdraudējumiem bērnu un pusaudžu drošībai.

Bērniem pieaugot, vecāki viņiem velta arvien mazāk laika un nedalītas uzmanības. Nereti sarunas paliek “kā iet”, sekmju pieskatīšanas un kontroles līmenī. Starp pusaudžiem un vecākiem veidojas komunikācijas plaisa. Pusaudzis jūtas nesaprasts un nepieņemts, un tas rada dažādus vardarbības riskus bērnu dzīvē – gan interneta vidē, gan attiecībās reālajā vidē.

Interneta manipulācijas veicēji par saviem upuriem galvenokārt izvēlas bērnus, kuriem nepieciešama uzmanība, uzslava, savas vērtības apliecināšana. Šķietamais atbalsts, ko bērnam sniedz pāridarītājs, bieži vien kļūst par mehānismu, uz kuru balstoties, bērns tiek iesaistīts bīstamās attiecībās.

2017. gadā 43 pasaules valstīs, tostarp, Latvijā, ir saņemti 87 930 ziņojumi par internetā pieejamiem nelegāliem materiāliem, kuros redzama bērnu seksuāla izmantošana. Vairums - 79% materiālos redzamie bērni nebija sasnieguši pubertāti un viņu vecums bija 3 – 13 gadi. Visbiežāk ziņojumi iesniegti par nelegālā satura atrašanos attēlu uzglabāšanas vietnēs (72%), mājas lapās (5%), reklāmkarogu vietnēs (3%) un interneta tērzētavās 3%.
Latvijas Drošāka interneta centrs ir starptautiskās INHOPE asociācijas biedrs, un 2017. gada laikā Drossinternets.lv ziņojumu līnijā par bērnu seksuālu izmantošanu saturošiem materiāliem internetā saņemti 164 ziņojumi. Tas ir 35 % no kopējā saņemtā ziņojumu skaita. Gandrīz puse – 74 ziņojumi - bija par bērnu seksuālu izmantošanu atainojošu saturu vietnēs, kas tika uzturētas uz serveriem Latvijā.

Vecākiem kļūst arvien grūtāk saprasties ar saviem bērniem - pusaudžiem, veltīt viņiem nedalītu uzmanību, turklāt saasinās viedoklis par neatkarību, brīvību, pusaudžiem pašnoteikšanos un iespēju pieņemt lēmumus pastāvīgi. Sarunas aizņemtības un emociju dēļ nereti nenotiek vai arī ir «jūtīgas», virspusējas. Vecāki uzskata, ka pusaudži sāk neklausīt un protestē «protesta pēc», savukārt pusaudži jūtas nesaprasti, jo paši vēl mēģina izprast sevi un vienlaikus gaida vecāku atbalstu.

Komunikācijas plaisa starp vecākiem un pusaudžiem ir pamats zemam pašvērtējumam, problēmām attiecību veidošanā ar citiem un potenciāliem vardarbības riskiem gan internetā, gan reālajā vidē.

"Bērni, kuru vecāki atrod laiku sarunai, vēro bērna uzvedību, prot pamanīt bērna vajadzības un prasmīgi nāk tām pretī, daudz mazākā mērā ir pakļauti manipulācijas riskam, tostarp arī internetā,"skaidro "Centrs Dardedze psiholoģe Daina Dziļuma. "Emocionāli tuvas attiecības ar vecākiem palīdz pusaudžiem nenonākt riska situācijās."

                            

Kampaņas ietvaros 13. martā plkst. 11.00 – 12.00 notiks ekspertu diskusija, lai aktualizētu jautājumu par būtisko vecāku lomu, lai palīdzētu pusaudžiem nenonākt riska situācijās.

Diskusijā piedalīsies vecāki, pedagogi, “Centrs Dardedze” psihologi, kā arī speciālisti no Pusaudžu Resursu centra, Valsts policijas un Drošsinternets.lv.

Pēc diskusijas, 12.00 – 12.30 mediju pārstāvjiem būs iespēja izvaicāt kā speciālistus, tā vecākus, riska faktorus un iemeslus, kādēļ pusaudži kļūst par seksuālās vardarbības upuriem interneta vidē, kā arī par to, kā no tā pasargāt bērnus.

 

Noskaties video!

 

 

Atpakaļ
       Ziedot Bērnībai bez vardarbības

Piesakies ziņām epastā

Vecākiem
Speciālistiem
Piekrītu Dardedzes privātuma politikai un vēlos saņemt e-pastus ar piedāvājumiem un jaunumiem no Dardedzes