Pasniegti pirmie deviņi programmas "Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs" sertifikāti

12.12.2018

Pasniegti pirmie deviņi programmas

11. decembrī pirmās deviņas pirmsskolas izglītības iestādes, kas Latvijā ieviesušas preventīvo programmu "Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs", saņēma oficiālus sertifikātus, kas apliecina šī procesa noslēgumu.

Preventīvā programma radīta un pirmsskolas izglītības iestādēs ieviesta, "Centrs Dardedze" strādājot kopā ar Latvijas SOS bērnu ciematu asociāciju un cieši sadarbojoties ar Rīgas pašvaldību un pirmsskolas izglītības iestādēm. 

Preventīvās programmas mērķi ir veicināt agrīnu sociālpsiholoģisku problēmu identificēšanu un risināšanu, sadarbojoties bērnudārza darbiniekiem un bērnu vecākiem, mazināt pret bērniem vērstas vardarbības un sociālās izolētības riskus. Tāpat svarīgi stiprināt valsts, pašvaldību, nevalstiskā un privātā sektora sadarbību, attīstot uz bērna labākajām interesēm vērstu pieeju lēmumu pieņemšanas procesos. 

Programma pirmsskolas izglītības iestādēs tiek ieviesta četros posmos - "Džimbas 9 soļu drošības programma", pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma, e-vides platformas "Bērna labsajūtas mērījums" ieviešana un bērnu tiesību aizsardzības protokola sagatavošana.

Kā atzina PII "Ābecītis" vadītāja Antra Vilcāne: "Šis sertifikāts ir gan gods, gan liela atbildība. Mums visiem priekšā ir liels darbs. Tas nav projekts, kas sākas un beidzas, tā ir programma, kas iesakņojas un dzīvo."

Ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu līdz 2018. gada beigām visos Latvijas novados tika organizēti ievadsemināri, kuros pašvaldības iepazinās ar programmas mērķiem, saturu, ieguvumiem un pašvaldības iespējām iesaistīt programmas "Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs" realizācijā savā administratīvajā teritorijā esošās pirmsskolas izglītības iestādes. Tāpat tiek atbalstīta programmas pirmā posma "Džimbas 9 soļu drošības programma" īstenošana, lai līdz 2018. gada beigām kopumā apmācītu vismaz 228 pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekus.

Programmas izstrādi un ieviešanu finansējuši biedrība Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija, OAK Fonds un Rīgas domes Labklājības departaments.

 

Atpakaļ
       Ziedot Bērnībai bez vardarbības

Piesakies ziņām epastā

Vecākiem
Speciālistiem
Piekrītu Dardedzes privātuma politikai un vēlos saņemt e-pastus ar piedāvājumiem un jaunumiem no Dardedzes