Rīgā notiks starptautiskā konference “Sociālā darbinieka loma seksuālās vardarbības pret bērnu novēršanā”

22.08.2019

 Rīgā notiks starptautiskā konference “Sociālā darbinieka loma seksuālās vardarbības pret bērnu novēršanā”

28. augustā Rīgā notiks nodibinājuma “Centrs Dardedze” X ikgadējā starptautiskā konference seksuālās vardarbības pret bērnu novēršanai, kurā piedalīsies vairāk nekā 100 sociālie darbinieki no visas Latvijas.

Pasaules Veselības organizācijas veiktais pētījums Latvijā rāda, ka katrs desmitais bērns un jaunietis ir ticis seksuāli izmantots, tādēļ nebūtu pārspīlēti to uzlūkot kā ļoti nopietnu problēmu, kas skar visu sabiedrību.  “Centrs Dardedze” rīkotajā konferencē gan ārvalstu, gan Latvijas eksperti akcentēs vairākas būtiskas tēmas, kas sociālā darba veicējiem palīdzēs savlaicīgi ieraudzīt un atpazīt seksuālas vardarbības pret bērnu pazīmes un sniegs pārliecību, kā atrast resursus, lai seksuālo vardarbību novērstu un palīdzētu cietušajiem.

Sociālā darbinieka tēls mūsu valstī joprojām ir neskaidrs – par to ir daudz aizspriedumu sabiedrībā, un arī pašiem sociālajiem darbiniekiem nav drošas un vienotas vīzijas par savu lomu un nozīmi. Viens no konferences uzdevumiem ir sociālo darbinieku profesionālās apziņas celšana un viņu nozīmīguma stiprināšana, īpaši uzsverot sociālā darbinieka neapstrīdamo lomu bērnu un jauniešu seksuālas izmantošanas risku mazināšanai.

Īpaša uzmanība šogad tiks pievērsta problēmai, par kuru līdz šim runājam maz, taču kura kļūst arvien aktuālāka – vienaudžu seksuālā vardarbība. Statistikai par bērniem un pusaudžiem ar kaitējošu seksuālo uzvedību diemžēl ir augšupejoša tendence.

“Šobrīd mēs jau pietiekami labi apzināmies, kādu seksuālās izmantošanas risku mūsu bērniem rada daži pieaugušie, un aizvien vairāk cilvēku saprot, ka tāds risks patiešām pastāv. Bet sabiedrībā ir grūtības apzināties, ka dažkārt apdraudējumu un seksuālu pāridarījumu rada citi bērni,” uzsver “Centrs Dardedze” psiholoģe Līga Redliha.

Cēloņi, kādēļ bērni seksuāli kaitē citiem, ir sarežģīti un ne vienmēr acīmredzami. Daži no viņiem paši ir cietuši no emocionālas, seksuālas vai fiziskas vardarbības, citi varētu būt bijuši aculiecinieki šādai vardarbībai mājās. Daži, ja nesaņems palīdzību, vēlāk arī kā pieaugušie turpinās seksuāli izmantot bērnus. Šī iemesla dēļ ir svarīgi pēc iespējas ātrāk sniegt palīdzību šādos gadījumos.

“Trešā daļa no visiem seksuālas vardarbības gadījumiem pret bērnu ir tādi, kuros pāridarītājs pats vēl nav sasniedzis 18 gadu slieksni. Speciālistu vidū vēl ir apjukums. Mēs vēlamies viņus iedrošināt saskatīt šādus gadījumus un iezīmēt viņiem pirmos soļus, lai ar tādiem strādātu. Jau nākamgad “Centrs Dardedze” piedāvās kopā ar Lielbritānijas kolēģiem izstrādātu terapeitisku programmu, lai koriģētu šo bērnu uzvedību,” uzsver “Centrs Dardedze” valdes locekle Laila Balode.

Konferences ietvaros eksperts no Lielbritānijas Donalds Findlaters stāstīs par Lielbritānijas pieredzi sadarbībai ar sociālajiem dienestiem seksuālās vardarbības prevencijā. Donalds Findlaters ilgus gadus piedalījies atbalsta programmu izstrādē tieši seksuālās vardarbības veicējiem, pats aktīvi piedalījies arī šo programmu realizācijā sadarbībā ar Lielbritānijas Probācijas dienestu. Šobrīd Donalds Findlaters aktīvi pievērsies primārās prevencijas jautājumiem.

Savukārt Valsts probācijas dienesta pārstāvis Imants Jurevičius iezīmēs Latvijas situāciju.

Kā nozīmīgs darba ”instruments” sociālā darbinieka arsenālā var būt izpētes intervija. Tā ir viena no metodēm, kas sociālajam darbiniekam var palīdzēt pieņemt lēmumu par tālāko intervences plānu tā sauktajos “pelēkajos gadījumos”, kad ir tikai aizdomas par seksuālu vardarbību. Ar izpētes interviju kā jaunu pieeju sociālajā darbā iepazīstinās “Centrs Dardedze” sociālā darbiniece Janeta Bokaldere.

Konference notiek no 9.00 līdz 16.30 AS “Latvijas valsts meži” telpās, Vaiņodes ielā 1, Rīgā.

Pieteikšanās dalībai konferencē ir noslēgusies.

 

8.30 – 9.00                 Reģistrācija/ Rīta kafija

9.00 – 11.10                  I Sesija         

9:00 – 9:10

Konferences atklāšana.  Agnese Sladzevska, Centrs Dardedze

9.10 - 10.20

Sadarbība ar sociālajiem darbiniekiem seksuālās vardarbības prevencijā - Lielbritānijas pieredze. Donalds Findlaters, The Lucy Faithfull Foundation, Lielbritānija

10.20-10.40

Darbs ar dzimumnoziedzniekiem, lai novērstu seksuālu vardarbību pret bērnu. Sadarbība ar sociālajiem darbiniekiem. Imants Jurevičius, Valsts Probācijas dienests

10.40 - 10.55

 Sociālā darba ar ģimenēm un bērniem attīstības virzieni Latvijā. Kristīne Veispale, SIA “AC konsultācijas” projekta eksperts

10.55 -11.10

Diskusiju panelis

11:10-11.50                    KAFIJAS PAUZE

11.50-13.20                  II sesija

11.50-12.20

Riska un stiprinošie faktori darbā ar seksuālas vardarbības gadījumiem pret bērnu.  Laila Balode, Centrs Dardedze 

 12.20 - 12.50

Bērnībā gūtās seksuālās vardarbības pieredze kā riska faktors, audzinot bērnus.  Zane Avotiņa, Krīžu centrs “Skalbes”

12.50-13.05

Izpētes intervija - jauna pieeja darbā ar neskaidrajiem seksuālas vardarbības gadījumiem Latvijā.  Janeta Bokaldere, Centrs Dardedze

 13.05-13.20

Bērna mājas modeļa attīstība Latvijā. Liene Kauliņa - Bandere, Labklājības ministrija 

13.20-13.30

Diskusiju panelis

13:30-14:30                      PĀRTRAUKUMS

14.30-16.30                    III sesija

 14.30 - 15.10

Seksuālas vardarbības sekas un pazīmes. Kas jāzina sociālajam darbiniekam. Laura Pirsko, Latvijas Universitāte

15.10 - 15.50

Bērni un jaunieši ar kaitējošu seksuālu uzvedību - strauji pieaugošs izaicinājums mūsdienu realitātē. Laila Balode, Marina Sokola-Nazarenko,  Centrs Dardedze

15.50-16.30

Diskusiju panelis

16.30

Konferences noslēgums

 

 

Atpakaļ
       Ziedot Bērnībai bez vardarbības

Piesakies ziņām epastā

Vecākiem
Speciālistiem
Piekrītu Dardedzes privātuma politikai un vēlos saņemt e-pastus ar piedāvājumiem un jaunumiem no Dardedzes