Svarīgi veidot sadarbības tīklu - "Centrs Dardedze"speciālisti uzsākuši apmācības Krīžu centru komandām

07.02.2019

Svarīgi veidot sadarbības tīklu -

Februārī nodibinājuma "Centrs Dardedze" speciālisti uzsākA apmācību vadīšanu Latvijas krīžu centros par darbu ar seksuālā vardarbībā cietušiem bērniem. Kā pirmā apmācībās piedalījās Dobeles krīžu centra komanda.

Nodibinājums “Centrs Dardedze” jau kopš 2015. gada aktīvi iestājas par to, lai Latvijā tiku izveidota un ieviesta vienota pieeja speciālistu darbā ar seksuālās vardarbības upuriem - lai bērns tiktu uzklausīts savlaicīgi un bērnam piemērotā vidē, lai  sarunu ar bērnu nodrošinātu apmācīts speciālists, un lai bērnam piedzīvotais būtu jāpārstāsta pēc iespējas mazāk reižu.

Strādājot ar seksuālā vardarbībā cietušajiem bērniem, īpaši būtiski izmeklēšanas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus organizēt tā, lai cietušo bērnu atkārtoti netraumētu. Svarīgi visu informāciju par notikušo, kas nepieciešama izmeklēšanas vajadzībām, no bērna iegūt savlaicīgi, un pēc tam nekavējoties nodrošināt cietušajam bērnam psiholoģisko rehabilitāciju. Diemžēl praksē nereti notiek otrādi un tas bērnam var būt ļoti traumējoši. Speciālistu izpratne par seksuālas vardarbības pazīmēm un sekām, kā arī par starpinstitucionālās sadarbības lomu ir būtiski faktori, lai darbu ar seksuālā vardarbībā cietušajiem bērniem organizētu atbilstoši bērna labākajām interesēm, kā arī mazinot atkārtotas viktimizācijas riskus.

Nodibinājums "Centrs Dardedze" apmācības organizē projekta BADEV ietvaros.

Lai attīstītu Bērna mājas modeļa ieviešanu Latvijas reģionos, kā arī pilnveidotu speciālistu zināšanas darbā ar seksuālā vardarbībā cietušiem bērniem, nodibinājums “Centrs Dardedze” sadarbībā ar Labklājības ministriju ir iesaistījies divos Eiropas Komisijas atbalstītos projektos.

Viens no šiem projektiem ir BADEV, kurā nodibinājums Centrs Dardedze sadarbojas ar partneriem no Igaunijas un Polijas.  Projekta vispārējais mērķis ir partnervalstīs veicināt integrētu bērnu aizsardzības sistēmu attīstību un uzlabot darbu ar vardarbībā cietušajiem bērniem, piedāvājot starpinstitūciju sadarbības attīstību kā iespējamo risinājumu, lai nodrošinātu bērna interešu ievērošanu.

Latvijā BADEV projekta ietvaros plānots aktualizēt Bērna mājas modeļa iespējamo attīstības ceļu Latvijas reģionos. Kopīgi ar 4 krīžu centriem no Vidzemes, Latgales, Zemgales un Kurzemes tiks veikta pastāvošās sadarbības prakses analīze - ar Valsts policiju, ar sociālajiem dienestiem un bāriņtiesu kā arī kopīgi meklēti risinājumi kā uzlabot sadarbības shēmu Bērna mājas modeļa pielāgošanai Krīžu centra darbam.

Apmācības notiks krīžu centru komandām četros Latvijas reģionos kā arī starpinstitucionālās apmācības pašvaldību sadarbības grupām par sadarbību seksuālas  vardarbības gadījumu izmeklēšanā. Apmācībām pašvaldības tikai aicinātas veidot komandu, kurā ir sociālais darbinieks, Bāriņtiesas pārstāvis, kā arī izglītības jomas speciālists, kā arī katrā komandā aicināts Valsts policijas izmeklētājs. Tieši šo speciālistu redzeslokā visbiežāk nonāk bērni, kas ir seksuāli izmantoti, tādēļ svarīgi veidot sadarbības tīklu, lai pēc iespējas ātrāk sniegtu cietušajam bērnam nepieciešamo palīdzību.

Apmācību norise:

Februāris:

7.02. - 8.02. Dobeles KC komandai ( Dobeles Krīžu centrs)

11.02. - 13.02. Rīgas pašvaldības sadarbības komandām

27.02. - 1.03. Zemgales reģiona pašvaldību komandām (Dobeles Krīžu centrs)

Marts:

7. 03. - 8.03. Talsu KC komandai (Talsu Krīžu centrs)

27.03. - 29.03 Kurzemes reģiona pašvaldību komandām  (Talsu novada pašvaldība)

Aprīlis: 

11.04. - 12.04. Valmieras KC “Valdardze” komandai (Krīžu centrs “Valdardze”)

15.04. - 17.04. Vidzemes reģiona pašvaldību komandām (Krīžu centrs “Valdardze”)

Maijs:

13.05. - 14.05. KC “Rasas Pērle” komandai  (Krīžu centrs “Rasas Pērles”)

15.05. - 17.05 Latgales reģiona pašvaldību komandām  (Balvu novada pašvaldības sociālais dienests)

 

 

Projekts "Enhancing Barnahus model service delivery in Estonia, Latvia and Poland — BADEV"

projekta Nr. 764255 — BADEV — REC-CHILD-AG-2016/REC-CHILD-AG-2016-01

 

 

Atpakaļ
       Ziedot Bērnībai bez vardarbības

Piesakies ziņām epastā

Vecākiem
Speciālistiem
Piekrītu Dardedzes privātuma politikai un vēlos saņemt e-pastus ar piedāvājumiem un jaunumiem no Dardedzes