Vai Latvijā vardarbībā cietušu bērnu nopratināšanā pielietosim uz pierādījumiem balstītus protokolus?

08.11.2018

Vai Latvijā vardarbībā cietušu bērnu nopratināšanā pielietosim uz pierādījumiem balstītus protokolus?

Eiropas Komisijas atbalstītā projekta PROMISE II (01.2028. - 12.2019.)  ietvaros "Centrs Dardedze" turpina pilnveidot sadarbības mehānismus starp tiesībsargājošajām un sociālās jomas institūcijām darbā ar seksuālā vardarbībā cietušajiem bērniem.

2018. gada 7. - 9. novembrī "Centrs Dardedze" telpās notika apmācības Islandes Bērna mājas (Barnahus) ekspertu - praktiķu Margretas Kristinas Magnusdotiras (Margret Kristin Magnusdottir) un Paolu Kardenas (Paola Cardenas) vadībā par seksuālā vardarbībā cietušo bērnu nopratināšanu. Apmācību ietvaros Valsts policijas un Krīžu centru psihologi no dažādiem Latvijas reģioniem apguva viņu ikdienas darbā svarīgas tēmas:

  • bērna vecuma īpatnības un spēja liecināt;
  • atmiņas īpatnības;
  • cietušā liecības loma seksuālas vardarbības gadījumā; 
  • nopratināšanas tehnikas;
  • nopratināšanā pielietotie protokoli (NCAC, NICHD u.c.); 
  • pratinātāja loma un uzdevumi;
  • nopratināšanas gaita;
  • speciālistu sadarbība.

 

“Seksuāls noziegums ir atšķirīgs no citiem noziedzīgiem nodarījumiem ar to, ka bērni paši parasti nevēršas pret savu pāridarītāju, kurš visbiežāk ir bērnam tuvs un nozīmīgs cilvēks. Nereti bērnam trūkst zināšanu un izpratnes par to, ka ar viņu veiktās darbības ir kas nepieļaujams - īpaši, ja seksuāla izmantošana notiek ģimenē, ilgstošā laika periodā un no bērna uzticības personu puses. Šie ir noziegumi, kam raksturīga noslēpumainība, manipulēšana ar bērnu draudot vai uzpērkot, bet miesas bojājumi tiek izdarīti reti, tāpēc liecības iegūšanai ir ļoti liela nozīme, lai mēs bērnam varētu palīdzēt,” skaidro “Centrs Dardedze” psiholoģe Inese Sadauska.

Apmācību laikā ekspertes no Islandes dalījās pieredzē par starpinstitucionālo sadarbību un sniedza zināšanas par nopratināšanā pielietojamo protokolu sistēmu un struktūru, uzsverot, ka šie, uz pierādījumiem balstītie, starptautiski atzītie protokoli seksuālā vardarbībā cietušu bērnu nopratināšanā tiek izmantoti vairākās Ziemeļeiropas valstīs, kā arī ASV un Lielbritānijā.

 

 PROMISE II līdzfinansē Eiropas Savienības Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programma (REC, 2014-2020)

Atpakaļ
       Ziedot Bērnībai bez vardarbības

Piesakies ziņām epastā

Vecākiem
Speciālistiem
Piekrītu Dardedzes privātuma politikai un vēlos saņemt e-pastus ar piedāvājumiem un jaunumiem no Dardedzes