Par šī gada tēmu

Kaitējoša seksuāla uzvedība (angļu val. harmful sexual behavior) ir bērnu seksuāla rakstura izteikumi vai darbības, kas neatbilst viņu vecumposmam un var nodarīt kaitējumu pašam, citiem bērniem vai pieaugušajiem. Tā var izpausties no seksuāla rakstura komentāru vai draudu izteikšanas un pornogrāfijas rādīšanas līdz citu bērnu piespiešanai aiztikt intīmās ķermeņa daļas, kā arī orālai, vaginālai vai anālai penetrācijai, kas var notikt arī vardarbīgi.

Kaitējoša seksuāla uzvedība ir specifisks pāridarījumu veids, jo palīdzība ir nepieciešama visiem iesaistītajiem bērniem (gan bērnam ar problemātisko uzvedību, gan bērnam, kurš no tās cietis) un viņu ģimenēm. Lai gan šis apzīmējums ietver vārdu “seksuāls”, jo saistās ar bērna intīmo vietu aizskaršanu, no bērna viedokļa bieži vien rīcības pamatā ir nevis seksuāla interese, bet gan citas problēmas bērna dzīvē vai paša bērna vardarbības pieredze, kas šādi tiek izreaģēta.

Lai pamanītu un atpazītu kaitējošu seksuālu uzvedību bērnu vidū, speciālistiem nepieciešamas specifiskas zināšanas – īpaši pirmsskolu, skolu, krīzes centru un citu ar bērniem strādājošu iestāžu un organizāciju darbiniekiem. Ja pratīsim sniegt bērnam specializētu palīdzību, kā arī aktīvi sadarbosimies ar bērna ģimeni un mācību (uzturēšanās) iestādi, vairumā gadījumu nevēlamās darbības neturpināsies.

Problēmu kā aktuālu un risināmu redz gan valsts un pašvaldību, gan nevalstiskais sektors – problēma ir izplatīta, bet speciālistiem trūkst vienotas izpratnes par šo pāridarījumu veidu, skaidra rīcības plāna, kā arī specializētu atbalsta pakalpojumu bērniem un ģimenēm. Līdz ar to šogad mūsu ikgadējās konferences mērķis ir veicināt speciālistu izpratni par kaitējošu seksuālu uzvedību, tās cēloņiem un efektīvākajiem palīdzības veidiem, informēt par ārvalstu pieredzi un labo praksi, kā arī akcentēt starpinstitucionālas sadarbības nozīmi.