Programma

Programma

10.00-10.10 Konferences atklāšana (Laila Balode, Centrs Dardedze)
10.10.-10.30 Vai kaitējoša seksuāla uzvedība ir problēma arī Latvijā? (Anda Avena, Centrs Dardedze)
10.30-11.10 Katrs tūkstoš jūdžu ceļojums sākas ar pirmo soli… “Dardedzes” līdz šim paveiktais, secinātais, apgūtais (Sindija Dziedātāja, Janeta Bokaldere, Centrs Dardedze)
11.10-12.10 Darbs ar bērniem un jauniešiem, kuri demonstrējuši kaitējošu seksuālu uzvedību: Kur mēs bijām un kurp ejam? (Stjuarts Alardaiss, Lielbritānija)
12.10-12.30 Pārtraukums
12.30-13.30 Bērni un pusaudži ar kaitējošu seksuālu uzvedību – risku novērtēšana un rehabilitācija veselīgas seksualitātes attīstībai nākotnē (Anete Birgersone, Zviedrija)
13.30-14.00 Ko darīt pirms KSU ir kļuvis par KSU? Preventīvi ieteikumi kaitējošas seksuālas uzvedības novēršanai un mazināšanai (Anastasija Pušņakova, Centrs Dardedze)
14.00-15.00 Laiks sarunai: Pornogrāfija, jaunieši un kaitējoša seksuāla uzvedība (Marī Kreba, Austrālija)
15.00-15.15 Pauze
15.15-16.00 Multidisciplināras pieejas un traumas izpratnē balstītas aprūpes nozīme darbā ar ģimenēm un bērniem (Paskāla Franka, Beļģija, Berts Groens, Nīderlande)
16.00-16.30 Vai viss ir tik vienkārši, kā izskatās? (Krista Skara, Valsts probācijas dienests)
16.30-17.00 Lektoru atbildes uz jautājumiem