Tēmas un runātāji

Vai kaitējoša seksuāla uzvedība ir problēma arī Latvijā?

“Centrs Dardedze” sadarbībā ar pētījumu centru SKDS šogad veica pētījumu par attiecībām ģimenē un bērnības pieredzi ar kaitējošu seksuālu uzvedību (KSU), aptaujājot 18-25 gadus vecus jauniešus. Tāpat veikta arī dažādu jomu speciālistu aptauja par to, vai viņi ir saskārušies ar KSU gadījumiem, cik labi tos atpazīst un kāda reakcija seko. Prezentācijā pastāstīsim par to, ko abās aptaujās esam atklājuši.

Anda Avena, “Centrs Dardedze” komunikācijas vadītāja un interešu aizstāve. Ieguvusi maģistra grādu sociālajā antropoloģijā, strādājusi sabiedrisko attiecību jomā un pēdējos septiņus gadus veltījusi tam, lai organizācijas balss un viedoklis izskanētu gan medijos, gan arī dažādās komisijās un darba grupās, veicinot sistemātisku, datos balstītu darbu pie vardarbības pret bērniem novēršanas Latvijā.

Katrs tūkstoš jūdžu ceļojums sākas ar pirmo soli… “Dardedzes” līdz šim paveiktais, secinātais, apgūtais

Ceļš no 2018. līdz 2022. gadam kaitējošas seksuālas uzvedības tēmas izpētē: ko esam iemācījušies, ar kādiem šķēršļiem saskārušies un ko esam paveikuši. Kas īsti ir kaitējoša seksuāla uzvedība un kā tas notiek? Kādi ir iemesli, riska faktori un sekas? Ko varam secināt no gadījumiem, kas nonāk pie mums? Pastāstīsim arī par mūsu radīto rokasgrāmatu psihologiem.

Mg.psych. Sindija Dziedātāja – klīniskā psiholoģe, kas nesen pārliecinoši, akadēmiski spēcīgi un profesionāli pievienojusies “Centrs Dardedze” komandai. Pateicoties savai akadēmiskajai un lekciju vadīšanas pieredzei, ieguldījusi daudz laika kaitējošas seksuālas uzvedības tēmas apmācību psihologiem un citiem speciālistiem izstrādē un vadīšanā. Zināšanas par kaitējošu seksuālu uzvedību tiek integrētas un pārbaudītas arī individuālajā darbā ar klientiem.

Mg.soc.d. Janeta Bokaldere – “Centrs Dardedze” sociālā darbiniece un konsultāciju daļas vadītāja. Aktīvi vada kaitējošas seksuālas uzvedības pakalpojuma un programmas ieviešanu “Dardedzē”, mācoties pie ārvalstu ekspertiem, plānojot pakalpojumu attīstību, pieaicinot ekspertus un skaidrojot šo vardarbības tēmu Latvijā ar mērķi izmantot mūsu uzkrātās zināšanas un atbilstoša pakalpojuma izveidē bērniem ar KSU.

Darbs ar bērniem un jauniešiem, kuri demonstrējuši kaitējošu seksuālu uzvedību: Kur mēs bijām un kurp ejam?

Pēdējo 30 gadu laikā prakse un intervences gadījumos, kad bērni un jaunieši demonstrē kaitējošu seksuālu uzvedību, ir būtiski mainījušās. Šajā prezentācijā uzzināsiet par Lielbritānijas un ASV pieredzi – politiku un praksi, lai mācītos no kļūdām un pēc iespējas veiksmīgāk palīdzētu bērniem un jauniešiem, kas ir seksuāli aizskāruši citus. Prezentācijā tiks aplūkoti arī aktuālie darbības virzieni, ko šajā jomā veic organizācija “Lucy Failthful Foundation”.

Stjuarts Alardaiss (Stuart Allardyce), Lielbritānija – Stjuarts ir sociālais darbinieks un strādājis ar bērniem un jauniešiem, kuri ir demonstrējuši kaitējošu seksuālu uzvedību, pēdējos 20 gadus. Viņš ir organizācijas “Lucy Faithfull Foundation” vadītājs, darbojas pētniecības jomā un atbild par “Stop It Now!” programmas pakalpojumiem Skotijā. Stjuarts vada arī Lielbritānijas vadošo profesionālo biedrību speciālistiem, kuri strādā ar seksuālus noziegumus pastrādājušiem bērniem. Vairāku grāmatu līdzautors (“Working with Children and Young People Who Have Displayed Harmful Sexual Behaviour”, 2018, un “Sibling Sexual Abuse: A Knowledge and Practice Overview”, 2021).

Bērni un pusaudži ar kaitējošu seksuālu uzvedību – risku novērtēšana un rehabilitācija veselīgas seksualitātes attīstībai nākotnē

Pieaugušo spēja atbilstoši novērtēt bērnu uzvedību, pamanot problemātiskas tendences un savlaicīgi sniedzot efektīvu palīdzību, ir izšķiroši svarīga bērnu drošībai un veselīgai attīstībai. Savā prezentācijā Anete stāstīs gan par mazu bērnu un pusaužu uzvedības novērtēšanu, gan arī savu pieredzi terapeitiskajā darbā un metodēs, kā arī ieskicēs svarīgākos prevencijas soļus.

Anete Birgersone (Anette Birgersson), Zviedrija – Anete sāka strādāt sociālā darba jomā pirms 25 gadiem un ir licensēta kognitīvi biheiviorālās pieejas psihoterapeite. Viņa ir izveidojusi īpašu programmu darbam ar bērniem un pusaudžiem ar kaitējošu seksuālu uzvedību vai traumu. Šobrīd vada pati savu uzņēmumu “Skills Clinic” un pasniedz Linkopingas Universitātē, pētniecības centrā, kas specializējas vardarbības pret bērnu novēršanā. Vieslektore un pasniedzēja citās universitātēs un apmācībās ASV, Lielbritānijā un citās valstīs (tostarp pie mums Latvijā – “Dardedzē”), kā arī veic supervīziju daudziem speciālistiem, kuri strādā ar bērniem ar KSU.

Ko darīt, pirms KSU ir kļuvis par KSU? Preventīvi ieteikumi kaitējošas seksuālas uzvedības novēršanai un mazināšanai

Zināms, ka vislabākā, efektīvākā un arī lētākā intervence ir prevencija jeb rīcība, pirms kaut kas ir noticis. Veidojot cieņpilnas un drošas attiecības ar bērniem, kā arī ievērojot noteiktus pamatprincipus, mēs varam pasargāt bērnus no iesaistīšanās kaitējošas seksuālas uzvedības (KSU) darbībās un citiem riskiem. Šajā prezentācijā runāsim par ieteikumiem gan ģimenēm, gan arī iestādēm, lai visi kopā varam pasargāt bērnus no vecumam neatbilstošām darbībām un ielikt drošus pamatus bērnu tālākai dzīvei.

Mg.psych. Anastasija Pušņakova – klīniskā un veselības psiholoģe “Dardedzes” komandā no 2015. gada. Šo gadu laikā uzkrājusi lielu pieredzi darbā ar seksuālā vardarbībā cietušiem bērniem, nodrošinot rehabilitāciju, veicot izpētes un nopratināšanas. Vairāku apmācību vadītāja un aktīvi darbojusies dažādu jaunu “Dardedzes” pakalpojumu izstrādāšanā. Psiholoģija nav tikai Anastasijas darbs, bet arī sirdslieta, tāpēc regulāri papildina savas zināšanas un iedziļinās jautājumos par palīdzības iespējām bērniem.

Laiks sarunai: Pornogrāfija, jaunieši un kaitējoša seksuāla uzvedība

Pornogrāfija, kas pieejama klikšķa attālumā un agresīvi reklamēta interneta vidē, mūsdienās ir pieejama ikvienam. Tā ir teju neizbēgama un kļuvusi par galveno seksuālās izglītības avotu daudziem jauniem cilvēkiem, būtiski ietekmējot viņu spēju sarunāties un saņemt brīvu piekrišanu attiecībām, iedragājot abpusēju cieņu, seksuālo veselību un dzimumu vienlīdzību. Visā pasaulē pieaug bažas, ka pornogrāfija veicina kaitējošu seksuālu uzvedību. Bērniem un jauniešiem nepieciešams atbalsts, lai iemācītos veidot cieņpilnas un drošas attiecības šajā jaunajā realitātē. Pornogrāfija ir kļuvusi par vardarbību veicinošu faktoru, ko mēs nevaram atļauties ignorēt. Uzzināsim vairāk par pornogrāfijas ietekmi un to, ko varam darīt.

Marī Kreba (Maree Crabbe), Austrālija – Marī vada austrāliešu vardarbības prevencijas organizāciju “It’s time we talked”. Viņa ir mācību vadītāja, rakstu autore, pētniece un filmu veidotāja, kura strādā ar dzimumā balstītas vardarbības prevencijas tēmu, kā arī aktīvi palīdz vecākiem, skolām, kopienām un valdībām pievērsties tēmai par pornogrāfijas ietekmi uz bērniem un jauniešiem.

Multidisciplināras pieejas un traumas izpratnē balstītas aprūpes nozīme darbā ar ģimenēm un bērniem

Šajā prezentācijā pievērsīsimies multidiciplināras pieejas praksēm darbā ar ģimenēm, kurās notikusi vardarbība pret bērniem. Tiks uzrunātas tēmas par drošības plānu nozīmi, multidisciplināras sadarbības pamatprincipiem, nelabvēlīgām bērnu pieredzēm un to ietekmi, kā arī traumas izpratnē balstītu aprūpi un bērnam draudzīgu pieeju.

Paskāla Franka (Pascale Franck), Beļģija – Paskāla ir viena no organizācijas “Family Justice Center Antwerp” vadītājām, kā arī strādā ar flāmu valdību, ieviešot multidisciplināru pieeju vardarbības ģimenē un vardarbības pret bērniem novēršanai. Kriminoloģe ar bagātīgu pieredzi starpprofesionālu sadarbību veidošanā un koordinēšanā vardarbības jomā, kā arī vardarbības upuru atbalsta metodoloģijā. Aktīvi vada apmācības un darbojas interešu aizstāvības jomā vietējā un starptautiskā mērogā.

Berts Groens (Albert Johan Groen), Nīderlande – Berts ir bijušais policijas inspektors ar vairāk kā 30 gadu pieredzi bērniem draudzīgu nopratināšanu veikšanā un krimināllietu izmeklēšanā ģimenes un seksuālas vardarbības, cilvēktirdzniecības un bērnu pornogrāfijas jomās. Pēc darba policijā Berts strādājis kā projektu vadītājs ģimenes un seksuālas vardarbības novēršanas laukā, fokusējoties uz multidisciplināras pieejas veidošanu. Viņš vadīja “Family Justice” centru ieviešanas projektu piecās Eiropas valstīs un šobrīd ir “European Family Justice Center Alliance” prezidents. Ilggadēja profesionālā pieredze politikas veidošanā un starptautisku projektu vadīšanā.

Vai viss ir tik vienkārši, kā izskatās?

Starpinstitūciju sanāksmes (STIS) ir metode, kas prasa atbilstošu attieksmi no speciālistiem. Šī metode vai nu rada problēmas vai palīdz speciālistam. Prezentācijas laikā mēģināsim saprast abus šos aspektus. Caur gadījuma analīzi, kurā bērns pauž kaitējošu seksuālu uzvedību, kopīgi izpētīsim STIS sniegto resursu, bērna vajadzības un to, ko pieaugušie mēdz nepamanīt.

Krista Skara, Valsts probācijas dienests – Mg.psych. Mg.sc.sal. Krista Skara, Valsts probācijas dienesta Probācijas programmu nodaļas vadītāja. Desmit gadu laikā ir uzkrāta pieredze, strādājot ar bērniem izglītības iestādēs, ieslodzījuma vietā un Valsts probācijas dienestā.