Programma

Konference  |  Programma  |  Izstāde  |  Konferences materiāli

8.30 - 9.00 Reģistrācija un rīta kafija
9.00 - 9.10 Konferences atklāšana - moderators Valdis Melderis
9.10 - 10.00

Uzrunas:

Egils Levits, Valsts prezidents

Jānis Bordāns, tieslietu ministrs, Ministru prezidenta biedrs

Ramona Petraviča, labklājības ministre

Evika Siliņa, Ministru prezidenta parlamentārais sekretārs

Hanness Tordengrens, Zviedrijas vēstniecības pārstāvis

Laila Balode, Centrs Dardedze valdes locekle

10.00 - 10.20 Globālā partnerība vardarbības pret bērniem novēršanai: Latvija kā "Ceļa meklētāju" valsts darbības aktivizēšanai (video) - Sabine Rakotomalala, Globālās partnerības vardarbības pret bērniem novēršanai pārstāve
  Prezentācija sniegs pārskatu par Globālo partnerību vardarbības pret bērniem novēršanai, INSPIRE stratēģijām un "Ceļa meklētāju" valsts statusu kopā ar 30 esošajām "Ceļa meklētāju" valstīm.
10.20 - 10.40 Vardarbības pret bērniem novēršana: kā INSPIRE statēģijas var palīdzēt? (video) - Jondžī Jons (Yongjie Yon), Pasaules Veselības Organizācijas Eiropas biroja Vardarbības un traumu prevencijas programmas pārstāvis
  Prezentācija iepazīstinās ar Globālo statusa pārskatu vardarbības pret bērniem mazināšanā. Ziņojums galvenokārt aplūko INSPIRE stratēģiju ieviešanu dažādās valstīs - tai skaitā Latvijā, bet prezentācijas noslēgumā tiks sniegtas nacionālās rekomentācijas vardarbības novēršanas pasākumu efektivizēšanai.
10.40 - 11.00 Vardarbības pret bērniem izskaušana - daļa no Dienaskārtības 2030 (video) - Elizabete Dālina (Elisabeth Dahlin), Bērnu ombuds Zviedrijā
  Zviedrija bija pirmā valsts, kas pirms četrdesmit gadiem ar likumu aizliedza bērnu fizisku sodīšanu, kā arī pirmā valsts, kura pirms četriem gadiem iestājās "Ceļa meklētāju" kustībā. Kā ir mainījusies sabiedrība Zviedrijā un kādas iespējas paver pievienošanās globālai partnerībai?
11.00 - 11.30 Izstādes "Bez vardarbības" atklāšana un kafijas pauze
11.30 - 11.50 Preventīvā atbalsta sistēmas izveide veselīgai bērnu attīstībai un pašrealizācijai - Sigita Sniķere, Pārresoru koordinācijas centra konsultante
  2019.gadā Ministru kabinets konceptuāli atbalstīja preventīvā atbalsta sistēmas izveidi veselīgai bērnu attīstībai un pašrealizācijai, atvēlot tajā strukturētāku un daudz lielāku lomu agrīnai prevencijai. Prezentācijā tiks stāstīts par to, kas paveikts, kā veidojas preventīvā atbalsta sistēma, kādi virzieni tiek attīstīti un kādi uzlabojumi plānoti bērniem, ģimenēm un speciālistiem, jo īpaši vardarbības pret bērniem novēršanas jomā.
11.50 - 12.10 Ko mēs zinām un nezinām par seksuālo vardarbību pret bērnu Latvijā? - Zane Linde-Ozola, Latvijas Universitātes pētniece
  Prezentācijā tiks atspoguļoti pieejamie dati par seksuālo vardarbību pret bērnu, kā arī aplūkoti jautājumi, par kuriem netiek ievākta informācija vai pieejamie dati ir nepietiekami.
12.10 - 12.30 "INSPIRE 7 stratēģiju" konteksts seksuālās vardarbības pret bērnu novēršanai Latvijā - Agnese Sladzevska un Laila Balode, Centrs Dardedze dibinātājas un valdes locekles
  20 gadu laikā, kopš Centrs Dardedze darbojas vardarbības pret bērnu novēršanas jomā, ir daudzkārt meklēts labākais ceļš šī mērķa sasniegšanai. Taču līdz šim tas nav bijis veiksmīgs, jo ir piektrūkusi sistēmiska un stratēģiska pieeja šīs problēmas risināšanai Latvijā. Startptautiski nozīmīgu organizāciju apkopotās "INSPIRE 7 Stratēģijas" kalpo kā pierādījumos balstītas "bākas", pēc kurām vadoties var virzīties arī uz seksuālās vardarbības pret bērnu novēršanu Latvijā.
12.30 - 13.30 Pusdienas
13.30 - 14.30

Darba grupas par spilgtākajām problēmām vardarbības pret bērnu prevencijā Latvijā, kā arī to risinājumiem (ar fokusu uz bērnu seksuālas izmantošanas novēršanu)

14.30 - 15.30

Ekspertu paneļdiskusija:

  • Indra Gratkovska, Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktore
  • Aivita Putniņa, LU Antropoloģijas studiju katedras vadītāja, sociālantropoloģe
  • Oļegs Lavčinovskis, Valsts policijas Dzimumnoziegumu apkarošanas nodaļas priekšnieks
  • Jana Felmane, Veselības ministrijas Vides veselības nodaļas vadītāja
  • Jana Muižniece, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece
  • Solivita Lazdiņa, Projekta 2030 vecākā eksperte
15.30 - 15.45 Noslēgums
       Ziedot Vebināru ieraksti Bērnībai bez vardarbības

Piesakies ziņām epastā

Vecākiem
Speciālistiem
Piekrītu Dardedzes privātuma politikai un vēlos saņemt e-pastus ar piedāvājumiem un jaunumiem no Dardedzes