Bērnu emocionālā audzināšana (grupu vadītāju apmācība)

Bērnu emocionālā audzināšana (grupu vadītāju apmācība)

Apmācību kurss sociālajiem darbiniekiem, psihologiem, pedagogiem, kuru pabeidzot speciālists var patstāvīgi vadīt apmācību un atbalsta grupas vecākiem.

Vecākiem ar maziem bērniem mēdz būt daudz jautājumu par bērnu audzināšanu. Apmācību kurss "Bērnu emocionālā audzināšana" ļauj vecākiem labāk izprast sava bērna uzvedību no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam, kā arī palīdz saudzīgi koriģēt bērna rīcību reizēs, kad bērns ir patvaļīgs, nepaklausīgs vai agresīvs. “Bērnu emocionālās audzināšanas”  (BEA) programmas mērķis ir:

·  veicināt bērna uzticēšanos un mazināt trauksmi,

·  nostiprināt pašcieņu,

·  attīstīt saskarsmes iemaņas,

·  veicināt bērna iesaistīšanos dažādās aktivitātēs,

·  sekmēt attiecības ar vienaudžiem,

·  veicināt emociju pašregulāciju.

 Apmācību dalībnieki apgūst programmu, saņemot gan teorētisko materiālu, gan arī praktiskās iemaņas, paralēli pašiem vadot vecāku grupas. Grupas vadīšana ir obligāta apmācību kursa sastāvdaļa.

Apmācību kursa dalībnieki, kuri apmeklējuši 90% kursa nodarbību un sekmīgi nokārtojuši noslēguma pārbaudījumu, saņem apliecinājumu, kas dod tiesības vadīt vecāku apmācību grupas „Bērnu emocionālā audzināšana”.

Kursa ilgums: 7 nodarbības (katra nodarbība 6 akadēmiskās stundas)

Cena: 399 eiro

Norises vieta: tiešsaistē (Zoom platformā)

1. nodarbība - (Ievads) - tiek dots laiks atrast dalībniekus, vietu.
2. nodarbība - 1., 2. solis
3. nodarbība -  3.,4. solis + supervīzija
4. nodarbība -  5.,6. solis + supervīzija
5. nodarbība - 7.,8. solis + supervīzija
6. nodarbība -  9.,10. solis + supervīzija
7. nodarbība - noslēgums

Lai pieteiktos uz nākamo apmācību kursu,  kurš notiks 2022. gadā (konkrēts norises laiks vēl tiks precizēts), aicinām aizpildīt pieteikuma ANKETU.

Plašāka informācija iegūstama, rakstot uz apmacibas@centrsdardedze.lv.

Atpakaļ
       Ziedot Vebināru ieraksti Dāvanu karte Bērnībai bez vardarbības

Piesakies ziņām epastā

Vecākiem
Speciālistiem
Piekrītu Dardedzes privātuma politikai un vēlos saņemt e-pastus ar piedāvājumiem un jaunumiem no Dardedzes