Bērnu tiesību aizsardzība - 24 stundu programma psihologiem

Bērnu tiesību aizsardzība - 24 stundu programma psihologiem

“Centrs Dardedze” rīko 24 akadēmisko stundu zināšanu pilnveides izglītības programmu bērnu tiesību aizsardzības jomā psihologiem.

Kursā aplūkosim šādas tēmas:

  • Jaunumi normatīvajos regulējumos
  • Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi
  • Vardarbības veidi un pazīmes
  • Vardarbība bērna ģimenē
  • Vardarbība vienaudžu vidū - mobings
  • Bērni, kam bijusi kaitējoša seksuāla uzvedība
  • Mediācija
  • Atzinumu par psiholoģisko izpēti un konsultēšanu gatavošana
  • Starpinstitucionālā sadarbība
  • Nepilngadīgais kriminālprocesā

Atgādinām: MK noteikumi Nr. 173 (01.04.2014.) nosaka, ka speciālistiem, kuri apguvuši profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu 40 akadēmisko stundu apjomā, periodiski ik pēc pieciem gadiem jāpilnveido zināšanas, apgūstot zināšanu pilnveides izglītības programmu - 24 akadēmiskās stundas.

Programmas dalībnieki, kuri ir apmeklējuši visas nodarbības, saņems “Centrs Dardedze” izsniegtu apliecību.  

Ja apmācību programma nav pilnvērtīgi apgūta, paturam tiesības apliecību neizsniegt.

Laiks: 3. decembrī, 7. decembrī., 10. decembrī.

Mācības vada: sociālā darbiniece Laila Balode, psiholoģe Līga Redliha un juriste lze Bērziņa

Kursa ilgums: 3 dienas (24 akadēmiskās stundas)

Cena: 150 eiro 

Norises vieta: tiešsaistē (Zoom)

Lai pieteiktos apmācību kursam, aicinām aizpildīt pieteikuma ANKETU.

Plašāka informācija iegūstama, rakstot uz apmacibas@centrsdardedze.lv.

Atpakaļ
       Ziedot Vebināru ieraksti Dāvanu karte

Piesakies ziņām epastā

Vecākiem
Speciālistiem
Piekrītu Dardedzes privātuma politikai un vēlos saņemt e-pastus ar piedāvājumiem un jaunumiem no Dardedzes