Vēsture

Centrs "Dardedze" ir divu nevalstisku organizāciju - Latvijas Bērnu Fonda un "Centra pret vardarbību bērna un ģimenes atbalstam" - izveidota institūcija, kuru 2001.gada 4. aprīlī atklāja Valsts ex-prezidente Vaira Vīķe-Freiberga.


Sandra Sebre

Andris Bērziņš


Ar ārvalstu sponsoru, vietējo vēstniecību un ziedotāju palīdzību ir radīts Baltijā modernākais centrs, kas sniedz starpdisciplināru palīdzību bērniem un viņu ģimenes locekļiem, kas cietuši no vardarbības, kā arī organizē izglītojošus seminārus par vardarbības tēmu.

 

 

 

Ideja par palīdzības centra izveidošanu radās jau 1996. gadā, kad vienkopus sapulcējās profesionāļi, kuri ikdienā saskārās ar vardarbību pret bērnu, un kurus šie fakti neatstāja vienaldzīgus. Ar Atvērtās Sabiedrības institūta Ņujorkā (Open Society Institute,NY) palīdzību tika uzsākts projekts "Vardarbības pret bērniem profilakses programmas izveide un iedzīvināšana Latvijā", kurš gadu gaitā attīstījās un kļuva par vienu no būtiskiem komponentiem "Dardedzes" izveidē.

 

1999. gadā izveidojās sadarbība starp Latvijas Bērnu fondu un "Centru pret vardarbību bērnu un ģimenes atbalstam", lai radītu palīdzības centru bērniem, kuri cietuši no vardarbības. Šajā pašā gadā par "Dardedzes" direktori konkursa kārtībā tika izvēlēta un apstiprināta Agnese Megne. Latvijas Bērnu Fonda prezidents Andris Bērziņš un "Centra pret vardarbību bērna un ģimenes atbalstam" valdes locekle Agnese Megne pusotra gada garumā neatlaidīgi strādāja, lai kopīgiem spēkiem piesaistītu finanses un kārtotu neskaitāmas formalitātes centra izveidošanai. Latvijas Bērnu Fonds galvenokārt uzņēmās atbildību par finansu piesaisti un kvalitatīvu remontdarbu veikšanu, savukārt "Centrs pret vardarbību, bērna un ģimenes atbalstam" strādāja pie centra saturiskās izveides un komandas sagatavošanas.


Arī "Dardedzes" logo radies apvienojot abu dibinātājorganizāciju logo.

 

 

No 2001. gada 4. aprīļa – 2008.gada 1.janvārim, Centra „Dardedze” speciālisti, galvenokārt, nodarbojās ar vardarbības seku mazināšanu un palīdzības sniegšanu bērniem un ģimenēm, kas cietuši no vardarbības. Arī apmācību semināru tēmas, lielākoties, bija par palīdzības sniegšanu un darbu ar vardarbības upuriem. Visus šos 7 gadus paralēli konsultāciju sniegšanai, nodrošinājām arī stacionāru rehabilitāciju, ievietojot bērnus mūsu Atbalsta mājā. Šo darbu veicām ar lielu mīlestību un atbildības sajūtu. Katra situācija bija individuāla un darbinieks, kurš ar to strādāja, uzsākot vardarbības gadījuma risināšanu, izvērtēja, kādus speciālistus piesaistīt. Lai koordinētu un saskaņotu darbu, reizi nedēļā notika komandas tikšanās, kurās tika precizēti sociālās intervences mērķi un novērtēti sasniegtie rezultāti. Rehabilitācijas procesa laikā bijām radījuši vidi, kura bija paredzama un strukturēta, kas sevī ietvēra konsekventu attieksmi un rīcību, pozitīvu disciplinēšanas metožu izmantošanu, skaidri noteiktu dienas režīmu un noteikumus.

Veiksmīgs rehabilitācijas process ir cieši saistīts ar kvalitatīvu un mērķtiecīgi pārdomātu brīvā laika nodrošināšanu bērniem. Tādēļ bijām izveidojuši veiksmīgu sadarbību ar dažādām kultūras un atpūtas iestādēm, tādējādi nodrošinot iespēju piedalīties kultūras, sporta un atpūtas pasākumos. Mērķtiecīga fiziska un garīga bērnu nodarbināšana deva reālu ieguldījumu gan bērna emocionālās un fiziskās rehabilitācijas procesā, gan arī palīdzēja strukturēt un padarīt veselīgāku krīzes centra vidi.

No 2008. gada 1. janvāra Centrs „Dardedze” stacionāru rehabilitāciju vairs nenodrošina, bet turpina sniegt ambulatoras konsultācijas bērniem un viņu ģimenēm, kuri cietuši no vardarbības, kā arī piedāvā dažādus pakalpojumus ikvienai ģimenei vai speciālistam, kas saskārušies ar grūtībām audzinot bērnus.

Šobrīd Dardedzes speciālisti par savu prioritāti ir izvirzījuši preventīvo darbu vardarbības mazināšanai un pozitīvu attiecību veidošanai ģimenē un saskarsmē ar vienaudžiem.

 

       Ziedot Vebināru ieraksti Dāvanu karte Bērnībai bez vardarbības

Piesakies ziņām epastā

Vecākiem
Speciālistiem
Piekrītu Dardedzes privātuma politikai un vēlos saņemt e-pastus ar piedāvājumiem un jaunumiem no Dardedzes