II konference (2011.g.)

26.10.2017

II konference (2011.g.)

Nodibinājums "Centrs Dardedze" 2011.gada 24.novembrī rīkoja II. ikgadējo starptautisko konferenci vardarbības pret bērnu novēršanai „Vardarbībā cietis bērns un kriminālprocess”. Programma. Konferences grāmata.

Agnese Megne - Nodibinājuma „Centra Dardedze” valdes priekšsēdētāja. Centra „Dardedze” un tā īstenoto projektu ieguldījums bērna kā cietušā situācijas uzlabošanai Latvijā. Prezentācija.

Krišjānis Rudzītis - Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurors. Kriminālprocess un bērna vieta tajā. Prezentācija.

Jānis Ernstsons - Zvērināts advokāts. Bērna iesaistīšana kriminālprocesā kļūdas un risinājumi. Prezentācija.

Dace Landmane - VP RRP Kriminālpolicijas pārvaldes vecākā inspektore – psiholoģe; Indra Krūmiņa - Valsts atzīta privātā tiesu psiholoģijas eksperte, klīniskā psiholoģe. Bērna pratināšanas psiholoģiskie aspekti. Prezentācija.

Karīna M.K. Dekensa (Karina M.K. Dekens) - bērnu psiholoģe, nopratināšanas pasniedzēja, inspektore un konsultante Nīderlandes Policijas akadēmijā. Labās prakses piemēri bērnu nopratināšanā Nīderlandē. Prezentācija.

Nigels Kings - Ziemeļjorkšīras Policijas iecirknī nostrādāja vairāk kā 33 gadus, galvenokārt izmeklētāja amatā. Labās prakses piemēri bērnu nopratināšanā Lielbritānijā. Prezentācija.

Laila Balode - Nodibinājuma „Centra Dardedze” Konsultatīvā centra vadītāja; Baiba Berovska - Nodibinājuma “Centra Dardedze” īstenotā apakšprojekta „Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā” vadītāja. Apakšprojekta „Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā„ rezultātu, nopratināšanas telpas standarta un nopratināšanas procesa vadlīniju prezentācija. Prezentācija.

Evija Strika - VSIA Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs, tiesu psiholoģijas eksperte, LU PPMF docente. Tiesu psiholoģiskās ekspertīzes un psiholoģiskās izpētes – kopīgais un atšķirīgais. Prezentācija.

Inta Poudžiunas - Nodibinājuma „Talsu novada krīžu centra” klīniskais psihologs. Psihologa vieta un pozīcija tiesā, attiecības ar procesa dalībniekiem. Prezentācija.

Laura Pirsko-Nodibinājuma „Centra Dardedze” psihologs, LU PPMF docente. Iedzīvotāju attieksme pret vardarbību pret bērniem – pētījuma rezultātu prezentācija. Prezentācija.

Aija Lilienfelde - Rīgas pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas vecākā inspektore. Labās prakses piemēri vardarbībai pret bērnu novēršanai Rīgā. Rīgas pašvaldības policijas pieredze. Prezentācija.

Agnese Sladzevska - Nodibinājuma „Centra Dardedze” Preventīvā centra vadītāja. Kampaņas „Sliktais pieskāriens” prezentācija. Prezentācija.

Atpakaļ
       Ziedot Vebināru ieraksti Dāvanu karte Bērnībai bez vardarbības

Piesakies ziņām epastā

Vecākiem
Speciālistiem
Piekrītu Dardedzes privātuma politikai un vēlos saņemt e-pastus ar piedāvājumiem un jaunumiem no Dardedzes