V konference (2014.g.)

29.10.2017

V konference (2014.g.)

2014. gada 27.novembrī "Centrs Dardedze" rīkoja V. ikgadējo starptautisko konferenci vardarbības pret bērnu novēršanai "Kopienas līdzdalība bērna un ģimenes labklājības stiprināšanā". Programma.

Konferences grāmata - kopsavilkums

Laila Rieksta Riekstiņa, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, vadītāja. Aktualitātes bērnu tiesību aizsardzības jomā - prezentācija

Agnese Sladzevska, Centrs Dardedze, valdes locekle - Centra Dardedze atziņas, īstenojot bērnu tiesību principus ikdienas darbībā - prezentācija

Donalds Findlater, Lucy Faithfull Foundation, direktors - Ceļā uz seksuālas vardarbības pret bērnu izskaušanu - prezentācija

Lauris Neikens, Labklājības Ministrija, Bērnu un ģimenes politikas departaments, vecākais eksperts - Lanzarotes konvencija: tās nozīme aizsargājot bērnus pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību - prezentācija

Iveta Ķelle, Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija “Papardes zieds”, vadītāja - Kas runās ar bērnu? 

Laila Balode, Centrs Dardedze, valdes locekle - Ko mums māca “Imantas pedofila” gadījums? - prezentācija

Evija Rudzīte, Biedrība “Projektu darbnīca”, vadītāja - Saldējums ar lielajiem - prezentācija

Daina Dziļuma, Centrs Dardedze, psiholoģe - Mobings un mazi bērni 

Ilze Žagare, SOS Bērnu ciematu asociācija, Ģimeņu atbalsta centra vadītāja - NVO loma veidojot kopienā atbalsta sistēmu ģimenēm ar bērniem - prezentācija

Laila Grāvere, Tiesībsarga birojs, Bērnu tiesību nodaļas vadītāja - Bērnu drošības tiesiskais regulējums izglītības iestādēs - prezentācija

Ina Behmane, Saldus novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”, direktore. - Labās prakses piemēri sociālo pakalpojumu attīstībā Saldus pašvaldībā - prezentācija

Zaiga Lasmane, Centrs Dardedze, projekta koordinatore - Projekts “Šķēršļi pārvērsti iespējās” - prezentācija

Jolanta Borīte, Siguldas novada pašvaldība, Kultūras pārvaldes vadītāja - Iedzīvotājs. Pašvaldība. Labāka dzīve. - prezentācija

Zane Paegle, Projekta koordinatore Salacgrīvas novadā, Sociālā dienesta speciāliste darbā ar bērniem un ģimenēm - Bērniem drošas un draudzīgas ģimenes vides veicināšana Salacgrīvas novadā - prezentācija

Raitis Zeps, sociālais pedagogs Saulkrastu novadā - Tēvs ģimenē un tēvs skolā - prezentācija

Elīna Kļaviņa, mediju aģentūra Inspired, projektu vadītāja - Laiks tēviem, kampaņas prezentācija - prezentācija

Atpakaļ
       Ziedot Vebināru ieraksti Dāvanu karte Bērnībai bez vardarbības

Piesakies ziņām epastā

Vecākiem
Speciālistiem
Piekrītu Dardedzes privātuma politikai un vēlos saņemt e-pastus ar piedāvājumiem un jaunumiem no Dardedzes