VI konference (2015.g.)

30.10.2017

VI konference (2015.g.)

2015.gada 26.novembrī "Centrs Dardedze" rīkoja VI ikgadējo starptautisko konferenci vardarbības pret bērnu novēršanai “Seksuālā vardarbība pret bērnu attiecas arī uz Tevi”.

Konferences grāmata - kopsavilkums

Laila Rieksta-Riekstiņa, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, vadītāja - Aktualitātes bērnu tiesību aizsardzības jomā - prezentācija

Mārtiņš Egle, Centrs Dardedze vadītājs - Seksuālās vardarbības pret bērnu izplatība - prezentācija

Agnese Sladzevska, Centrs Dardedze, prevences daļas vadītāja - Kas var pasargāt bērnus no seksuālas izmantošanas - prezentācija

Erna Petkute, Children Support Center (Lietuva), psihologs un Ieva Daniunaite, Children Support Center (Lietuva), klīniskais psihologs - Valsts programma skolām vardarbības pret bērnu novēršanas jomā: pieredze un izaicinājumi Lietuvā - prezentācija

Indra Gratkovska, Tieslietu ministrija, Krimināltiesību departaments, direktore - Par aktuālajiem likumu grozījumiem, kas skar cietušo kriminālprocesā - prezentācija

Laura Ceļmale, Centrs Dardedze, juriste - Kā “Bērna māja” var palīdzēt īstenot bērnu tiesības situācijās, kad bērns kļuvis par vardarbības upuri vai liecinieku - prezentācija

Beata Vojtkovska, Nobodys Children Foundation (Polija), prevences programmu projektu vadītāja - Kā pasargāt bērnus izglītības iestādēs? “We protect” – vardarbības pret bērnu novēršanas sistēmiskā pieeja Polijā - prezentācija

Maria Keller-Hamela, Nobodys Children Foundation (Polija), viceprezidente, psihologs - Seksuālās vardarbības pret bērnu preventīvie pasākumi – vai un kā mums par to runāt ar bērniem - prezentācija

Maija Katkovska, Latvijas Interneta asociācijas Drošāka interneta centrs, vadītāja - Seksuāla vardarbība pret bērnu internetā - prezentācija

Laura Davidavičus, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvalde, Prevencijas vadības nodaļa, vecākā inspektore - Valsts policijas pieredze seksuālās vardarbības pret bērnu novēršanā - prezentācija

Sanita Jakuševa, Probācijas dienests, speciāliste darbā ar dzimumnoziedziniekiem - Pedofila profils. Kas tiek darīts ar pedofiliem Latvijā - prezentācija

Jānis Zārdiņš, Valts probācijas dienesta Cēsu teritoriālā struktūrvienība, vadītājs - Starpinstitucionālā sadarbība. Probācijas dienesta īstenotās programmas - prezentācija

Laura Pirsko, Psiholoģijas doktore, KBT psihoterapeite, ģimenes psihoterapeite - Kā vislabāk palīdzēt seksuālajā vardarbībā cietušam bērnam un viņa ģimenei - prezentācija

Irina Frolova, Resursu centrs sievietēm”Marta”, sociālā darbiniece - Seksuālā vardarbība bērnībā. Pieaugušo sieviešu stāsti - prezentācija

Atpakaļ
       Ziedot Vebināru ieraksti Dāvanu karte Bērnībai bez vardarbības

Piesakies ziņām epastā

Vecākiem
Speciālistiem
Piekrītu Dardedzes privātuma politikai un vēlos saņemt e-pastus ar piedāvājumiem un jaunumiem no Dardedzes