Ziedot

Nodibinājumam "Centrs Dardedze" ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Ziedojot Dardedzei, daļu ziedotās summas atgūsi atpakaļ, norādot to savā ienākuma deklarācijā, tāpēc privātpersonai nepieciešams norādīt personas kodu, uzņēmumam - reģistrācijas numuru.


Kā Tavs ziedojums palīdzēs?
Visi ziedotie līdzekļi tiks veltīti “Centrs Dardedze” darbam, lai mazinātu vardarbību pret bērniem.
- 6 eiro ļauj sniegt divas telefonkonsultācijas par vardarbību pret bērnu.
- 15 eiro dod iespēju grūtībās nonākušai ģimenei piedalīties atbalsta grupas nodarbībā.
- 30 eiro sedz vienu psihologa konsultāciju bērnam vai ģimenei.
- 40 eiro ļauj sniegt konsultāciju vienaudžu savstarpējās vardarbības mazināšanai skolā.

Kāpēc?
47% bērnu Latvijā ir piedzīvojuši vardarbību (fizisku, emocionālu, seksuālu vai pamešanu novārtā). Mūsu mērķis ir mazināt vardarbību pret bērniem ģimenē, attiecībās ar vienaudžiem un sabiedrībā kopumā – strādājot gan ar vardarbības cēloņiem, gan sekām. Jo katrs bērns ir pelnījis drošu bērnību.


На какие цели ты пожертвуешь?
Все пожертвованные средства пойдут на работу «Центра Дардедзе», направленную на уменьшение насилия по отношению к детям:
- практические занятия для детей, подростков, родителей и специалистов (учителей, полицейских, медиков и т.д.),
- образовательные группы поддержки для родителей с социальным риском,
- помощь пострадавшим от насилия детям,
- защита интересов пострадавших от насилия детей.

Как поможет твоё пожертвование?
Все пожертвованные средства пойдут на работу «Центра Дардедзе», направленную на уменьшение насилия по отношению к детям.
- 6 евро позволят предоставить три телефонные консультации людям, у которых есть подозрения, что совершается насилие по отношению к детям.
- 12 евро предоставят возможность семьям, у которых возникли сложности, принять участие в группе поддержки
- 25 евро могут покрыть одну консультацию психолога для ребёнка или семьи
- 32 евро могут помочь организовать в школе занятие по снижению насилия между ровесниками.

Почему?
47% детей в Латвии пережили насилие (физическое, эмоциональное, сексуальное или отсутствие заботы). Наша цель – уменьшить насилие по отношению к детям в семье, в отношениях со сверстниками и в обществе в целом – работая как с причинами, так и с последствиями насилия. Потому, что каждый ребёнок заслужил безопасное детство.

Vebināru ieraksti Dāvanu karte Bērnībai bez vardarbības

Piesakies ziņām epastā

Vecākiem
Speciālistiem
Piekrītu Dardedzes privātuma politikai un vēlos saņemt e-pastus ar piedāvājumiem un jaunumiem no Dardedzes