Izproti sava bērna bailes

Dzīvē ne vienmēr viss notiek kā skaistā grāmatā. Katram no mums kādreiz nākas saskarties ar grūtībām, pārdzīvojumiem, nelaimēm, kurām nereti nespējam saskatīt nedz sākumu, nedz galu. Iespējams, mēs izjūtam neciešamas sāpes un bailes. Psiholoģijā to dēvē par traumu, bet patiesībā tā ir cilvēcīga reakcija uz smagu dzīves notikumu. Gandrīz ikviena traumatiska situācija atstāj pēdas, liek justies apjukušiem, bezspēcīgiem, dusmīgiem un nedrošiem. Tā maina dzīves kvalitāti un traucē virzīties uz priekšu.

Bērni, kas piedzīvojuši traumu, pasauli redz draudīgu un biedējošu. Dziedināšanas process pēc traumas vienmēr prasa laiku, jo tas saistīts ar sāpīgas pieredzes apzināšanu, drošības sajūtas un uzticēšanās atgūšanu apkārtējiem un īpaši pieaugušajiem. Pieredze un pētījumi rāda, ka traumas pārstrāde speciālista vadībā notiek sekmīgāk un apzinātāk.

MĒRĶAUDITORIJA: sākumskolas (8-11 gadi) vecuma bērni un viņu vecāki, kas pārdzīvojuši kādu traumatisku notikumu (piemēram, tuvinieka zaudējums, šķiršanās, vardarbība u.c.)

12 nodarbības ietver:

  • Sadarbību ar vecākiem. Pirmā nodarbība ir „vecāku sapulce”, lai izprastu vecāku lomu bērna dzīvē pēc piedzīvotā traumatiska notikuma un iepazīstinātu ar programmu. Vecākiem būs nepieciešams arī iesaistīties nelielu mājasdarbu izpildē. Kā arī noslēdzošā nodarbība ir kopīga bērniem ar vecākiem, lai efektīvāk nostiprinātu gūtās zināšanas un pieredzi.
  • Grupu nodarbības bērniem.Tajās bērni kopīgiem spēkiem radīs izpratni par domu, jūtu un uzvedības modeļu mijiedarbību pēc notikuma, kā arī mācīsies veidot atbalsta sistēmu ap sevi un apgūs efektīvus problēmrisināšanas paņēmienus.
  • Individuālās tikšanās. Bērniem ir būtiski tikt uzklausītiem par savu pieredzēto traumatisko notikumu, kas tieši būs iespējams, tiekoties individuālā tikšanās reizē, ar grupas vadītāju, veicot atmiņu pārstrādi.

Nodarbības iespējams apmeklēt gan latviešu valodā, gan atsevišķi krievu valodā.

Kursa ilgums: 12 nodarbības (katra 2 stundas) reizi nedēļā

Cena: 165 eiro (kopā – vecākam un bērnam)

Norises vieta: „Centrs Dardedze”, Cieceres iela 3a, Rīgā

Lai pieteiktos vai saņemtu vairāk informācijas, lūdzu, rakstiet grupas@centrsdardedze.lv; tālrunis 22822140.

Kursa ilgums
12 nodarbības (katra 2 stundas) reizi nedēļā
Norises vieta
„Centrs Dardedze”, Cieceres iela 3a, Rīgā
Kursa cena
 165 eiro (kopā - vecākam un bērnam)