Lielās dzīves skola

Vienas dienas seminārs sākumskolas un pirmsskolas pedagogiem – antimobinga programma darbā ar maziem bērniem “Lielās dzīves skola”.

“Lielās dzīves skola” ir 7 nodarbību cikls, ko pedagogs vada bērniem vecumā no četriem līdz astoņiem gadiem. Programmas laikā bērni kopā ar pedagogu izstrādā savas klases/grupas noteikumus, mācās atšķirt mobingu no konflikta un sūdzēšanos no palīdzības lūgšanas, pārrunā kā katrs bērns jūtas un, ko visi kopā var darīt, lai palīdzētu viens otram ikdienas situācijās. Bērni mācās arī novērtēt viens otra stiprās puses un saprast, ka mēs katrs esam īpašs.

Programmas laikā bērni mācās tādas prasmes kā empātija, emociju regulēšana, problēmu risināšana, attiecību veidošana  un citas. Pievēršot pastiprinātu uzmanību šo prasmju apguvei, bērni būs ne tikai laimīgāki un veselāki, spēs labāk mācīties, bet arī tiks radīta drošāka izglītības iestādes vide.

Programmas “Lielās dzīves skola” tēmas:

 1. nodarība. Sirds atslēga – Kā es jūtos savā klasē?
 2. nodarbība. Mobinga atslēga – Kas ir mobings?
 3. nodarbība. Strīdu atslēga – Kā atšķirt mobingu no konflikta?
 4. nodarbība. Drošības atslēga – Lai visi skolā justos droši!
 5. nodarbība. Palīdzības atslēga – Es sūdzos vai lūdzu palīdzību?
 6. nodarbība. Dārgumu atslēga – Mūsos katrā dārgums mīt, jāprot tikai saskatīt!
 7. nodarbība. Miera atslēga – „Miera osta”

Kā kļūt par programmas vadītāju savā skolā vai pirmsskolā?

 1. Pedagogs iziet 1 dienas apmācību “Centrā Dardedze” un saņem apliecību, kas ļauj īstenot programmu “Lielās dzīves skola”.
 2. Pedagogs vienojas ar iestādes (pirmsskolas izglītības iestādes, skolas u.c.) vadību par programmas realizēšanu darbā ar bērniem.
 3. Pedagogs informē bērnu vecākus par programmas saturu un programmas gaitu.
 4. Pedagogs īsteno programmu savā klasē vai grupiņā

Pēc apmācībām Jūs saņemsiet “Lielās dzīves skolas” rokasgrāmatu un materiālus programmas realizēšanai un apliecību. Ja apmācību programma nav pilnvērtīgi apgūta, paturam tiesības apliecību neizsniegt.

Semināra ilgums: 8 akadēmiskās stundas

Cena: 59 eiro ( Izbraukuma seminārs kolektīvam: 456 eiro).

Norises vieta: “Centrs Dardedze”, Cieceres iela 3a, Rīga.

Piesakieties un mēs sazināsimies ar jums, kad būs noteikts datums.

Plašāka informācija iegūstama, rakstot uz apmacibas@centrsdardedze.lv