Lielās dzīves skola

Mācību seminārs pirmsskolas un sākumskolas pedagogiemantimobinga programma darbā ar maziem bērniem.

“Lielās dzīves skola” ir 6 nodarbību cikls, ko pedagogs vada bērniem vecumā no četriem līdz astoņiem gadiem. Programmas laikā bērni kopā ar pedagogu izstrādā savas klases/grupas noteikumus, mācās atšķirt mobingu no konflikta un sūdzēšanos no palīdzības lūgšanas, pārrunā, kā katrs bērns jūtas un ko visi kopā var darīt, lai palīdzētu viens otram ikdienas situācijās. Bērni mācās novērtēt viens otra stiprās puses un saprast, ka mēs katrs esam īpašs.

Mobings ir SOCIĀLA UN SASKARSMES PROBLĒMA, tādēļ īpaši darbā ar jaunākiem bērniem svarīgs ir darbs sociāli emocionālās mācīšanās kontekstā. Programmas laikā bērni apgūst tādas prasmes kā empātija, emociju regulēšana, problēmu risināšana, attiecību veidošana. Spējot “Lielās dzīves skolas” nodarbībās apgūto pielietot ikdienas saskarsmē, bērni būs ne tikai dzīvespriecīgāki un spēs gūt panākumus akadēmiskajā lauciņā, bet arī tiks radīta drošāka vide izglītības iestādē.

Programmas “Lielās dzīves skola” tēmas:

  1. nodarība. Sirds atslēga – Kā es jūtos savā klasē?
  2. nodarbība. Mobinga atslēga – Kas ir mobings?
  3. nodarbība. Strīdu atslēga – Kā atšķirt mobingu no konflikta?
  4. nodarbība. Drošības atslēga – Lai visi skolā justos droši!
  5. nodarbība. Palīdzības atslēga – Es sūdzos vai lūdzu palīdzību?
  6. nodarbība. Miera atslēga – „Miera osta”

Kā kļūt par programmas vadītāju savā skolā vai pirmsskolā?

  1. Pedagogs iziet 1 dienas apmācību “Centrā Dardedze” (tiešsaistes formā) un saņem apliecību, kas ļauj īstenot programmu “Lielās dzīves skola”.
  2. Pedagogs vienojas ar iestādes (pirmsskolas izglītības iestādes, skolas u.c.) vadību par programmas realizēšanu darbā ar bērniem.
  3. Pedagogs informē bērnu vecākus par programmas saturu un programmas gaitu.
  4. Pedagogs īsteno programmu savā klasē vai grupiņā

Semināra ilgums: 4 akadēmiskās stundas (par konkrētu semināra norises laiku vienojoties ar katru iestādi).

Cena: 360 eiro (no vienas izglītības iestādes seminārā aicināti piedalīties vadītājs, vadītāja vietnieks metodiskajā darbā un katras grupas/ klases pedagogs, kas strādā ar attiecīgā vecumposma bērniem. Iestāde saņem 5 programmas “Lielās dzīves skola” materiālu komplektus – situāciju kartes, emociju kartītes un video filmas.)

Nodarbību vada: preventīvo programmu vadītāja Vineta Āboliņa

Norise: tiešsaiste (platformā Zoom)

“Lielās Dzīves skola” programmas īstenošanā izmantojamie materiāli tiks nogādāti izglītības iestādē pirms mācību semināra, lai apmācību dienā būtu iespēja arī praktiskā veidā sekot līdzi nodarbības gaitai.

 

Plašāka informācija iegūstama, rakstot uz apmacibas@centrsdardedze.lv; tālrunis 22326320.

Pieteikšanās:
Piesakiet savas pirmsskolas vai sākumskolas izglītības iestādes darbinieku kolektīvu uz šīm apmācībām individuāli.
Cena:
360 eur (kolektīvam; 4 akadēmiskās stundas)
Pieteikties