Mobinga novēršana skolas vidē

Praktisks vienas dienas seminārs skolotājiem, skolas administrācijai, sociālajiem pedagogiem un skolu psihologiem un citiem darbiniekiem, kuru darba gaitas saistītas ar skolēniem un klašu kolektīviem. Seminārā iekļautas tādas tēmas kā:

  • Kas ir vienaudžu savstarpējā vardarbība jeb mobings? Kāpēc tas rodas?
  • Izplatītākie mīti un patiesības par mobingu.
  • Skolas loma un darbs ar bērnu. Situāciju analīze.
  • Preventīvās metodes un sadarbība mobinga mazināšanai.

Par šiem un citiem jautājumiem Jūs varēsiet uzzināt semināra laikā, kā arī apgūt praktiskas iemaņas darbā ar bērniem mobinga situāciju risināšanā. Semināra noslēgumā katrs dalībnieks saņems rokasgrāmatu “Praktiskas aktivitātes mobinga mazināšanai skolā”.

Apmācību programma kā pedagogu profesionālās kvalifikācijas (A) programma saskaņota ar Rīgas Domes Izglītības un Informatīvi metodiskā centra lēmumu Nr. RIIMC-14-167

Semināra noslēgumā katrs dalībnieks saņem sertifikātu un rokasgrāmatu “Praktiskas aktivitātes mobinga mazināšanai skolā.”

Semināra ilgums: 8 akadēmsikās stundas

Cena: 59 eiro (izbraukuma seminārs skolā – 456 eiro)

Lai pieteiktos uz nākamo apmācību semināru, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu.

Sazināsimies ar jums, kad būs noteikts datums.

Plašāka informācija iegūstama, rakstot uz apmacibas@centrsdardedze.lv