Tētis var! Izglītojoša atbalsta programma tēviem

Grupā interaktīvā veidā tiek apgūtas zināšanas un prasmes labākai bērnu aprūpei un audzināšanai, kā arī veicināta aktīva tēvu iesaistīšanās bērnu dzīvē, kas ir nozīmīgs faktors vardarbības risku novēršanai.

Mērķauditorija: grupas paredzētas tēviem, kas piedalās pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanā (3-8 g.v.)

Grupas norise:  1 reizi nedēļā, 2,5 stundu garumā:

  • Daļa nodarbību ir balstītas teorētiskās zināšanās par būtiskiem bērna attīstības, audzināšanas un displinēšanas aspektiem.
  • Daļā nodarbību tēvi kopā ar saviem bērniem rotaļu veidā mācīsies labāk iepazīt savus bērnus, sadarboties ar viņiem un pavadīt laiku vienlaikus gan interesanti, gan lietderīgi bērna attīstībai.

Nodarbības ir bilingvālas – latviešu un krievu valodā.

Nodarbības 2022. gadā, sestdienās, plkst. 10.00 – 12.30 (8 nodarbības): 10., 17., 24. septembris, 15., 22. un 29. oktobris un 5. novembris, kā arī noslēdzošā nodarbība 12. novembrī.

Atbalsta grupa notiek sadarbībā ar Rīgas sociālo dienestu (lūdzu sazināties ar savu sociālo darbinieku par pakalpojuma pieejamību). Nosūtījumu uz “Tēvu grupu” var saņemt ar Rīgas sociālā dienesta starpniecību.

Uzņemam grupā tēvus arī ar Pierīgas sociālo dienestu un bāriņtiesu nosūtījumiem. Šiem dalībniekiem idividuālā samaksa par dalību grupā 8 nodarbību garumā ir 240 eur.

Norises vieta: klātienē, “Centra Dardedze” telpās Cieceres ielā 3a, Rīgā, Āgenskalnā (mainoties epidemioloģiskajai situācijai, daļa nodarbību var tikt pārcelta uz neklātienes formātu).

Lai pieteiktos vai saņemtu vairāk informācijas, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi grupas@centrsdardedze.lv; tālrunis 22822140.

Mērķauditorija
Grupas paredzētas tēviem, kas piedalās pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanā un kuriem ir regulāra saskare ar bērnu/iem (3-8 g.v.)
Norises vieta un laiks
Klātienē, "Centrā Dardedze", Cieceres iela 3a, Rīga, Āgenskalns. 8 nodarbības sestdienās, plkst. 10.00 - 12.30: 10., 17., 24. septembris, 15., 22. un 29. oktobris un 5. novembris, kā arī noslēdzošā nodarbība 12.
Atbalsta grupa notiek sadarbībā ar Rīgas sociālo dienestu
Lūdzu sazināties ar savu sociālo darbinieku par pakalpojuma pieejamību. Nosūtījumu uz "Tēvu grupu" var saņemt ar Rīgas sociālā dienesta starpniecību.