Vardarbība pret bērnu

01.03.2017

Vardarbība pret bērnu

"Centrs Dardedze" īsteno projektu "Vardarbība pret bērnu - tas attiecas arī uz Tevi", projekta nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/023/12.

Projekta mērķis ir attīstīt ilgtspējīgu pilsonisko sabiedrību un nodrošināt nodibinājuma “Centrs Dardedze” darbības atbalstu statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai – darboties kā nacionāla mēroga kompetenču, izglītības un attīstības centram bērnu un ģimeņu labklājības veicināšanā, nodrošinot attīstošas, informatīvas un preventīvas programmas. Projekts nodrošinās finansiālu atbalstu regulārai un ilglaicīgai NVO līdzdalībai valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesā un līdzdarbībai valsts pārvaldes rīcībpolitikas plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā, kā arī cels sabiedrības līdzdalību bērnu tiesību aizsardzībā.

Projekts tiek īstenots no 01.01.2017. līdz 31.10.2017.

Projekta finansējums tiks novirzīts nodibinājuma “Centrs Dardedze” uzturēšanai (komunālās izmaksas) un komunikācijas aktivitātēm.

Nodibinājums “Centrs Dardedze” 15 gadu laikā ir sniedzis ieguldījumu vardarbības pret bērnu mazināšanā visos līmeņos, un šis darbs jāturpina:

  • sadarbībā ar valsts iestādēm panāktas izmaiņas un grozījumi likumdošanā, ratificētas starptautiskas konvencijas
  • darbs ar vardarbībā cietušiem bērniem un viņu ģimenēm, ne tikai palīdzējis šiem bērniem atgriezties sabiedrībā, bet arī devis ieguldījumu Dardedzes profesionāļu izaugsmē, prasmēs, zināšanās un pieredzē darbam ar vardarbībā cietušiem bērniem, viņu ģimenēm un iesaistītajām institūcijām. Paralēli rehabilitācijai arī konsultējam un apmācām valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekus no visas Latvijas (sociālo dienestu, policijas, bāriņtiesu, prokuratūras, skolu un bērnudārzu darbiniekus) likumdošanas ieviešanā, bērnu tiesību aizsardzības principos, konkrētu gadījumu risināšanā, vardarbības atpazīšanā, bērniem drošās iestādes veidošanā.
  • bērnu personiskās drošības iemaņu stiprināšanā ( Džimbas drošības programma, Antimobinga programma pusaudžiem Drosme Draudzēties)
  • vecāku prasmju stiprināšanai un vardarbības risku novēršanai ir izstrādātas vairākas vecāku atbalsta grupu programmas, daļa no tām nodotas arī citām pašvaldībām ( Ceļvedis audzinot pusaudzi, Sargeģņelis – riska vecākiem ar bērniem vecumā līdz 2 gadiem, tēvu grupas, Grupa vecākiem, kuru bērni cietuši no vardarbības, Saruna var bērnu pasargāt – seminārs vecākiem, lai pasargātu bērnus no seksuālas vardarbības) Notiek darbs pie jaunām programmām. 

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild nodibinājums “Centrs Dardedze”.

 

 

Atpakaļ
       Ziedot

Piesakies ziņām epastā

Vecākiem
Speciālistiem