Mūsu stāsts

Katram bērnam ir pa vienai bērnībai. Tā aizrit priekos un bēdās, veidojot pamatu visai turpmākai dzīvei. Tas ir laiks, kad bērna zinātkāre un vēlme izzināt pasauli mijiedarbojas ar to, kā pasaule patiesībā strādā. Arī pieaugušajiem šis nav viegls laiks. Tieši viņi ir tie, kas veido vidi ap bērnu — drošu vai nedrošu, atkarībā no savām zināšanām un pieredzes.

Mūsu mērķis ir veicināt drošas, cieņpilnas attiecības un novērst vardarbību pret bērniem ģimenē, attiecībās ar vienaudžiem un sabiedrībā kopumā. Iestājoties par drošu bērnību, mēs gribam palīdzēt bērniem izaugt par stiprākiem, patstāvīgākiem un laimīgākiem pieaugušajiem, kā arī labākiem nākotnes vecākiem.

Problēma

Vardarbība fundamentāli ietekmē bērna dzīvi. Bet cik liela problēma tā ir?

90%
vecāku sarunās ar bērniem akcentē svešinieku radītos riskus (SKDS, 2021)
85%
rehabilitāciju saņēmušo bērnu cietušu no vardarbības ģimenē (Labklājības ministrija, 2020)
49%
skolēnu ir saskārušies ar mobinga situāciju (Neklusē, 2020)
39%
kriminālnoziegumu pret bērnu ir seksuāla izmantošana (Valsts policija 2020)
Risinājums

Lai ikviens bērns varētu izaugt droši, bērniem, vecākiem un speciālistiem ir nepieciešamas zināšanas prasmes, kā arī atbalsts un iespēja pašiem piedzīvot cieņpilnu attieksmi. Tāpēc Centrs Dardedze:

  • nodrošina psiholoģisku atbalstu bērniem, kuri ir cietuši no vardarbības, un viņu ģimenēm.
  • veicina drošas attiecības bērnu dzīvēs, sniedzot apmācības pieaugušajiem un bērniem.
  • aktīvi iestājas par sakārtotu bērnu aizsardzības sistēmu valsts un pašvaldību līmenī.

“Dardedze” ir vienīgā organizācija Latvijā, kas ir specializējusies bērnu seksuālas izmantošanas novēršanā.

Mūsu darbi skaitļos
Ar izglītojošām aktivitātēm 2020. gadā esam sasnieguši:
11100
bērnus
8224
vecākus
4324
speciālistus.
Vardarbības gadījumos atbalsts sniegts:
126
bērniem
148
vecākiem/ pieaugušajiem
540
Džimbas aģenti visā Latvijā māca bērniem par drošību attiecībās ar citiem cilvēkiem.
Vēsture
1998
Latvijas Bērnu Fonds un "Centrs pret vardarbību bērna un ģimenes atbalstam" pieņem lēmumu dibināt pirmo krīzes centru Latvijā.
2001
Atklāts Latvijā pirmais starpdisciplinārais krīzes centrs - Centrs pret vardarbību “Dardedze”.
2002
Uzsākam mācības bērnunamu darbiniekiem un bērniem vardarbības risku mazināšanai “Komanda uz riteņiem”.
 
Izveidojam 4 dienu apmācību programmu speciālistiem darbam ar bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām.
2003
Pirmā nodarbība pirmsskolas vecuma bērniem par drošību attiecībās, ko īstenojam pirmsskolas izglītības iestādēs (izmantojam tēlu “Puteklis”).
2004
Kopā ar organizāciju “Skalbes” un Latvijas Universitāti ieviešam Latvijā bērnu pozitīvas audzināšanas programmu vecākiem “Bērna emocionālā audzināšana” (adaptēta no Kanādas).
 
Izveidojam Džimbas tēlu un pirmos metodiskos materiālus Džimbas drošības programmai.
2008
Slēdzam stacionāru un turpmāk sniedzam bērniem un ģimenēm pakalpojumus tikai ambulatori, paverot lielāku iespēju preventīvajam darbam.
2009
Sākam apmācību “Lielās dzīves skola” internātskolās.
 
Sākam organizēt Džimbas drošības ceļojumus un apmācīt Džimbas aģentus.
2010
Ieviešam atbalsta grupu mazo bērnu vecākiem sociālā riska ģimenēs “Sargeņģelis”.
 
Izdodam pirmo metodisko grāmatu speciālistiem “Rokasgrāmata darbam ar vardarbībā cietušiem bērniem”.
2011
Uzsākam darbu pie apmācības programmas vecākiem “Ceļvedis, audzinot pusaudzi” ieviešanas Latvijā.
 
Izstrādāts krīžu centru sniegtā pakalpojuma kvalitātes novērtēšanas standarts
2012
Adaptējam bērnu nopratināšanas standartu.
 
Sākam skolās vadīt forumteātra nodarbības vienaudžu savstarpējās vardarbības mazināšanai.
2013
Disciplinēšanas vadlīnijas īslaicīgās sociālās rehabilitācijas institūcijām.
2014
Sākam veidot Tēvu grupas.
2015
Uzsākam iniciatīvu “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” (BDDB) kopā ar SOS bērnu ciematu asociāciju.
 
Uzsākam ikgadēju Ziemassvētku kampaņu “Citāda dāvana”.
2016
Palīdzam pašvaldību komandām sākt veidot rīcības plānus bērnu seksuālas izmantošanas prevencijai.
2017
Iestājamies par bērnam saudzīgu nopratināšanu – “Bērna mājas” pilotprojekts.
2018
Veidojam zināšanu platformu pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem www.drosaberniba.lv.
 
Uzsākam “Luksofora” apmācības bērnu seksuālas uzvedības izvērtēšanai
2019
Džimbas drošības programmas pārstrāde
 
Sākam rīkot regulāras ekspertu padomes sanāksmes bērnu seksuālas izmantošanas prevencijai
2020
Aktīvi iestājamies par bērnu aizsardzības sistēmas sakārtošanu valstī.
 
Sadarbībā ar jomas vadošajām organizācijām izstrādāts un izdots “Metodiskais materiāls sociālajam darbam ar vardarbību cietušām un vardarbību veikušām personām”.
Komanda
Centra Dardedze valde
Agnese Sladzevska
Preventīvā centra vadītāja, valdes locekle
Laila Balode
Konsultāciju daļas vadītāja, valdes locekle
Guna Joma
Valdes locekle
Konsultāciju daļa
Janeta Bokaldere
Sociālā darbiniece
Līga Redliha
Psiholoģe
Daina Dziļuma
Psiholoģe
Liene Nikolajeva
Psiholoģe
Anastasija Pušņakova
Psiholoģe
Iveta Svirska
Psiholoģe
Iveta Damroze-Zommere
Psiholoģe
Sindija Dziedātāja
Psiholoģe
Preventīvās programmas
Sendi Audriņa
Apmācību daļas vadītāja
Antra Petroviča
Projektu vadītāja asistente
Vineta Āboliņa
Preventīvo programmu vadītāja, "Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs", Džimbas drošības programmas nodarbību vadītāja
Ilze Znotiņa
Džimbas drošības programmas vadītāja
Madara Jurgelāne
Nodarbību vadītāja, Džimbas drošības programma
Zaiga Valdmane
Preventīvo programmu vadītāja, Džimbas drošības programmas nodarbību vadītāja
Biroja darbinieki
Zane Gaidule
Biroja administratore
Annija Kandāte
Projektu vadītāja
Dace Kurša
Finansiste
Anda Avena
Komunikācijas vadītāja, interešu aizstāve