Mūsu stāsts

Katram bērnam ir pa vienai bērnībai. Tā aizrit priekos un bēdās, veidojot pamatu visai turpmākai dzīvei. Tas ir laiks, kad bērna zinātkāre un vēlme izzināt pasauli mijiedarbojas ar to, kā pasaule patiesībā strādā. Arī pieaugušajiem šis nav viegls laiks. Tieši viņi ir tie, kas veido vidi ap bērnu — drošu vai nedrošu, atkarībā no savām zināšanām un pieredzes.

Mūsu mērķis ir veicināt drošas, cieņpilnas attiecības un novērst vardarbību pret bērniem ģimenē, attiecībās ar vienaudžiem un sabiedrībā kopumā. Iestājoties par drošu bērnību, mēs gribam palīdzēt bērniem izaugt par stiprākiem, patstāvīgākiem un laimīgākiem pieaugušajiem, kā arī labākiem nākotnes vecākiem.

Problēma

Vardarbība fundamentāli ietekmē bērna dzīvi. Bet cik liela problēma tā ir?

90%
vecāku sarunās ar bērniem akcentē svešinieku radītos riskus (SKDS, 2021)
85%
rehabilitāciju saņēmušo bērnu cietušu no vardarbības ģimenē (Labklājības ministrija, 2020)
49%
skolēnu ir saskārušies ar mobinga situāciju (Neklusē, 2020)
39%
kriminālnoziegumu pret bērnu ir seksuāla izmantošana (Valsts policija 2020)
Mūsu atbilde

Lai ikviens bērns varētu izaugt droši, bērniem, vecākiem un speciālistiem ir nepieciešamas zināšanas prasmes, kā arī atbalsts un iespēja pašiem piedzīvot cieņpilnu attieksmi. Tāpēc Centrs Dardedze:

  • nodrošina psiholoģisku atbalstu bērniem, kuri ir cietuši no vardarbības, un viņu ģimenēm.
  • veicina drošas attiecības bērnu dzīvēs, sniedzot apmācības pieaugušajiem un bērniem.
  • aktīvi iestājas par sakārtotu bērnu aizsardzības sistēmu valsts un pašvaldību līmenī.

“Dardedze” ir vienīgā organizācija Latvijā, kas ir specializējusies bērnu seksuālas izmantošanas novēršanā.

Organizācijas bērnu tiesību aizsardzības protokols.

Mūsu organizācijas stratēģija 2023.-2027. gadam.

Mūsu darbi skaitļos
Ar izglītojošām aktivitātēm 2022. gadā esam sasnieguši:
13847
bērnus
7473
vecākus
8367
speciālistus
Mūsu psihologi 2022. gadā veikuši:
1471
psiholoģiskas konsultācijas
308
psiholoģiskās izpētes konsultācijas
500
Džimbas aģenti visā Latvijā māca bērniem par drošību attiecībās ar citiem cilvēkiem.
Vēsture
1998
Latvijas Bērnu Fonds un "Centrs pret vardarbību bērna un ģimenes atbalstam" pieņem lēmumu dibināt pirmo krīzes centru Latvijā.
2001
Atklāts Latvijā pirmais starpdisciplinārais krīzes centrs - Centrs pret vardarbību “Dardedze”.
2002
Uzsākam mācības bērnunamu darbiniekiem un bērniem vardarbības risku mazināšanai “Komanda uz riteņiem”.
 
Izveidojam 4 dienu apmācību programmu speciālistiem darbam ar bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām.
2003
Pirmā nodarbība pirmsskolas vecuma bērniem par drošību attiecībās, ko īstenojam pirmsskolas izglītības iestādēs (izmantojam tēlu “Puteklis”).
2004
Kopā ar organizāciju “Skalbes” un Latvijas Universitāti ieviešam Latvijā bērnu pozitīvas audzināšanas programmu vecākiem “Bērna emocionālā audzināšana” (adaptēta no Kanādas).
 
Izveidojam Džimbas tēlu un pirmos metodiskos materiālus Džimbas drošības programmai.
2008
Slēdzam stacionāru un turpmāk sniedzam bērniem un ģimenēm pakalpojumus tikai ambulatori, paverot lielāku iespēju preventīvajam darbam.
2009
Sākam apmācību “Lielās dzīves skola” internātskolās.
 
Sākam organizēt Džimbas drošības ceļojumus un apmācīt Džimbas aģentus.
2010
Ieviešam atbalsta grupu mazo bērnu vecākiem sociālā riska ģimenēs “Sargeņģelis”.
 
Izdodam pirmo metodisko grāmatu speciālistiem “Rokasgrāmata darbam ar vardarbībā cietušiem bērniem”.
2011
Uzsākam darbu pie apmācības programmas vecākiem “Ceļvedis, audzinot pusaudzi” izstrādes.
 
Izstrādāts krīžu centru sniegtā pakalpojuma kvalitātes novērtēšanas standarts
2012
Adaptējam bērnu nopratināšanas standartu.
 
Sākam skolās vadīt forumteātra nodarbības vienaudžu savstarpējās vardarbības mazināšanai.
2013
Disciplinēšanas vadlīnijas īslaicīgās sociālās rehabilitācijas institūcijām.
2014
Sākam veidot Tēvu grupas.
2015
Uzsākam iniciatīvu “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” (BDDB) kopā ar SOS bērnu ciematu asociāciju.
 
Uzsākam ikgadēju Ziemassvētku kampaņu “Citāda dāvana”.
2016
Palīdzam pašvaldību komandām sākt veidot rīcības plānus bērnu seksuālas izmantošanas prevencijai.
2017
Iestājamies par bērnam saudzīgu nopratināšanu – “Bērna mājas” pilotprojekts.
2018
Veidojam zināšanu platformu pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem www.drosaberniba.lv.
 
Uzsākam “Luksofora” apmācības bērnu seksuālas uzvedības izvērtēšanai
2019
Džimbas drošības programmas pārstrāde
 
Sākam rīkot regulāras ekspertu padomes sanāksmes bērnu seksuālas izmantošanas prevencijai
2020
Aktīvi iestājamies par bērnu aizsardzības sistēmas sakārtošanu valstī.
 
Sadarbībā ar jomas vadošajām organizācijām izstrādāts un izdots “Metodiskais materiāls sociālajam darbam ar vardarbību cietušām un vardarbību veikušām personām”.
2021
Organizācijai aprit 20 gadi - jauns zīmols un mājaslapa.
Kampaņa “Iedomājies sevi bērna vietā”.
 
Veicinām vardarbības veida “pamešana novārtā” nostiprināšanu likumdošanā.
2022
Aktualizējam tēmu par kaitējošu seksuālu uzvedību bērnu vidū konferencē un plašākā komunikācijā.
 
Izstrādājam vadlīnijas vardarbības pazīmju atpazīšanai bērniem vecumā līdz trīs gadiem.
2023
Kampaņa vecāku izglītošanai par bērnu seksuālas izmantošanas riskiem "Lasi starp rindiņām".
Komanda
Centra Dardedze valde
Agnese Sladzevska
Preventīvā centra vadītāja, valdes locekle
Laila Balode
Valdes locekle
Guna Joma
Valdes locekle
Konsultāciju daļa
Daina Dziļuma
Psiholoģe
Liene Nikolajeva
Psiholoģe
Madara Grandāne
Psiholoģe
Diāna Velikanova
Psiholoģe
Aiva Ustāne
Psiholoģe
Luīze Lorence
Psiholoģe
Preventīvās programmas
Sendi Audriņa
Mācību daļas vadītāja
Zaiga Valdmane
Preventīvi izglītojošo programmu koordinatore
Arta Ārsmeniece
Mācību daļas asistente
Sandra Strūberga
Programmas “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” koordinatore
Annija Kandāte-Smiltiņa
Sociālo projektu vadītāja
Ilze Znotiņa
Džimbas drošības programmas vadītāja
Agnese Lorence
Preventīvi izglītojošo programmu koordinatore
Tomass Tulinskis
Nodarbību vadītājs, Džimbas drošības programma
Zane Adamsa
Nodarbību vadītāja, Džimbas drošības programma
Biroja darbinieki
Līva Truhņēviča
Biroja administratore
Dace Kurša
Finansiste
Anda Avena
Komunikācijas vadītāja, interešu aizstāve