Uzņēmumu atbalsts

Ja atbalsts bērniem un ģimenēm ir viens no Jūsu uzņēmuma korporatīvās sociālās atbildības programmas mērķiem, “Centrs Dardedze” būs uzticams sadarbības partneris, kas palīdzēs reālos darbos apliecināt Jūsu uzņēmuma vērtības.

“Centrs Dardedze” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tāpēc ziedojot saņemsiet Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās nodokļu atlaides.

Aicinām izvēlēties Jūsu iespējām atbilstošāko atbalsta veidu:

  • Vienreizējs ziedojums.
  • Regulārs ziedojums, pašam uzņēmumam nosakot ziedojuma apjomu un biežumu.
  • Uzņēmuma pakalpojumu sniegšana bez maksas (pro bono) vai par īpašām cenām.
  • Aicinājums partneriem ziedot “Centram Dardedze” uzņēmuma jubilejā.
  • Mērķziedojums, piemēram, jauna pakalpojuma izstrādei.
  • Mantiskie ziedojumi.
  • Ziņu par “Centrs Dardedze” darbību ievietošana uzņēmuma informācijas kanālos.
  • Ziedojumu vākšana un atbalsts, izmantojot uzņēmuma preču tirdzniecības akcijas.

Par sadarbības iespējām aicinām sazināties ar Gunu Jomu (guna.joma@centrsdardedze.lv).

Esam ļoti pateicīgi par jebkura veida palīdzību kopīgajam mērķim – drošāka bērnība ikvienam bērnam.