Kur vērsties?

Šajā sadaļā esam apkopojuši mums zināmo informāciju par to, kur vērsties dažādās ar vardarbību pret bērnu saistītās situācijās. Ja tomēr grūti noorientēties un nepieciešams padoms tieši jūsu gadījumā – zvaniet mums. Dodiet ziņu arī tad, ja varat ieteikt, ar ko vēl šis saraksts būtu papildināms.
Kad jāreaģē nekavējoties

Ja esat pamatoti noraizējies par savu vai tuvinieku vai kaimiņu bērnu drošību, veselību vai dzīvību, ja pamatotas aizdomas, ka bērns cietis vai cieš no vardarbības un nepieciešama tūlītēja iejaukšanās, aicinām nekavējoties vērsties policijā.

Uz ārkārtas tālruni 113 jāzvana situācijās, kad cilvēka dzīvība ir apdraudēta un palīdzības saņemšanā izšķirošas ir minūtes – ir gūta ļoti smaga trauma vai ir pēkšņa saslimšana un neatliekamā medicīniskā palīdzība nepieciešama nekavējoties.

 • Valsts policija 110
 • Pašvaldības policija atbilstoši atrašanās vietai (Rīgas pašvaldības policijas anonīmais tālrunis 67037555)
 • Neatliekamā medicīniskā palīdzība 113
Tūlītējs padoms krīzes situācijā

Krīzes tālrunis 116123:

Jebkurā diennakts laikā pieejamas telefonkonsultācijas, kas palīdz emocionāli pārvarēt izveidojušos situāciju. Krīzes tālrunī var vērsties, lai saņemtu tūlītēju speciālista konsultāciju par dažādiem jautājumiem (piemēram, cilvēkiem depresijā, cilvēkiem ar pašnāvnieciskām tieksmēm, cilvēkiem, kas izjūt vientulību, tuvinieka zaudējumu sāpes, ir atkarīgi no alkohola, narkotiskajām vielām un citās situācijās). Konsultē biedrība “Skalbes”.

Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111:

Diennakts telefonkonsultācijas bērniem un jauniešiem, kā arī viņu vecākiem, lai saņemtu psiholoģiska rakstura palīdzību un rastu atbalstu krīzes situācijās. Uzklausa un atbalsta bērnus un pusaudžus, palīdzot viņiem risināt dažāda rakstura jautājumus un dzīves situācijas. Nodrošina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

Atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem 116006:

Noderīgas informācijas iegūšanai gadījumā ja Jūs vai kāds, kuru Jūs pazīstat, ir cietis no jebkāda veida noziedzīga nodarījuma vai ir redzējis, kā tiek izdarīts noziedzīgs nodarījums. Vairāk informācijas: cietusajiem.lv.

Rehabilitācija pēc vardarbības

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no vardarbības cietušiem bērniem ir pieejami bērniem, kuri cietuši noziedzīgā nodarījumā, ekspluatācijā, seksuāli izmantoti vai tikuši pakļauti vardarbībai vai jebkādām citām nelikumīgām, cietsirdīgām vai cieņu aizskarošām darbībām. Rehabilitācijas mērķis ir nodrošināt, lai bērns spētu atgūt fizisko un psihisko veselību un veiksmīgi iekļautos sabiedrībā.

Kārtību, kādā bērniem šajā gadījumā par valsts budžeta līdzekļiem nodrošināmi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, nosaka MK 22.12.2009. noteikumi Nr. 1613 „Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām”. Sīkāka informācija pieejama: http://www.lbf.lv/lv/pret-vardarbibu

Vardarbībā cietušo bērnu sociālās rehabilitācijas centru kontaktinformācija:

Nodibinājums ”Zantes ģimenes atbalsta centrs”
Skolas iela 4, Zantes pagasts, Kandavas novads, LV – 3134
Vadītāja: Aija Švāne 26353631
zanteberniem@inbox.lv
Vairāk informācijas: www.zanteberniem.lv

Allažu Bērnu un ģimenes atbalsta centrs „Austrumi”
Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV – 2154
Vadītāja: Aelita Ziemele 67148606; 26818926
aelita@allazukrizescentrs.lv
Vairāk informācijas: www.allazukrizescentrs.lv

Latgales reģionālais atbalsta centrs “Rasas pērles”
“Varavīksne”, Egļusala, Rugāju novads, LV – 4570
Vadītāja: Ilze Andža 64563493
rasas_perles@inbox.lv
Vairāk informācijas: www.rasasperles.lv

Nodibinājums “Centrs Valdardze”
Raiņa iela 9f, Valmiera, LV – 4201
Vadītāja: Eva Sāre – Aizsilniece 64220686; 29178330
valdardze@inbox.lv
www.valdardze.lv

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem “Paspārne”
Talsu iela 39, Ventspils, LV – 3602
Vadītāja: Ruta Šenkevica 63661515; 26480162
pasparne_kc@inbox.lv
https://www.kc-pasparne.lv/

Dobeles novada Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem
Brīvības iela 11, Dobele, LV – 3701
Vadītāja: Baiba Brigmane 63721631; 29161388
baibaspc@inbox.lv
https://www.dobele.lv/lv/content/atbalsta-centrs-gimenem-un-berniem

Citi krīzes centri:

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” krīzes centrs “Burtnieks”

Rīgas pašvaldības ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem un grūtniecēm, kas nonākušas krīzes situācijā, nodrošina drošu vidi, patvērumu, sociālo aprūpi un rehabilitāciju, sociālo prasmju novērtēšanu, pilnveidošanu, attīstīšanu, atbalsta sniegšanu krīzes situācijā.

Burtnieku iela 37 (5. stāvs), Rīga

Diennakts tālrunis: 67202737; 27338389

Vadītāja: Ieva Antansone 67202732, 29403885

ieva.antonsone@redcross.lv

https://www.redcross.lv/par-mums/socialie-centri/krizes-centrs-burtnieks/

 

Biedrības ,,Sociālo pakalpojumu attīstības centrs” krīzes centrs „Mīlgrāvis”

Tiek sniegta psihosociāla palīdzība krīzes situācijās nonākušām sievietēm ar nepilngadīgiem bērniem. Mērķis ir veicināt krīzes situācijā nonākušās personas psiholoģiskās un sociālās stabilitātes atgūšanu.

Adrese Ezera iela 21, Rīga

Diennakts tālrunis: 67398383

Kontakti: 65908100; gimenes@krize.lv

Kad ģimenei vajadzīgs atbalsts

Ikvienam no mums var gadīties situācija, kad pašu spēkiem netiekam galā, un te var palīdzēt sociālais dienests, kas nodrošina sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus.

Ja jūs jūtat, ka ir grūtības tikt galā ar bērnu aprūpi un audzināšanu, bet pašu spēkiem un līdzekļiem to nevarat atrisināt, sociālais dienests var palīdzēt – piemēram, nodrošinot nosūtījumu uz psihologa konsultācijām vai atbilstošu atbalsta grupu, kas šajā pašvaldībā ir pieejama.

Arī tad, ja ir bažas par kādu ģimeni vai kaimiņiem, kam varētu būt nepieciešama palīdzība, ļoti iesakām vērsieties sociālajā dienestā (varat to darīt arī anonīmi). Sociālie darbinieki apseko ģimenes, lai izvērtētu esošo situāciju, un nepieciešamības gadījumā sniedz nepieciešamo atbalstu, pakalpojumu vai pabalstu. Daudz labāk ir ziņot par aizdomām, nekā vēlāk secināt, ka ģimenē, laikus nesaņemot atbalstu, notikusi kāda traģēdija.

Savukārt, ja jūsu rīcībā ir informācija, ka vecāki nenodrošina bērna pamatvajadzības vai ir aizdomas, ka netiek pildīti vecāku pienākumi, bērns pastāvīgi atrodas nedrošā vidē vai nepiemērotos apstākļos, aicinām ziņot bāriņtiesai, piezvanot vai nosūtot e-pastu.

 • Rīgas Sociālais dienests: informatīvais tālrunis: 67105048 vai elektroniski soc@riga.lv.
 • Rīgas bāriņtiesa: 67037746 vai elektroniski bt@riga.lv.
 • Citu sociālo dienestu un bāriņtiesu kontaktinformāciju aicinām meklēt savas pašvaldības mājaslapā!
Psiholoģiskais atbalsts un cita veida palīdzība

Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes”

Diennakts krīzes tālrunis: 116123

Psihologa vai psihoterapeita konsultāciju pieraksts: 24551700

Sniedz krīzes tālruņa un psiholoģisko palīdzību pieaugušajiem, bērniem un ģimenēm: psihologa, psihoterapijas speciālistu un tiesību konsultācijas, it īpaši krīzes situācijās.

Papildus informācija pieejama: https://www.skalbes.lv/

Atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem: 116006

Noderīgas informācijas iegūšanai gadījumā ja Jūs vai kāds, kuru Jūs pazīstat, ir cietis no jebkāda veida noziedzīga nodarījuma vai ir redzējis, kā tiek izdarīts noziedzīgs nodarījums.

Papildus informācija: https://www.cietusajiem.lv/lv/

Resursu centrs Sievietēm MARTA: 67378539

Sieviešu tiesību aizstāvības organizācija. Pieņem zvanus, nodrošina sociālā darbinieka konsultācijas jauniem klientiem un turpina visu speciālistu – sociālo darbinieku, juristu un psihologu konsultācijas attālināti. Pakalpojums piemērots sievietēm, kuras cieš no vardarbības vēlas saņemt psiholoģisku atbalstu un informāciju kā rīkoties.

Papildus informācija pieejama: https://marta.lv/lv/

Pusaudžu resursu centrs: 25737363

Sniedz psiholoģisku un/vai multidisciplināras komandas palīdzību pusaudžiem vecumā no 10-18 gadiem. Sniedz palīdzību, ja pusaudzim ir emocionāli sarežģījumi, uzvedības problēmas, pārmērīga datora vai mobilo telefonu lietošana, apgrūtināta saskarsme ar vienaudžiem vai vecākiem, atkarību problēmas, depresija, trauksme un citas garīgās veselības problēmas.

Konsultatīvais tālrunis (visa Latvija): +37125737363 (Darba dienās: 12:00 – 16:00)

Vairāk informācijas: https://pusaudzim.lv/

Darbojas:

Rīgas filiāle: 29164747, info@pusaudzucentrs.lv

Liepājas filiāle: 26623422, liepaja@pusaudzucentrs.lv

Ventspils filiāle: 25458111 ventspils@pusaudzucentrs.lv

Valmieras filiāle: 26433366 valmiera@pusaudzucentrs.lv

Daugavpils filiāle: 25635533 daugavpils@pusaudzucentrs.lv

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis 116111

Konsultatīvā nodaļa: 67359129

Konsultatīvā nodaļa bez maksas sniedz konsultatīvo atbalstu ģimenēm ar bērniem, bērniem ar uzvedības problēmām un saskarsmes grūtībām, bērnu likumiskajiem pārstāvjiem vai aprūpētājiem un valsts un pašvaldību speciālistiem darbam ar ģimenēm ar bērniem. Konsultatīvās nodaļas speciālisti, atbilstoši bērna uzvedības problēmām: veiks bērna uzvedības diagnostiku; sniegs konsultācijas bērna vecākam, citam likumiskajam pārstāvim vai aprūpētājam; izstrādās bērna individuālo atbalsta programmu 12 mēnešiem un sadarbosies bērna individuālās atbalsta programmas periodā.

Pieteikšanās: 67359129 vai konsultativaiscentrs@bti.gov.lv

Vairāk informācijas: https://www.bti.gov.lv/lv/esf-projekts-konsultativa-nodala

Latvijas Drošāka interneta centrs

Informē un izglīto sabiedrību par bērnu drošību internetā un nodrošina iespēju ziņot par atklātajiem pārkāpumiem internetā.

Vairāk informācijas: https://drossinternets.lv/lv

Kontakti: 67281312; 27706277 vai info@drossinternets.lv

Mediācija

Mediācija ir brīvprātīgs process, kurā konfliktējošās puses ar neitrālas trešās personas palīdzību, pašas mēģina atrast konstruktīvu konflikta risinājumu.

Mediācija ir konfliktu risināšanas process, kas ir kā papildinājums un reizē arī alternatīva tiesas procesam un kas ieņem aizvien svarīgāku lomu dažāda veida domstarpību gadījumos. Mediācijas mērķis ir panākt, lai katra konfliktējošā puse panāktu uz savām interesēm vērstu rezultātu. Mediācijā nav zaudētāju. Ar mediācijas palīdzību konflikts var tikt atrisināts ātrākā laikā vai arī no tā var izvairīties pavisam.

 • Mediācija nozīmē konfliktu risināšanu.
 • Mediācija ir konfliktu risināšanas process komunikācijas ceļā, kurā abas puses tiek atbalstītas, lai tās noslēgumā justos kā uzvarētājas.
 • Mediācija atbalsta puses, lai tās savu konfliktu risinātu pašas. Mediācija koncentrējas uz interesēm, kas slēpjas aiz pušu ieņemtajām pozīcijām, tādējādi paplašinot konflikta risinājumu iespējas.
 • Mediācijas process var beigties ar juridiski saistošu vienošanos.
 • Mediācija ir brīvprātīgs process. Tikai no pašām iesaistītajām pusēm ir atkarīgs vai mediācijas procesa rezultāts būs veiksmīgs.
 • Ir vērts pamēģināt mediāciju.

Vairāk informācijas un mediatori atrodami: https://sertificetimediatori.lv/

Nodibinājuma “Centrs Dardedze” telpās pieņem mediatore Marika Uškāne, pieteikšanās: 29490079

Juridiskā palīdzība un tiesību aizsardzība

Juridiskās palīdzības administrācija – valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība: 80001801

Atbildīgā iestāde par juridiskās palīdzības nodrošināšanu Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Nodrošina: juridiskās konsultācijas; procesuālo dokumentu sastādīšanu; pārstāvību tiesā.

Vairāk informācijas: https://jpa.gov.lv/

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Nodrošina normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli bērnu tiesību aizsardzības un bāriņtiesu darbības jomā. Inspekcijai ir šādas funkcijas:

 • uzraudzīt un kontrolēt Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu;
 • īstenot bāriņtiesu darba uzraudzību un metodisko palīdzību;
 • analizēt situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 • nodrošināt uzticības tālruņa darbību bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 • sniegt valsts un pašvaldību iestādēm un citām institūcijām ieteikumus, kā arī sadarboties ar dažādām organizācijām bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā un pilnveidošanā;
 • īstenot audžuģimeņu atbalsta pasākumus.

Vairāk informācijas: https://www.bti.gov.lv/lv

Kontakti: 67359128 vai pasts@bti.gov.lv

Ventspils iela 53, Rīga

Tiesībsarga birojs

Sabiedrība tiesībsargam ir uzdevusi aizsargāt cilvēktiesības, novērst diskrimināciju un sekmēt valsts varas tiesisku, lietderīgu un labas pārvaldības principam atbilstošu īstenošanu.

Bērnu tiesību izdalīšana atsevišķā grupā pamatota galvenokārt ar to, ka no vienas puses bērniem atbilstoši valstu tiesiskajam regulējumam nav visu tiesību, kas piemīt pilngadīgajiem, bet no otras puses, bērniem ir arī savas specifiskās tiesības, kas saistītas ar viņu vecumu, stāvokli ģimenē u.t.t.

Tiesībsarga likums tiesībsargam nosaka šādas funkcijas:

 • veicināt privātpersonas cilvēktiesību aizsardzību;
 • sekmēt vienlīdzīgas attieksmes ievērošanu un diskriminācijas novēršanu;
 • izvērtēt un veicināt labas pārvaldības principa ievērošanu valsts pārvaldē;
 • atklāt trūkumus tiesību aktos un to piemērošanā cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumos un veicināt šo trūkumu novēršanu;
 • sekmēt sabiedrības informētību un izpratni par cilvēktiesībām, šo tiesību aizsardzības mehānismiem un tiesībsarga darbu.

Vairāk informācijas: https://www.tiesibsargs.lv/

Kontakti: 67686768 vai tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Baznīcas iela 25, Rīga