Aicinām psihologus pieteikties bezmaksas mācībām

“Centrs Dardedze” sadarbībā ar Labklājības Ministriju un Bērnu aizsardzības centru aicina pieteikties klīniskos un veselības psihologus bezmaksas mācībām, lai nākotnē strādātu ar bērniem, kas cietuši no seksuālas izmantošanas.

Īpaši aicinām pieteikties psihologus no reģioniem ar patiesu vēlmi un interesi iesaistīties, lai uzlabotu rehabilitācijas pieejamību ikvienam bērnam Latvijā.

Tavi ieguvumi:

 • Bezmaksas mācības 120 stundu apjomā profesionālu un pieredzes bagātu jomas speciālistu vadībā;
 • Speciālas zināšanas, atbilstoši normatīvajam regulējumam, kas dos tiesības nodrošināt no vardarbības cietušu bērnu rehabilitāciju;
 • Mācību laikā nodrošināta bezmaksas pārraudzība;
 • Turpmāka sadarbība ar “Bērna māju”;
 • Iespēja līdzdarboties “Bērna mājas” psihologu tīklā.

Lai pieteiktos:

 • Tev jābūt maģistra grādam psiholoģijā;
 • Jābūt reģistrētam psihologu reģistrā kā klīniskajam un veselības psihologam;
 • Jāspēj intensīvi mācīties pusgada garumā, sākot no septembra. Daļa mācību notiks klātienē, daļa – attālināti;
 • Jābūt gatavam uz aktīvu iesaisti mācību procesā, jo mācībās uzsvars tiks likts uz praktisku zināšanu pielietojumu, tajās iekļaujot grupu darbus, metožu izmantošanu, testus, pašrefleksiju u.c.;

Ko Tu mācīsies?

 • Teorētisko bāzi par seksuālo izmantošanu (formas, seksuālās izmantošanas veicēji un cietušie, to psiholoģiskās īpatnības);
 • Kā norit rehabilitācijas process (mērķa izvirzīšana, sākotnējā un noslēguma novērtēšana, terapeitiskās metodes un pieejas);
 • Personas datu aizsardzība, juridiskie aspekti, psihologa iesaiste izmeklēšanā, tiesvedībā;
 • Psihologa loma “Bērna mājas” pakalpojumā, cietušā bērna nopratināšana un intervēšana “Bērna mājā” un nākotnes sadarbība;
 • Dokumentācija psihologa ikdienas darbā;
 • Starpinstitūciju sadarbība un sadarbības aspekti ar bērnu un viņa ģimeni;
 • Psihologa ētika, emocionālā higiēna, pārraudzība.

Klātienes mācības notiks nodibinājuma “Centrs Dardedze” telpās Cieceres ielā 3a, Rīgā, un neklātienē “Zoom” platformā.

Ja Tevi ir uzrunājis šis piedāvājums, gaidīsim Tavu CV, motivācijas vēstuli (brīvā formā) un maģistra diploma kopiju uz apmacibas@centrsdardedze.lv  līdz 12.08.2024.