Aktualitātes “Bērna mājas” pilotprojekta norisē

Kā jau esam stāstījuši, “Centrs Dardedze” sadarbībā ar citām institūcijām strādā pie “Bērna mājas” pilotprojekta ieviešanas Latvijā – ar mērķi nodrošināt saudzīgāku un efektīvāku pieeju dzimumnoziegumos cietušo bērnu nopratināšanā. Šeit pastāstīsim, kas noticis pēdējos mēnešos:
  • 12. un 19. jūnijā notika apmācības izmeklētājiem no Rīgas un Rīgas reģiona, kā arī prokuroriem no Rīgas tiesu apgabala prokuratūras.
  • 13. jūnijā notika seminārs Rīgas un Rīgas reģiona bāriņtiesu un sociālajiem darbiniekiem.
  • 14. jūnijā Eiropas komisijā Briselē “Promise” projekta ietvaros atklāta Eiropas Bērna māju (Barnahus) kustība.
  • Jūnijā parakstīts “Bērna mājas” sadarbības memorands un pabeigta “Centrs Dardedze” telpu pielāgošana, kā arī veiktas testa intervijas ar bērniem un vecākiem.
  • 4. jūlijā notika preses konference par “Bērna mājas” pilotprojekta uzsākšanu
  • 30. augustā notika tikšanās ar Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra tiesu psiholoģijas eksperti, LU docenti Eviju Striku par tiesu psiholoģijas un psihiatrijas ekspertīzi dzimumnoziegumu lietās.
  • Līdz šim atbilstoši “Bērna mājas” modelim nopratināti 8 bērni.
Savukārt šomēnes, 18. septembrī, jau trešo reizi rīkojām “Bērna mājas” ekspertu sanāksmi, kurā pārrunājām gan projekta progresu, gan arī dažādus izaicinājumus, kas kopīgiem spēkiem būtu jāatrisina. Sanāksmē apspriedām, kāda informācija dzimumnoziegumu gadījumos ir nepieciešama sociālajiem darbiniekiem, kā efektīvāk apmainīties ar informāciju starp dažādām iesaistītajām institūcijām, lai izvairītos no novēlotas iejaukšanās bērna situācijas risināšanā un bērna vairākkārtīgas iztaujāšanas, kā arī pēc iespējas ātrāk palīdzētu bērnam izkļūt no vardarbīgās situācijas un sniegtu palīdzību.
Atgādinām, ka “Bērna mājas” modelis paredz paredz savlaicīgu un profesionālu bērna nopratināšanu drošā un draudzīgā vidē. Atbilstoši šai pieejai dažādu institūciju pārstāvji tiekas zem viena jumta, lai efektīvi izmeklētu dzimumnoziegumus, kuros cietuši bērni. Ar bērnu sarunājas īpaši apmācīts psihologs, nopratināšanas process tiek filmēts, un visi nepieciešamie speciālisti – izmeklētājs, prokurors, mediķis, advokāts – vēro nopratināšanas translāciju atsevišķā telpā.
Pilotprojekta laikā līdz gada beigām “Bērna mājas” modelis tiek izmēģināts organizācijas “Centrs Dardedze” telpās. Kopumā šogad plānots šeit nopratināt 20-30 bērnus, lai gada beigās sniegtu ieteikumus “Bērna mājas” modeļa ieviešanai visā Latvijā. Pilotprojekts tiek īstenots ar Tieslietu ministrijas un Labklājības ministrijas atbalstu.