Bērna disciplinēšana atkarīga arī no vecāku prasmes parūpēties pašiem par sevi

Vecākiem, audzinot bērnus, nepieciešama  ne tikai liela pacietība – vajadzīga arī laba veselība, tuvinieku atbalsts, speciālistu padoms. Taču viena no svarīgākajām lietām, ko nereti vecāki atstāj bez uzmanības – rūpes par sevi! Lai pārvarētu gan ikdienas, gan ar bērna audzināšanu sasitīto stresu un palīdzētu savam bērnam tikt galā dažādās situācijās ar pozitīvas disciplinēšanas metodēm, lūk, daži ietiekumi vecākiem.

 • Pirms reaģē uz bērna šķietamo slikto uzvedību, mirkli padomā – kāds bija bērna nodoms šādi rīkoties? Ko viņš gribēja panākt? Kā viņš šobrīd jūtas? Pacenties šajā mirklī paskatīties uz situāciju no bērna skatu punkta. Saprotot bērna rīcību, varēsi vieglāk saglabāt mieru un veiksmīgāk piedāvāt bērnam situācijas risinājumu.
 • Paškontrole un pacietība. Nekrīti panikā!
 • Dažreiz bērns drīkst tev nepiekrist – tā viņš mācās kļūt neatkarīgs.
 • Ja bērna disciplinēšana kļūst par nopietnu problēmu, meklē atbalstu. Pie psihologa, pedagoga, sociālajā dienestā, atbalsta centros. Lūdz palīdzību draugiem vai radiniekiem, kuri savus bērnus disciplinē pozitīvi. Atceries, ka vienmēr ir veidi, kā saņemt palīdzību!
 • Parūpējies par savām fiziskajām vajadzībām – pastaigājies, mērnei sporto, ēd veselīgi, izgulies!
 • Rūpējies arī par savu emocionālo un garīgo labsajūtu. Uzmanību un atbalstu bērnam var sniegt tikai tāds cilvēks, kurš apzinās savas emocionālās vajadzības un prot par tām parūpēties. Meklē to, kas tev dod iedvesmu, spēku, kas pozitīvi uzlādē.
 • Parūpējies, lai tev apkārt ir uzticams atbalsta tīkls – citi atbalstoši pieaugušie, kas var pieskatīt bērnu pāris stundas brīvdienās vai darba dienu vakaros, lai tev būtu iespēja veltīt laiku sev.
 • Padomā par kādu hobiju vai aizraujošu nodarbi, kas palīdzētu atslēgties no ikdienas.
 • Apgūsti dziļo elpošanu. To praktizējot, var panākt labus rezultātus.
 • Draudzējies! Draugi var sniegt nozīmīgu emocionālu un arī praktisku atbalstu. Vari meklēt atbalstu arī vecāku forumos.
 • Nekautrējies un nebaidies meklēt palīdzību gan sev, savas emocionālās pašsajūtas uzlabošanai, gan bērna audzināšanas jautājumos.
 • Neviens nav ideāls. Bērnu audzināšana ir pārbaudījumiem bagāts ceļš, bet tajā ir arī ļoti daudz prieka! Bērns tevi ļoti mīl – atceries to! 

 

Līdzfinansē Eiropas Savienības Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programma (REC).

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības Tiesību, vienlīdzības un pilsonības (Rights, Equality and Citizenship, REC 2014-2020) programmas finansiālu atbalstu projekta “No teorijas uz realitāti – attieksmes un prakses maiņa no miesas sodiem uz bērnu aizsardzību” ( “From policy to reality – shifting attitudes and practices from corporal punishment to safeguarding children”) ietvaros, projekta numurs JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9175. Publikācijas saturs ir nodibinājuma “Centrs Dardedze” atbildība un nevar tikt uzskatīts par Eiropas Komisijas uzskatu atspoguļojumu.