Cēsīs un Smiltenē notiks konferences par bērnu aizsardzību no seksuālas izmantošanas

Bērnu seksuāla izmantošana ir aktuāla problēma, kas pastāv ikvienā pašvaldībā, taču ar preventīviem pasākumiem to var novērst un mazināt. Lai veicinātu kopīgu izpratni un runātu par konkrētiem rīcības plāniem, Cēsīs un Smiltenē jūnijā notiks konferences “Kopā bērnu drošībai: pašvaldības plāns un sadarbības labā prakse bērnu seksuālas izmantošanas prevencijai”.

Daudzās pašvaldībās bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sanāk kopā tikai tad, kad pāridarījums jau ir noticis un nepieciešams “dzēst ugunsgrēku”, taču analizējot dažādu institūciju aktuālos datus un izveidojot konkrētās pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu bērnu seksuālas izmantošanas prevencijas plānu, lielu daļu vardarbības gadījumu būtu iespējams novērst. Šobrīd Cēsu un Smiltenes pašvaldības sadarbībā ar organizāciju “Centrs Dardedze” ir izveidojušas prevencijas plānus, kuri tiks prezentēti reģionālajās konferencēs.

“Bērnu seksuāla izmantošana ir vardarbības veids, kurš sabiedrībā izraisa lielu sašutumu un emocijas, taču mums tās jāliek lietā aktīvā rīcībā, darot visu, lai šis noziegums nemaz nevarētu notikt. Pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sadarbībā ar mums ir ilgi un aktīvi strādājušas pie plāna, ko iespējams darīt, lai pēc iespējas labāk novērstu bērnu seksuālas izmantošanas riskus. Esam ļoti gandarīti par abu pašvaldību aktīvo iesaistīšanos plāna radīšanā, tāpēc aicinām profesionāļus iepazīties ar darba rezultātu,” norāda “Centrs Dardedze” valdes locekle Agnese Sladzevska.

“Mums ir svarīgs ikviens bērns, viņa drošība un labbūtība, jo bērns ir vērtība. Diemžēl arī mūsu novadā bērni ir pakļauti seksuālas izmantošanas riskam un dažkārt piedzīvo to. Mēs to nedrīkstam pieļaut, tādēļ preventīvajiem pasākumiem ir ļoti būtiska loma, lai veidotu sabiedrību ar nulles toleranci pret  bērnu seksuālu izmantošanu. Dažādu nozaru profesionāļiem jābūt vienotai izpratnei, rīcībai un sadarbībai, lai spētu savlaicīgi un atbilstoši reaģēt uz bērnu seksuālas izmantošanas risku pamanīšanu un novēršanu,” uzsver Cēsu novada Sociālā dienesta Ģimeņu atbalsta nodaļas vadītāja Elita Rancāne.

“Mēs ikviens vēlamies dzīvot drošā kopienā, taču, apkopojot pašvaldības datus, bijām pārsteigti, cik patiesībā bērnu seksuālas izmantošanas gadījumu ir daudz. Labā ziņa ir tā, ka mums jau ir daudz instrumentu bērnu pasargāšanai, un tagad mēs tos esam sakārtojuši skaidrā, vienotā sistēmā, kurā katrs profesionālis var saskatīt savu lomu un atbildību,” skaidro Smiltenes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Astrīda Harju.

Cēsīs konference notiks 14. jūnijā Cēsu koncertzālē, savukārt Smiltenē – 18. jūnijā Smiltenes vidusskolā. Abu pašvaldību konferences pulcinās vietējos profesionāļus, kuri strādā ar bērniem un ģimenēm – pedagogus, ārstus, sociālos darbiniekus un bāriņtiesu darbiniekus, kā arī tiesībsargājošās jomas pārstāvjus. Dalība ir bez maksas. Reģistrācija Cēsu konferencei šeit https://ej.uz/cesu_prevencija un Smiltenes konferencei šeit https://ej.uz/smiltene_prevencija.

Konferencēs uzstāsies gan pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas pārstāvji, gan “Centrs Dardedze” eksperti, savukārt ar radošu skatījumu uz sadarbības un atbildības uzņemšanās nozīmi dalīsies režisors un aktieris Jānis Znotiņš.

“Centrs Dardedze” atbalsta bērnu seksuālas izmantošanas prevencijas plānu izstrādi trīs pašvaldībās – Cēsīs, Madonā un Smiltenē. Pakalpojuma pilotēšana 2023. gadā tika uzsākta ar Aktīvo iedzīvotāju fonda finansējumu, savukārt 2024. gadā pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.