Dardedzes interešu aizstāvības mērķi 2022. gadam

Pirms kāda laika “Centrs Dardedze” nāca klāt trešais darbības virziens. Darbības pirmsākumos pamatā nodarbojāmies ar atbalstu bērniem, kas jau cietuši no vardarbības, tad attīstījām prevencijas virzienu – veicot izglītojošus pasākumus bērniem, vecākiem un speciālistiem, bet tagad nodarbojamies arī ar interešu aizstāvību – centieniem panākt bērniem labvēlīgas sistēmiskas izmaiņas Latvijas normatīvajā regulējumā un dažādos valsts stratēģiskajos plānos.

Vēlamies padalīties, kas ir mūsu interešu aizstāvības mērķi šim gadam:

1. Uzlabojumi bērnu seksuālas izmantošanas lietu izmeklēšanā.

Kāpēc? Šobrīd mēs ne vienmēr varam paļauties uz to, ka bērnu seksuālas izmantošanas lietu izmeklēšanas process notiks bērna labākajās interesēs (būs saudzējošs un bērnu pasargās).

Ko mēs gribam panākt?

  • Precizēta seksuālas vardarbības definīcija Bērnu tiesību aizsardzības likumā.
  • Skaidri definēti kritēriji, kad dzimumnoziegumu pret bērnu gadījumos pieļaujams kriminālprocesa vietā rosināt resorisko pārbaudi (nosakot, ka tajās sarunas ar bērniem nedrīkst notikt).
  • Noteikts termiņš, cik ilgā laikā no iesnieguma saņemšanas bērns ir jānopratina.

2. Uzlabojumi pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu sagatavošanas procesā, uzraudzībā un atbalsta pasākumos vardarbības pret bērnu prevencijai.

Kāpēc? Lai bērni piedzīvotu drošu bērnību, nepietiek ar bērnu izglītošanu par drošību attiecībās – ļoti svarīgi, lai arī pirmsskolu personāls ir zinošs un prasmīgs cieņpilnu attiecību veidošanā ar bērniem. Diemžēl šobrīd institūcijas turpina saņemt simtiem sūdzību gadā par fizisku vai emocionālu vardarbību dārziņos.

Ko mēs gribam panākt?

  • Noskaidrot, vai augstskolu programmās, ko apgūst topošie pedagogi, tiek ietvertas tēmas, kas saistītas ar vardarbības pret bērnu prevenciju (sociāli-emocionālās prasmes utt.).
  • Aicināt pilnveidot pirmsskolu pedagogu tālākizglītības prasības, ietverot tajās nevardarbīgas bērnu disciplinēšanas pamatprincipus.
  • Kopā ar institūcijām meklēt iespējas, kā vienkāršot un uzlabot sadrumstaloto pirmsskolu uzraudzības un atbalsta sistēmu.

3. Uzlabojumi bērnu kaitējošas seksuālas uzvedības gadījumu risināšanā.

Kāpēc? Šobrīd bērnu kaitējošas seksuālas uzvedības (KSU) gadījumi dažādu institūciju vidū tiek risināti ļoti atšķirīgi: sākot no ignorēšanas līdz pārreaģēšanai, kas nerisina problēmu pēc būtības un nenovērš KSU turpināšanos.

Ko mēs gribam panākt:

  • Apzināt KSU izplatību un veicinošos faktorus.
  • Apzināt speciālistu rīcību KSU gadījumos.
  • Kopā ar iesaistītajām institūcijām vienoties par kopīgu izpratni, precizēt informācijas apriti un veicināt atbilstošu pakalpojumu nodrošināšanu.

Tāpat arī regulāri rīkojam Ekspertu padomes tikšanās bērnu seksuālas izmantošanas prevencijai, piedalāmies Andas Čakšas vadītajā darba grupā vardarbības novēršanai, Labklājības ministrijas veidotajā “Bērna mājas” darba grupā un citās aktivitātēs.

Jā, garlaicīgi mums nav! Ziņosim, kā būs veicies mērķu sasniegšanā.

“Centrs Dardedze” pamatdarbību 2022. – 2023. gadā atbalsta EEZ un Norvēģijas granti caur programmu Aktīvo iedzīvotāju fonds.