Eksperti spriež par bērnudārzu lomu vardarbības novēršanā pret bērniem

Bērnu fiziska sodīšana Latvijā ir aizliegta ar likumu, tomēr reālajā dzīvē šāda prakse joprojām pastāv. Viens no veidiem, kā celt sabiedrības izpratni par dažādām disciplinēšanas metodēm, ir pirmsskolas izglītības iestāžu lomas stiprināšana – gan izglītojot pašus pedagogus, gan ar viņu starpniecību uzrunājot vecākus un bērnus.

Lai apzinātu veidus, kā visefektīvāk atbalstīt pirmsskolas izglītības iestādes, “Centrs Dardedze” rīko ekspertu sanāksmes. Februārī pie mums notika ekspertu otrā tikšanās, kurā tika analizētas iespējas definēt bērnam drošas un draudzīgas organizācijas standartu un iekļaut to citos izglītības iestāžu vērtēšanas procesos. Tāpat apspriesti veidi, kā iesaistīt pašus bērnus un vecākus bērnudārzu novērtēšanā.

Ekspertu sanāksmē piedalījās pārstāvji no Latvijas Pašvaldību savienības, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Valsts izglītības satura centra, Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas, Latvijas vecāku kustības, Rīgas Dome, Izglītības, kultūras un sporta departamenta, Rīgas 273. pirmsskolas izglītības iestādes un nodibinājuma “Centrs Dardedze”.

Nākamajā ekspertu tikšanās reizē šī gada maijā tiks apspriesta bērnam drošas un draudzīgas organizācijas standarta iedzīvināšana. Tāpat tiks apzinātas mācību tēmas, kas šobrīd visvairāk nepieciešamas bērnudārzu pedagogiem, lai spētu izvairīties no bērnu fiziskas sodīšanas, kā arī pamanīt un novērst iespējamu vardarbību pret bērniem.

Ekspertu tikšanās notiek projekta “From policy to reality – shifting attitudes and practices from corporal punishment to safeguarding children” (“No teorijas uz realitāti – attieksmes un prakses maiņa no miesas sodiem uz bērnu aizsardzību”, projekta numurs JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9175) ietvaros.

Līdzfinansē Eiropas Savienības Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programma (REC).
Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības Tiesību, vienlīdzības un pilsonības (Rights, Equality and Citizenship, REC) programmas finansiālu atbalstu. Publikācijas saturs ir nodibinājuma “Centrs Dardedze” atbildība un nevar tikt uzskatīts par Eiropas Komisijas uzskatu atspoguļojumu.