Interešu aizstāvība – viens no “Dardedzes” darbības virzieniem

Līdzās darbam psiholoģiskā konsultēšanā un izglītošanā “Centrs Dardedze” aktīvi attīsta darbību arī interešu aizstāvības jomā: mēs cenšamies sekot līdzi izmaiņām Latvijas likumdošanā un ar savu pieredzi un zināšanām iestāties par sistemātisku pieeju vardarbības pret bērnu prevencijā.

Šogad mūsu prioritātes ir:

  • līdzdarboties Bērnu un ģimenes politikas pamatnostādņu izstrādē, kā arī veicināt “Ceļa meklētāju” iniciatīvas ieviešanu Latvijā;
  • strādāt pie Bērnu tiesību aizsardzības likuma pilnveidošanas, precizējot vardarbības veidu terminoloģiju un atbalsta pakalpojumus;
  • analizēt pirmsskolas pedagogu izglītības, kā arī tālākizglītības prasības un saturu;
  • kopā ar organizācijām “Neklusē” un “Centrs Marta” strādāt pie sistēmiskas pieejas mobinga novēršanā Latvijas skolās;
  • līdzdarboties “Bērna mājas” projekta ieviešanā Latvijā.

Strādājot bērnu tiesību aizsardzības jomā, mums ir svarīgi spēt orientēties aktuālajā Latvijas likumdošanā. Esam patiesi gandarīti, ka šogad sākam sadarbību ar vienu no Latvijas vadošajiem un lielākajiem zvērinātu advokātu birojiem “Ellex Kļaviņš”, kas apņēmušies mums palīdzēt – gan veiksmīgāk aizstāvot bērnu labākās intereses Saeimas komisijās un darba grupās, gan arī pēc nepieciešamības konsultējot mūs sarežģītākos klientu gadījumos. Prieks, ka izdevies atrast jaunu domubiedru, kuram rūp un kurš gatavs veltīt savu laiku un pūles kopīgam mērķim – drošākai bērnībai ikvienam Latvijas bērnam.

“Esam patiesi gandarīti par iespēju sniegt juridisko atbalstu Centram Dardedze. Mūsu birojā sabiedrības attīstībai un labklājībai vienmēr ir bijusi ārkārtīgi svarīga loma jau kopš tā dibināšanas pirmsākumiem, cenšamies to veicināt, palīdzot dažādām organizācijām – iesaistoties pro-bono un labdarības iniciatīvās. Sadarbība ar Centru Dardedze mums ir īpaši nozīmīga, jo bērnība ir ikviena dzīves ceļa sākums, kas ietekmē tālākās nākotnes virzību,” uzsver Daiga Zivtiņa, “Ellex Kļaviņš” partnere un strīdu risināšanas prakses grupas līdzvadītāja.

Mēs “Dardedzē” esam pārliecināti, ka ar zināšanām, pieredzi un pamatīgu neatlaidību mēs varam panākt labas pārmaiņas – jo īpaši tad, ja sadarbojamies ar līdzīgi domājošām organizācijām.