Kampaņa “1 no 5”

Eiropas Padomes kampaņa “1 no 5”, kuras mērķis ir pārtraukt seksuālu vardarbību pret bērniem Eiropā, tika uzsākta 2010.gada 29. un 30. novembrī Romā ( Itālijā).

Šai iniciatīvai bija divi galvenie uzdevumi:

1) Veicināt lielāku valstu aktivitāti Eiropas Padomes Konvencijas par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību parakstīšanā, ratificēšanā un īstenošanā. Latvija šo konvenciju parakstīja 07.03.2013. un tā stājās spēkā 01.12.2014.

2) Nodrošināt bērniem, viņu vecākiem, aprūpētājiem un plašākai sabiedrībai kopumā zināšanas un materiālus, lai novērstu un atklātu seksuālu vardarbību pret bērniem, tādējādi veicināt lielāku problēmas apzināšanos un atpazīstamību.

Vairāk par kampaņu, kā arī resursi vecākiem atrodami ŠEIT.

Aicinām vecākus piedalīties seminārā “Saruna var bērnu pasargāt“, 2015. gada 19.maijā.