Meklējam partnerus Džimbas drošības programmas izvērtēšanai

Džimba vēlas pierādīt sevi!

“Centrs Dardedze” uzsāk sadarbības partneru meklējums pamatīgai Džimbas drošības programmas ietekmes novērtēšanai, lai analizētu pierādījumus par to, kā programma mazina bērnu seksuālas izmantošanas riska faktorus un veicina aizsargājošos faktorus. Izvērtējumu veiksim ar “Oak Foundation” Bērnu seksuālas izmantošanas prevencijas programmas atbalstu.

Džimbas drošības programma ir “Centrs Dardedze” izstrādāta prevencijas programma ar mērķi dot iespēju maziem bērniem (vecumā no 4 līdz 10 gadiem) atpazīt nevēlamu uzvedību un atbilstoši rīkoties ar to, demonstrēt pašcieņu un cieņu pret citiem, kā arī veidot drošas un cieņpilnas attiecības. Ar šo programmu mēs veidojam vidi, kurā bērni ir pasargāti no vardarbības un seksuālas izmantošanas, un pieaugušie spēj viņus atbalstīt. Programmas mērķis ir sniegt izglītības profesionāļiem un vecākiem pārliecību, prasmes un zināšanas, lai mācītu bērniem par drošām attiecībām un dotu viņiem labu piemēru.

Nesen veikta Džimbas drošības programmas pakalpojuma dizaina pārskatīšana un nu programmu plānojam īstenot arī starptautiskā mērogā. Novērtēšanas galvenais mērķis būs radīt izpratni par programmas ietekmi, kā arī pamatot tās vērtību, ieguvumus un nākotnes iespējas. Tāpat analizēsim arī to, cik efektīvi programma strādā dažādu un arvien mainīgu bērnu seksuālas izmantošanas formu kontekstā.

Vairāk informācijas šeit.