Noslēdzies projekts “Droša jaunatne – spēcīgs reģions”

Veiksmīgi noslēdzies “Centrs Dardedze” īstenotais projekts “Droša jaunatne – spēcīgs reģions”, kura ietvaros adaptēta Norvēgijā izstrādāta metodoloģija bērnu seksuālas izmantošanas risku novēršanai – īsfilma Henriete un vadlīnijas diskusijai ar jauniešiem. Materiāls tiek nodots pedagogiem “Centrs Dardedze” rīkoto mācību ietvaros.

Projekta laikā metodoloģija tika pilotēta divās jauniešu grupās, kā arī grupās ar pedagogiem un vecākiem.

Pēdējie apjomīgie pētījumi liecina par to, ka no seksuālas izmantošanas Latvijā cieš katrs desmitais bērns, tāpēc ļoti svarīgi veidot izpratni gan bērnu, gan vecāku un pedagogu vidū. Kā rāda pētījumi, daudzi vecāki un pedagogi nav pietiekami informēti par pastāvošajiem riskiem un nezina, kā runāt ar bērniem par seksualitāti un vardarbību, tāpēc bērni un jaunieši nereti paliek vieni, uzskatot, ka sarunas par seksuālu vardarbību ir tabu. Nerunājot par vardarbību, maz ticams, ka bērniem atradīsies īstie vārdi un uzņēmība, lai ziņotu par noziegumu vai atbalstītu draugu, kurš no tā cietis.

Norvēģija ir ilgstoši strādājusi pie bērnu seksuālas izmantošanas novēršanas pasākumiem, tāpēc vērtīgi pārņemt labo praksi sabiedrības izpratnes veicināšanā.

Projekta rezultāti:

  1. Latvijā un Lietuvā adaptēta Norvēģijā izstrādāta preventīva metodoloģija, kas sastāv no īsfilmas un ceļveža profesionāli vadītai diskusijai ar jauniešiem, kā arī viņu vecākiem un skolotājiem.
  2. Norvēģu speciālisti apmācīja par preventīvās metodoloģijas izmantošanu un diskusijas vadību Lietuvas un Latvijas speciālistus, kuri pēc tam pilotēs apgūto programmu.
  3. Izveidots projekta ilgtspējas plāns.

Ieviešot preventīvo metodoloģiju, mērķa grupas iegūst:

  • Zināšanas par to, kas ir seksuāla vardarbība.
  • Izpratni, kāpēc, kam un kādā veidā par to var ziņot (ja pāridarījumu piedzīvo pats vai draugs/draudzene).
  • Ieskatu tajā, kā var justies un uzvesties jaunietis, kurš piedzīvojis seksuālu vardarbību.
  • Pārliecību, ka tev palīdzēs un atbalstīs.
  • Pieredzi, ka ir normāli runāt par seksuālas izmantošanas riskiem – pieaugušie tam ir gatavi un vajadzības gadījumā palīdzēs.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar vadošām nevalstiskajām organizācijām bērnu tiesību aizsardzības jomā: lietuviešu organizāciju “Paramos vaikams centras” (Children Support Centre) un norvēģu organizāciju “Voksne for Barn” (Adults for Children).

NVO programmu finansē Ziemeļvalstu ministru padome, lai atbalstītu spēcīgas un dinamiskas pilsoniskās sabiedrības attīstību Baltijas jūras reģionā un palīdzētu paplašināt NVO kapacitāti Baltijas valstīs, daloties pieredzē un zināšanās ar Ziemeļvalstu partneriem.