Tiekas ekspertu padome bērnu aizsardzībai no seksuālas izmantošanas

15.oktobrī “Centrā Dardedze” notika jau otrā ekspertu padomes tikšanās bērnu aizsardzībai pret seksuālu izmantošanu.

Kā sabiedrībai mums ir kopīga atbildība novērst bērnu seksuālas izmantošanas riskus. 2019. gadā valsts pārvaldes, akadēmiskās vides un nevalstiskā sekora pārstāvji un praktiķi ir apvienojās ekspertu grupā, lai saskaņoti strādātu pie bērnu seksuālas izmantošanas novēršanas un prevencijas. Ekspertu grupas mērķis ir veicināt pētniecību šajā jomā, datu apkopošanu un analīzi, kā arī profesionāļu un sabiedrības izglītošanu. Ekspertu grupa apņēmusies kopīgi regulāri veidot apkopojumu par aktualitātēm seksuālas vardarbības pret bērnu novēršanas jomā Latvijā.

Tā kā visas ekspertu padomē pārstāvētās organizācijas ir iesaistītas bērnu aizsardzības jomā, ir ārkārtīgi būtiski, lai starp tām notiktu informācijas un pieredzes apmaiņa. Tiekoties ekspertu padomes dalībnieki informēja par aktuālajiem jaunumiem savā organizācijā, kā arī diskutēja par praksē novērotajām problēmām bērnu seksuālas izmantošanas prevencijā.

Šeit pieejama ekspertu padomes dalībnieku ziņu lapa par aktualitātēm bērnu seksuālas izmantošanas prevencijā, savukārt šeit aicinām iepazīties ar pētījumu par bērnu seksuālas izmantošanas prevencijas programmām Latvijā (Zane Linde-Ozola, Latvijas Universitāte).

Ekspertu padomes sanāksmē piedalījās pārstāvji no Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Veselības ministrijas, Valsts policijas, Latvijas Drošāka interneta centra, Tiesībsarga biroja, Pārresoru koordinācijas centra, Latvijas Pašvaldību savienības, Valsts Probācijas dienesta, Latvijas Universitātes, projekta Pumpurs un Centra Dardedze.

Ziņa tapusi projekta “Centrs Dardedze – bērnu tiesību aizsardzībai”, nr. 2019.LV/NOF DAP/027/017 ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.