Vai jūsu pirmsskola vai skola jau ir Džimbas drošības programmas abonents?

1. jūniju, Starptautisko bērnu tiesību aizsardzības dienu, jau tradicionāli svinam ar ikgadējo Džimbas drošības programmas konferenci. Šogad konferenci esam nodēvējuši par “Lielo randiņu”, un tajā kā salidojumā tiekas visu to pirmsskolu un sākumskolu vadītāji un Džimbas aģenti, kuri ir iesaistījušās mūsu īpašajā abonentu programmā.

Konferencē dalāmies ar jaunākajām atziņām, zināšanām un prasmēm programmas īstenošanā, kā arī iedvesmojamies viens no otra. Īpašais viesis šogad – teologs un lektors Indulis Paičs, kurš aicinās dalībniekus aizdomāties par to, kā mums katram veicas ar savu “bateriju uzlādēšanu”. Izklausās pēc laba pasākuma, vai ne? Ja gadījumā jūs vēl neesat Džimbas drošības programmas abonents – lasiet tālāk!

Kā augusi Džimbas drosības programma

Džimbas drošības programmas mērķis ir izglītot pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērnus par drošību attiecībās un sniegt izglītības speciālistiem un vecākiem pārliecību, prasmes un zināšanas, lai mācītu un demonstrētu bērniem drošas attiecības.

Bērni. Sākotnēji Džimba mācīja zināšanas par drošību attiecībās tikai pašiem bērniem 5-10 gadu vecumā. Bērni apgūst šādas prasmes:

 • atpazīt un atbilstoši reaģēt nedrošās situācijās;
 • demonstrēt pašcieņu un cieņu pret citiem;
 • attīstīt pašapziņu un pašvērtību;
 • veidot drošas un cieņpilnas attiecības ar citiem bērniem un pieaugušajiem.

Aģenti. Drīz vien sapratām, ka saviem spēkiem katru Latvijas bērnu nesasniegsim, turklāt svarīgi, lai bērns ne vien uzzina kādas gudrības, bet arī pats piedzīvo labu piemēru – drošas un cieņpilnas attiecības no pieaugušo puses. Līdz ar to sākām apmācīt īpašus programmas vēstnešus – pirmsskolu un sākumskolu pārstāvjus, kurus saucam par Džimbas aģentiem. Džimbas drošības soļu programma notiek izglītības iestādē, kur viens vai vairāki iestādes darbinieki apguvuši programmu un vada to savas iestādes bērniem. Tāpat jāpiebilst, ka Džimbas drošības programma pielāgota bērniem ar speciālām vajadzībām.

Pastāvīga sadarbība. Tad mēs vairākus gadus rūpīgi izvērtējām un atjaunojām programmu, nonākot pie būtiskiem secinājumiem. Galvenais no tiem – lai programma darbotos veiksmīgi, tās dalībniekiem ļoti nepieciešams regulārs un sistēmisks atbalsts. Mēs sapratām, ka vajadzīga ciešāka sadarbība gan ar pirmsskolu un sākumskolu vadību, gan pašvaldības izglītības nodaļas pārstāvjiem. Līdz ar to sākot no 2022. gada sākām tā saukto Džimbas drošības programmas “abonēšanu”.

Kā notiek abonēšana? 

Sākums. Ja pirmsskola vai sākumskola vēlas iesaistīties Džimbas drošības soļu programmā, tā piesakās, un mēs slēdzam līgumu ar izglītības iestādi par programmas īstenošanu. Tad iestādes vadītājs piedalās mūsu rīkotā ievadseminarā un izvēlas Džimbas aģenta lomai visatbilstošāko kolēģi, kurš iziet Džimbas aģenta mācības un saņem visus metodiskos materiālus. Kad vienai grupai Džimbas drošības soļu programma ir novadīta, aģents piedalās arī vienas dienas supervīzijā. Un tad aģents darbam gatavs!

Abonēšana. Kad “mācību” gads beidzies, izglītības iestāde pilnībā ievieš Džimbas drošības soļu programmu savā darbā un kļūst par programmas ikgadējo abonentu – tā maksā gada abonēšanas maksu, savukārt pretī saņem mūsu pastāvīgu atbalstu:

 • ikgadēja konference aģentiem un izglītības iestāžu vadītājiem;
 • jauni materiāli;
 • seminārs un/vai vebinārs aģentiem;
 • prasmju atjaunošanas treniņš aģentiem reizi 3 gados;
 • supervīzija un/vai konsultācija sarežģītu situāciju risināšanā;
 • jauna aģenta apmācību, ja nomainās darbinieks;
 • bērnu tiesību aizsardzības apmācības ar apliecību, ja/kad aģentam tās nepieciešamas;
 • sagatavojam arī atskaiti pašvaldībai par programmas ietekmi.

Kopumā Latvijā Džimbas drošības soļu programmu pašlaik īsteno 421 iestāde – gan skolas, gan pirmsskolas. Šogad programmu abonē 122 iestādes, taču ar 2024. gadu plānojam, ka visas iestādes, kuras īsteno programmu, to abonēs.

Tam ir LIELA nozīme!

Un noslēgumā vēlamies pateikt lielu, sirsnīgu paldies Džimbas aģentiem, kuri vada nodarbības bērniem, organizē vecāku sapulces un iesaista kolēģus. Mēs nekad neuzzināsim pilnā apmērā, cik ļoti kādam bērnam aģents izglābj dzīvi – iemācot saprast ķermeņa robežas un pateikt “NĒ” neatbilstošiem pieskārieniem, taču mēs redzam jūsu darba augļus.

Ikdienā, vadot “Dardedzē” nodarbības bērniem, ir vērojama milzīga atšķirība starp bērniem iestādēs, kurās ir Džimbas aģents un notiek Džimbas nodarbības, un tiem bērniem, kuriem Džimbas programma nenotiek. Tā pārliecība – pateikt “NĒ”, izpratne par ķermeņa vietām, kurām tāpat vien nedrīkst pieskarties, un apziņa, ka sliktie noslēpumi kādam jāizstāsta, ir nesalīdzināma. Tāpēc milzīgs paldies katram aģentam un vadītājam, kurš atbalsta aģenta darbu!

Plašāka informācija: zaiga.valdmane@centrsdardedze.lv