Māksla nopratināt bērnu

Bērna nopratināšana kriminālprocesā ir īpaši strukturēta saruna, kurā nepieciešama prasme pielāgoties bērna spējām, ievērot bērna tiesības un vienlaicīgi iegūt kriminālprocesā izmantojamu informāciju.

Bērniem draudzīga nopratināšana ir tāda, kuras laikā prasmīgi izveidots kontakts ar bērnu, uzdoti piemēroti jautājumi, pēc iespējas sekojot bērna brīvam stāstījumam. Būtiski iegūt visu nepieciešamo informāciju par notikušo jau pirmajā nopratināšanas reizē, tā pasargājot bērnu no atkārtotas viktimizācijas.

Kampaņas materiāli

Kampaņa notiek „Bērna interešu aizstāvība – bērna kā vardarbības upura/liecinieka labākai aizsardzībai” projekta ietvaros. JUST/2013/DAP/AG/5472 Projektu finansē Eiropas Komisijas DAPHNE III programma.