IX konference (2018. gads)

27. septembrī Rīgā notika nodibinājuma “Centrs Dardedze” ikgadējā starptautiskā konference vardarbības pret bērnu novēršanai, kurā dažādu jomu speciālisti no Latvijas un ārvalstīm stāstīja par metodēm bērnu seksuālas izmantošanas novēršanā, noziegumu atklāšanā un palīdzības sniegšanā cietušajiem bērniem.

Konferencē pirmsskolas un sākumskolas pedagogi, Džimbas drošības programmas aģenti,  kuri ikdienā strādā ar bērniem, uzzināja par efektīvākajiem preventīvajiem pasākumiem bērnu seksuālas izmantošanas novēršanā, par palīdzības sniegšanu, kā arī bērnu tiesību aizsardzību un interešu ievērošanu. Atsevišķs temats tika veltīts arī e-apmācību moduļiem, kas palīdz gan vecākiem, gan speciālistiem apgūt svarīgos jautājumus par to, kā atpazīt un novērst riskus, kas saistīti ar iespējamo seksuālo vardarbību pret bērniem.

Eksperts no Lielbritānijas Donalds Findleiters uzsvēra izglītības iestādes un skolotāja nozīmīgo lomu seksuālās vardarbības pret bērnu novēršanā. Donalds Findleiters ilgus gadus piedalījies atbalsta programmu izstrādē tieši seksuālās vardarbības veicējiem, pats aktīvi piedalījies arī šo programmu realizācijā sadarbībā ar Lielbritānijas Probācijas dienestu. Šobrīd Donalds Findlaters aktīvi pievērsies primārās prevencijas jautājumiem.

Polijas bērnu aizsardzības organizācijas pārstāve Beata Vojtkovska dalījās veiksmīgā pieredzē par sistēmisku pieeju bērnu seksuālas izmantošanas prevencijā. Savukārt Valsts probācijas dienesta vadītājs Mihails Papsujevičs stāstīja, kāpēc tas, ko šodien darām prevences jomā, ir tik svarīgs nākotnes kontekstā. Pētniece Aivita Putniņa prezentēja secinājumus par nodibinājuma “Centrs Dardedze” realizēto “Džimbas drošības programmu”.

“Mēs neesam bezspēcīgi seksuālās vardarbības novēršanā – pirmkārt, mēs, bērnu vecāki un speciālisti, varam būt drosmīgi un runāt ar bērnu par seksuālās vardarbības riskiem un veidiem, kā sevi pasargāt. Otrkārt, mēs varam būt atbildīgi un ziņot par savām aizdomām par bērna izmantošanu – ar mērķi noskaidrot faktus, nevis vainot. Un, treškārt, mums jābūt pietiekami zinošiem, kā rīkoties tad, kad bērns signalizē par vajadzību pēc palīdzības. Tādējādi mēs mainīsim rītdienas pasauli – palīdzot bērnam, kurš šodien ir upuris, rītdien nekļūt par pāridarītāju. Latvijā katrs desmitais bērns kļūst par seksuālas vardarbības upuri dažādās tās izpausmēs. Apzinoties, ka seksuālā vardarbība attiecas uz katru no mums, mēs to varam novērst, “ stāsta Agnese Sladzevska, “Centrs Dardedze” prevences daļas vadītāja.

Daudz jaunu zināšanu, praktiski pielietojamu metožu un iespaidu, ko ielikt savā Džimbas aģenta koferī!