Ko māca pasakas

Pasaku stāstīšana ir lielisks veids, kā mācīt dzīvi bērniem un kā nodot svarīgu pieredzi.  Pasakas raisa bērnos mīlestību, interesi un ziņkāri par dzīvi. Pētījumos atklāts, ka gan pieaugušie, gan bērni pasakās un stāstos spēj atrast atbildes uz dažādiem savas dzīves jautājumiem un atrisināt savas dzīves izaicinājumus.

Ko pasakas māca

  1. Attīsta bērna valodu un izraisa interesi par lasīšanu.
  2. Māca tautas kultūru un tradīcijas.
  3. Māca problēmrisināšanas prasmes. Bērni mācās no pasaku un stāstu varoņiem un fantazē par to, kā rīkotos viņu vietā.
  4. Attīsta bērna emocionālo pasauli. Ikviens mēs dzīvē sastopamies ar izaicinājumiem un pasakas rada šo drošo vidi, kurā bērns iemācās, ka ikviena dzīvē notiek bēdīgas, sliktas, nejaukas, nedrošas lietas. Dzīvojot līdzi pasaku un stāstu varoņiem, bērns līdzpārdzīvo un “trennē”, attīsta sevī dažādas jūtas un prasmi tās izpaust.
  5. Attīsta bērnu domāšanu. Katrai pasakai un stāstam ir sižets un tēli. Lasot pasakas bērni attīsta iztēli, mācās izdarīt secinājumus, salīdzināt, prognozēt notikumus un varoņu sajūtas. Bērni mācās nošķirt labo no ļaunā, pareizo no nepareizā, mācās kritiski izvērtēt un domāt. Bērni mācās prognozēt dzīves situācijas un tas rada viņiem drošības sajūtu veidojot pašiem savu dzīves pieredzi.
  6. Māca morāles principus un vērtības. Caur pasaku un stāstu varoņu pieredzi izkristalizējas vērtības, kas tiek mantotas no paaudzes paaudzē.

Pasakas ietver sevī dažādas dzīves mācības. Neskaitāmie simboli un tēli iedarbojas uz mūsu zemapziņu un mēs intuitīvi jūtam un saprotam iegūto pieredzi. Pasakas jau it kā nav īstenība, bet tā nav arī nepatiesība.

Vienlīdz vērtīgi pasakām ir arī mūsu katra ģimenes un pieredzes stāsti, ko stāstām bērniem. Ilglaicīgi pētījumi, kuros pētīta ģimenes stāstu stāstīšanas tradīcija, apliecina, ka tā ir ļoti nozīmīga pieredze, kas pozitīvi ietekmē bērna attīstību. Pirmsskolas vecuma bērniem, kuru vecāki ikdienas ar bērniem pārrunā dienas notikumus un pārdzīvojumus, ir daudz attīstītāka un bagātāka valoda, attīstītāka spēja saprast apkārtējo domas un emocijas, labāka lasīšanas prasme, stāstīšanas prasme, augstāka pašapziņa un spēcīgākas zināšanas par ģimenes vēsturi un tradīcijām. Ģimenes stāsti palīdz bērniem veidot saikni un attiecības ar nozīmīgiem cilvēkiem viņu dzīvēs, saprast savas dzimtas un viņu pašu pieredzes ceļu.

Lasīsim bērniem pasakas un stāstīsim stāstus, jo tos var klausīties un no tiem mācīties- mūžīgi, arī mēs pieaugušie.