Redzēt pasauli bērna acīm

Mazi bērni ienes lielas pārmaiņas mūsu dzīvē. Jo labāk mēs viņus sapratīsim, jo vairāk spēsim palīdzēt un atbalstīt.

Cilvēka attīstība notiek soli pa solim un pat tad, kad domājam, ka bērni jau izauguši un viņiem vajadzētu būt saprātīgiem, tik un tā viņi redz, domā un jūt pasauli savādāk nekā mēs pieaugušie. Tāpēc vienmēr ir noderīgi palūkoties uz apkārt notiekošo no bērna pozīcijas, lai saprastu viņa pasaules pieredzi. Kā tas ir neprast paskaidrot notikušo, nemācēt aprakstīt savas sajūtas, nesaprast pieaugušā teikto, nezināt pareizās atbildes uz simtiem jautājumu…

Lai bērni augtu un attīstītos, viņiem ir vajadzīga mūsu palīdzība, iejūtība un atbalsts!

Mēs pieaugušie tik bieži jautājam: Kāpēc tu tā dari? Kāpēc neklausies, ko tev saku? Kāpēc man tas jāatgādina atkal un atkal? Kāpēc tu nesaproti? TĀPĒC, ka bērnu smadzeņu attīstība arī notiek soli pa solim un tas ir tikai normāli, ka agrā bērnībā bērni nespēj veidot saikni starp domām, sajūtām un uzvedību.

Smadzenes attīstās pateicoties mūsu pieredzei. Kad bērns piedzīvo un iemācās ko jaunu, viņa smadzenes attīstās, tam pielāgojas. Dažādas smadzeņu daļas attīstās nteiktā vecumā un koteiktā kārtībā. Bērnu smadzenes ir ļoti jūtīgas uz ikvienu pieredzi. Īpaši agrīnajām pieredzēm ir visspēcīgākā ietekme uz bērna smadzeņu attīstību. Tāpēc agrīnā primārā aprūpe, bērna vajadzību apmierināšana, iejūtīga un gādīga attieksme, nemainīgas un mīlošas attiecības starp bērnu un tuviniekiem ir noteicošās veselīgai bērna attīstībai.

Ko mēs vecāki varam darīt, lai veicinātu veselīgu bērna attīstību

 1. Maigi pieskārieni, samīļošana, dziedāšana, runāšana, lasīšana- tas viss nodrošina pozitīvu stimulu bērna smadzeņu attīstībai.
 2. Spēlēsimies ar bērniem pēc iespējas vairāk, jo tas dod viņiem iespēju mācīties, atkārtot, nostiprināt jaunapgūtās prasmes.
 3. Iesaistīsim bērnus fiziskās aktivitātēs: lekšana, skriešana, bumbas spēlēšana, braukšana ar riteni, kāpelēšana. Tas viss attīsta noteiktas smadzeņu daļas.
 4. Atbalstīsim un iedrošināsim bērnus, lai viņi nepārstātu mēģināt. Ikviena jauna pieredze ir svarīga bērna attīstībā. Darīsim to soli pa solim un atbilstoši bērna vecumam.
 5. Svarīga ir arī nemainīga lietu kārtība/ rutīnas darbības- tas nostiprina saiknes smadzeņu darbības procesos.
 6. Uzslavēsim bērna centienus, nevis nosodīsim un kritizēsim neizdošanos.
 7. Stāstīsim un mācīsim bērniem, ka lietas un notikumi var mainīties un jāmācās pielāgoties jaunajai situācijai.
 8. Ļausim bērniem apgūt jauno pieredzi viņu izvēlētajā tempā un veidā, nevis mūsējā.
 9. Piedāvāsim bērniem izvēles iespējas un ļausim viņiem izvēlēties.
 10. Palīdzēsim un mācīsim bērniem uzņemties atbildību.
 11. Uzklausīsim savus bērnus un pasapņosim, pafantazēsim kopā ar viņiem. Tas ļoti iedrošina un ļauj justies sadzirdētam.
 12. Vienmēr pārliecināsimies, ka mūsu bērni ir pasargāti un drošībā.

Atcerēsimies paši savu bērnību, kas no vecāku teiktā un piedzīvotā palicis visspilgtāk atmiņā. Jautāsim sev, ko vēlamies, lai mūsu bērni atceras un iemācās no savas bērnības.