Bērna emocionālā audzināšana – vecākiem

Kad ģimenē ienāk bērns, vecākiem jāprot ne tikai aprūpēt bērnu fiziski. Tikpat svarīgi ir prast atbildēt uz bērna emocionālajām vajadzībām, kas spēlē neatsveramu lomu mazā cilvēka attīstībā. Saprotot bērna attīstības gaitu un katra vecumposma īpatnības, mēs varam daudz veiksmīgāk ar mazuli sadarboties un pakāpeniski palīdzēt viņam apgūt vecumam atbilstošās prasmes. Turklāt izpratne nomierina – mēs negaidīsim no bērna to, kam viņš vēl nav gatavs.

GRUPAS NORISE

Nodarbības notiek 1 reizi nedēļā. 10 nodarbībās tiek aplūkotas šādas tēmas:

 • Izpratne par bērna attīstību un temperamentu
 • Kā veicināt ķermeņa kontroli un pozitīvu pašvērtējumu
 • Kā veicināt drošu piesaisti
 • Kā veicināt bērnā spēlēšanos un fantāziju
 • Kā veicināt valodas un komunikācijas spējas
 • Kā veidot pamatu pozitīvam pašvērtējumam
 • Disciplinēšanas metodes, kas veicina pašregulāciju, attīsta sirdsapziņu un morālo uzvedību
 • Kā veicināt emociju pašregulāciju
 • Kā veicināt koncentrēšanos, plānošanu un problēmu risināšanu
 • Kā veicināt sociālo kompetenci, empātiju un gādīgumu

Kursā tiek aplūkota bērna attīstība no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam.

Apmācību kursa laikā tiek izmantotas dažādas darba metodes – uzdevumi pāros, mazajās grupās, situāciju izspēlēšana, diskusijas grupas forumā, prāta vētra, tiek uzdoti nelieli mājas darbi apgūtā nostiprināšanai, kā arī tiek izmantota dalībnieku personiskā pieredze.

Kursa ilgums: 10 nodarbības (katra 3 stundas)

Programma tiek nodrošināta arī sadarbībā ar Rīgas sociālo dienestu (lūdzam sazināties ar savu sociālo darbinieku par pakalpojuma pieejamību). Ar nosūtījumu no sociālā dienesta Jums par kursu nebūs jāmaksā.

Norises laiks: trešdienās, 18.00-21.00 ; nodarbību datumi – 06.10., 13.10., 20.10., 27.10., 03.11., 10.11., 17.11., 24.11., 01.12., 08.12. (GRUPA IR PILNA)

Grupu vadīs psiholoģijas maģistrantūras studenti.

Norise: attālināti, Zoom platformā

Cena: 115 eiro (pārim 200 eiro)

Grupas noteikumi:

 1. Lai piedalītos tiešsaistes mācībās, vajadzīgs atbilstošs tehniskais nodrošinājums (gan video, gan audio funkcija), jo nepieciešama aktīva līdzdarbība.
 2. Aicinām apdomāt, vai mācību laikā varēsiet būt atsevišķā telpā, lai spētu atklāti dalīties un aktīvi līdzdarboties.
 3. Nodarbību cikls ietver 10 nodarbības – lai kurss būtu apgūts, nepieciešams apmeklēt tās visas. Lai varētu saņemtu apliecinājumu par kursa pabeigšanu, jāapmeklē vismaz 8 no 10 nodarbībām. Ja kādā nodarbībā nevarat piedalīties, nepieciešams pabrīdināt par to kursa vadītāju.
 4. Lai piedalītos grupā, vecākam nepieciešama regulāra saskarsme ar bērnu (klātienē vai vismaz sazinoties caur viedierīcēm), jo būtiska mācību daļa ir mājasdarbi, kas veicami kopā ar bērnu.
 5. Ja esat samaksājis par kursu, bet pārdomājat un paziņojat to mums 5 dienas pirms mācību sākuma, mēs atmaksāsim 70 % no kursa cenas.

Lai iegūtu papildu informāciju vai saņemtu informāciju par nākamo grupu, lūdzu, rakstiet grupas@centrsdardedze.lv; tālrunis 22822140.

Kursa ilgums
10 nodarbības (katra 3 stundas).
Norises vieta
Attālināti, Zoom platformā
Norises laiks
Trešdienās, 18.00-21.00 ; nodarbību datumi - 06.10., 13.10., 20.10., 27.10., 03.11., 10.11., 17.11., 24.11., 01.12., 08.12.
Kursa cena
115 eiro (pārim 200 eiro).