Bērnu tiesību pamatprincipu īstenošana un drošas vides veicināšana izglītības iestādē

Aicinām pirmsskolu un sākumskolu izglītības iestāžu pedagogus uz divu dienu    (8 akadēmiskās stundas) mācību programmu “Bērnu tiesību pamatprincipu īstenošana un drošas vides veicināšana izglītības iestādē”.

Mācību laikā dalībnieki iegūs zināšanas par:

  • bērnu tiesību pamatprincipiem;
  • vardarbības pret bērnu veidiem un formām;
  • izplatītākajiem mītiem un riska faktoriem;
  • vardarbības seku pazīmēm un seku grupām.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta vardarbības prevences pasākumiem izglītības iestādē, rīcībai vardarbības atklāšanas situācijās un sadarbībai vardarbības radīto seku mazināšanai.

Mācību noslēgumā dalībnieki saņems apliecību – pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmu 8 akadēmisko stundu apjomā.

Pasniedz: “Centrs Dardedze” Preventīvā centra vadītāja Agnese Sladzevska.

Cena: 35 eur personai (Džimbas aģentiem bez maksas).

Ja esat Džimbas aģents, lūdzu, atzīmējiet to pieteikuma anketā sadaļā “Jautājumi, komentāri”.

Norise: 2024. gada oktobris vai novembris (datumi tiks precizēti) – 2 dienas, plkst. 12.00 – 15.00 (kopā 8 akadēmiskās stundas), tiešsaistē, Zoom platformā.

Plašāka informācija: apmacibas@centrsdardedze.lv; tālrunis 22326320

Mērķauditorija:
Pirmsskolu un sākumskolu izglītības iestāžu pedagogi
Kad:
2024. gada oktobris vai novembris (datumi tiks precizēti), 2 dienas, plkst. 12.00 - 15.00, Zoom.
Cena:
35 eur (Džimbas aģentiem bez maksas)
Pieteikties