Bērnu tiesību pamatprincipu īstenošana un drošas vides veicināšana izglītības iestādē

Aicinām pirmsskolu un sākumskolu izglītības iestāžu pedagogus uz mācībām “Bērnu tiesību pamatprincipu īstenošana un drošas vides veicināšana izglītības iestādē”.

Mācību laikā dalībnieki iegūs zināšanas par:

  • bērnu tiesību pamatprincipiem, kas noteikti ANO bērnu tiesību konvencijā un Latvijas normatīvajā regulējumā;
  • to, kā ikdienas darbā iedzīvināt bērnu līdzdalības un bērna labāko interešu principu;
  • vardarbības pret bērnu veidiem un formām;
  • to, ko izglītības iestāde var darīt, lai  novērstu vardarbību.

Īpašu uzmanību pievērsīsim tam, kā izglītības iestādes komanda var pilnveidot  savu izpratni un darbību, lai tajā atspoguļotos bērna tiesību īstenošanā balstīta pieeja.

Mācību noslēgumā dalībnieki saņems apliecību – pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmu 8 akadēmisko stundu apjomā.

Pasniedz: “Centrs Dardedze” Preventīvi izglītojošo programmu koordinatore Agnese Lorence.

Cena: 40 eur personai (Džimbas aģentiem bez maksas).

Ja esat Džimbas aģents, lūdzu, atzīmējiet to pieteikuma anketā sadaļā “Jautājumi, komentāri”.

Norise: 2024. gada 23. un 24. oktobrī – 2 dienas, plkst. 12.00 – 15.00 (kopā 8 akadēmiskās stundas), tiešsaistē, Zoom platformā.

Plašāka informācija: apmacibas@centrsdardedze.lv; tālrunis 22326320

Mērķauditorija:
Pirmsskolu un sākumskolu izglītības iestāžu pedagogi
Kad:
2024. gada 23. un 24. oktobris - 2 dienas, plkst. 12.00 - 15.00, Zoom.
Cena:
40 eur (Džimbas aģentiem bez maksas)
Pieteikties