Ceļvedis, audzinot pusaudzi (tiešsaistē)

Pusaudzis. Vienu brīdi viņš jūtas gana pieaudzis un neatkarīgs, lai patstāvīgi pieņemtu lēmumus, bet citā brīdī ir apjucis, nepārliecināts un vēlas saņemt vecāku atbalstu. Šis apmācību kurss sniedz vecākiem izpratni par to, kas pusaudžiem šajā vecumposmā (aptuveni 10 līdz 16 gadi) ir svarīgs, kas ar viņiem notiek un kā veidot veiksmīgu sadarbību ar bērniem, lai viņi kļūtu par nobriedušiem un veselīgiem pieaugušajiem.

Kursa laikā saņemsiet atbildes uz šiem un citiem jautājumiem:

 • Pusaudzis vairs nav mazs bērns, taču arī ne pieaudzis. Ko atļaut un ko nē? Kādā veidā noteikt robežas, ja agrākās metodes vairs nestrādā?
 • Vēlos, lai man ar pusaudzi būtu labas, emocionāli tuvas attiecības. Kā ar pusaudzi sarunāties? Kā izteikt kritiku, nesabojājot attiecības?
 • Pusaudzim nav draugu vai ir sarežģītas attiecības ar vienaudžiem. Vai un kā es varu viņu atbalstīt?
 • Pusaudzis tik daudz ko grib darīt atšķirīgi no mums, vecākiem, bieži ir opozīcijā, protestē. Cik daudz protestēt ir normāli?
 • Pusaudža seksualitāte. Kāda seksuālā uzvedība ir atbilstoša, kāda nē? Kas ir sekstings? Vai sarunas ar pusaudzi par seksualitāti nepamudinās viņu ātrāk iesaistīties seksuālās attiecībās?
 • Pusaudzis ir noslēgts un es nezinu, kā viņš jūtas. Ko darīt, ja neesam pieraduši runāt par emocijām?
 • “Uzsprāgstam” mēs visi – gan pusaudzis, gan vecāki. Kā palīdzēt sev un pusaudzim izpaust emocijas tā, lai nekaitētu ne sev, ne citiem?
 • Kā jūtas pusaudža vecāks? Kā parūpēties par sevi?

Apmācību kursa laikā tiek izmantotas dažādas darba metodes – uzdevumi pāros un grupās, situāciju izspēlēšana, diskusijas, tiek uzdoti arī mājas darbi apgūtā nostiprināšanai, kā arī vecākiem ir iespēja dalīties un dzirdēt citu dalībnieku pieredzi.

Kursa ilgums: 10 nodarbības (katra 3 stundas), 1 reizi nedēļā.

Programma tiek nodrošināta arī sadarbībā ar Rīgas sociālo dienestu (lūdzam sazināties ar savu sociālo darbinieku par pakalpojuma pieejamību). Ir iespēja slēgt individuālus līgumus ar citu pašvaldību sociālajiem dienestiem. Ar nosūtījumu no sociālā dienesta Jums par kursu nebūs jāmaksā.

Vecāku mācību grupas norise 2023. gadā :  katru otrdienu – 21. un 28. februāris, 7., 14., 21.,28. marts, 4., 11., 18. un 25. aprīlis, plkst. 18.00 – 21.00,  tiešsaistē (“Zoom” platformā).

Cena: 150 eiro (pārim 249eiro)

Grupas noteikumi:

 1. Lai piedalītos tiešsaistes mācībās, vajadzīgs atbilstošs tehniskais nodrošinājums (gan video, gan audio funkcija), jo nepieciešama aktīva līdzdarbība.
 2. Aicinām apdomāt, vai mācību laikā varēsiet būt atsevišķā telpā, lai spētu atklāti dalīties un aktīvi līdzdarboties.
 3. Nodarbību cikls ietver 10 nodarbības – lai kurss būtu apgūts, nepieciešams apmeklēt tās visas. Lai varētu saņemtu apliecinājumu par kursa pabeigšanu, jāapmeklē vismaz 8 no 10 nodarbībām. Ja kādā nodarbībā nevarat piedalīties, nepieciešams pabrīdināt par to kursa vadītāju.
 4. Lai piedalītos grupā, vecākam nepieciešama regulāra saskarsme ar bērnu (klātienē vai vismaz sazinoties caur viedierīcēm), jo būtiska mācību daļa ir mājasdarbi, kas veicami kopā ar bērnu.
 5. Ja esat samaksājis par kursu, bet pārdomājat un paziņojat to mums 5 dienas pirms mācību sākuma, mēs atmaksāsim 70 % no kursa cenas.

Lai saņemtu vairāk informācijas, lūdzu, rakstiet grupas@centrsdardedze.lv; tālrunis 22822140.

Kursa ilgums un laiki
Katru otrdienu plkst. 18.00 - 21.00 : 21. un 28. februāris, 7., 14., 21.,28. marts, 4., 11., 18. un 25. aprīlis.
Norises vieta
Tiešsaistē (Zoom)
Kursa cena
150 eiro (pārim 249 eiro)