Kaitējoša seksuāla uzvedība – praktiskās mācības psihologiem un speciālistiem

Pēdējā laikā īpaši aktualizējusies problēma, kuru saucam par kaitējošu seksuālu uzvedību bērnu vidū: bērni iesaistās savstarpējās vecumam neatbilstošās seksuālās sarunās vai darbībās, radot kaitējumu sev vai citiem. Nereti pieaugušo pirmā reakcija ir dusmas un vainošana, lai gan, ieskatoties dziļāk, šāda uzvedība ir bērna sauciens pēc palīdzības. Psihologs var būt ļoti nozīmīgs atbalsts bērnam un viņa vecākiem, taču šajās situācijās nepieciešama īpaša pieeja un zināšanas.

Mērķauditorija: psihologi, kuri strādā ar bērniem (2 dienu mācību kurss) un speciālisti, kuri strādā ar bērniem (1 dienas kurss).

Mācību pirmā diena ar pamatzināšanām abām mērķauditorijas grupām norisinās kopā.

Mācības sniegs psihologam padziļinātu priekšstatu par kaitējošas seksuālas uzvedības izpausmēm, sekām un terapeitisko darbu ar tām savukārt speciālistam tās sniegs pamatzināšanas par šo tēmu un ieskatu, kā reaģēt un rīkoties.

Mācību tēmas:

  • Pārrunāsim to, kas ir kaitējoša seksuāla uzvedība, kā to atpazīt, kas ir kaitējošas seksuālas uzvedības riska, aizsargājošie un uzturošie faktori. Tāpat runāsim par speciālistu sadarbību komandā.
  • Padziļināti pievērsīsimies praktiskajiem aspektiem, kas svarīgi tieši psihologiem – jūs apgūsiet praktiskas terapeitiskās metodes darbam ar bērniem kaitējošas seksuālas uzvedības gadījumos, kā arī uzzināsiet pieejas darbam ar vecākiem, kas ir būtisks faktors bērna uzvedības maiņai.
  • Mācību ietvaros detalizēti pārrunāsim klienta izvērtēšanas metodes, kā arī drošības plānu veidošanu dažādām vidēm, kurās bērns uzturas (bērna ģimenei, skolai vai iestādei), kas ir būtiski uzvedības maiņai un palīdz proaktīvi novērsti kaitējošas seksuālas uzvedības riskus.

Mācību noslēgumā dalībnieki saņems “Centrs Dardedze” speciālistu veidotu rokasgrāmatu, kas ietver mācībās pārrunātās tēmas: bērna seksuālā uzvedība dažādos vecumposmos, kaitējošas seksuālas uzvedības izpausmju raksturojums un ietekmējošie faktori, uzvedības novērtēšanas metodoloģija, ieteikumi sadarbībai ar citiem speciālistiem, drošības plānu veidošana, kā arī terapeitisko metožu apkopojums darbam ar bērnu un vecākiem.

Nākamās mācības plānotas 2024. gada rudens semetrī. Piesakies jau tagad, lai rezervētu vietu grupā

Laiks: plkst. 10.00 – 16.00.

Ilgums: 16 akadēmiskās stundas psihologiem un 8 akadēmiskās stundas speciālistiem, kuri strādā ar bērniem.

Formāts: tiešsaistē (Zoom)

Cena:  speciālistiem, kuri strādā ar bērniem –  85 eur (1diena)  un psihologiem – 170 eiro (2dienas).

Mācības vadīs “Centra Dardedze” psiholoģes Sindija Dziedātāja un Liene Nikolajeva.

Plašāka informācija: apmacibas@centrsdardedze.lv; tālrunis 22326320.

Kad:
Nākamās mācības plānotas 2024. gada rudens semestrī. Piesakies!
Cena:
Speciālistiem - 85 eur (1 diena) Psihologiem - 170 eur (2 dienas)
Pieteikties