Kaitējoša seksuāla uzvedība – praktiskās mācības psihologiem

Pēdējā laikā īpaši aktualizējusies problēma, kuru saucam par kaitējošu seksuālu uzvedību bērnu vidū: bērni iesaistās savstarpējās vecumam neatbilstošās seksuālās sarunās vai darbībās, radot kaitējumu sev vai citiem. Nereti pieaugušo pirmā reakcija ir dusmas un vainošana, lai gan, ieskatoties dziļāk, šāda uzvedība ir bērna sauciens pēc palīdzības. Psihologs var būt ļoti nozīmīgs atbalsts bērnam un viņa vecākiem, taču šajās situācijās nepieciešama īpaša pieeja un zināšanas.

Mērķauditorija: psihologi, kuri strādā ar bērniem.

Trīs dienu mācības sniegs psihologam padziļinātu priekšstatu par kaitējošas seksuālas uzvedības izpausmēm, sekām un terapeitisko darbu ar tām.

  • Mācību pirmajā dienā pārrunāsim to, kas ir kaitējoša seksuāla uzvedība, kā to atpazīt, kas ir kaitējošas seksuālas uzvedības riska, aizsargājošie un uzturošie faktori. Tāpat runāsim par speciālistu sadarbību komandā.
  • Otrajā un trešajā dienā padziļināti pievērsīsimies praktiskajiem aspektiem, kas svarīgi tieši psihologiem – jūs apgūsiet praktiskas terapeitiskās metodes darbam ar bērniem kaitējošas seksuālas uzvedības gadījumos, kā arī uzzināsiet pieejas darbam ar vecākiem, kas ir būtisks faktors bērna uzvedības maiņai.
  • Mācību ietvaros detalizēti pārrunāsim klienta izvērtēšanas metodes, kā arī drošības plānu veidošanu dažādām vidēm, kurās bērns uzturas (bērna ģimenei, skolai vai iestādei), kas ir būtiski uzvedības maiņai un palīdz proaktīvi novērsti kaitējošas seksuālas uzvedības riskus.

Mācību noslēgumā dalībnieki saņems “Centrs Dardedze” speciālistu veidotu rokasgrāmatu, kas ietver mācībās pārrunātās tēmas: bērna seksuālā uzvedība dažādos vecumposmos, kaitējošas seksuālas uzvedības izpausmju raksturojums un ietekmējošie faktori, uzvedības novērtēšanas metodoloģija, ieteikumi sadarbībai ar citiem speciālistiem, drošības plānu veidošana, kā arī terapeitisko metožu apkopojums darbam ar bērnu un vecākiem.

Mācību norise: nākamās mācības notiks 2024. gadā, tiešsaistē Zoom.

Laiks: plkst. 10.00 – 16.00.

Ilgums: 24 akadēmiskās stundas.

Formāts: tiešsaistē (Zoom)

Cena: 249 eiro

Mācības vadīs “Centra Dardedze” psiholoģes Sindija Dziedātāja un Liene Nikolajeva.

Plašāka informācija: apmacibas@centrsdardedze.lv; tālrunis 22326320.

! Ja psihologs jau ir apmeklējis “Dardedzes” vienas dienas apmācības speciālistiem par kaitējošu seksuālu uzvedību, tad iespējams apmeklēt tikai mācību otro un trešo dienu, saņemot 20% atlaidi no cenas. Lūgums informēt par to pieteikuma anketas komentāros.

Kad:
Nākamās mācības notiks 2024. gadā, tiešsaistē Zoom.
Cena:
249 eiro
Pieteikties