Džimbas drošības soļu programmas (Džimbas aģentu) apmācības

Džimbas drošības soļu programma ir vienpadsmit nodarbību cikls, kas paredzēts bērniem vecumā no 5 līdz 10 gadiem. Nodarbību mērķis ir izglītot bērnus par drošību attiecībās, tādejādi mazinot vardarbības riskus šo bērnu dzīvē. Programmas ietvaros ar mūzikas, rotaļu, filmiņu un lomu spēļu palīdzību sarežģītas tēmas kļūst bērniem labi saprotamas. Džimbas drošības soļu programma balstās uz ciešu sadarbību iestādes darbinieku, vecāku un bērnu starpā, apgūstot tēmas, kas palīdz veidot drošu vidi un apgūt prasmes, kas nepieciešamas drošu attiecību veidošanā

Džimbas drošības soļu programma tika izveidota, lai novērstu vardarbību pret bērniem. Mēs ticam, ka ar šīs programmas palīdzību ilgtermiņā ir iespējamas izmaiņas pieaugušo un bērnu zināšanās, attieksmē, prasmēs un uzvedībā, lai jebkāda vardarbība, it īpaši seksuāla vardarbība, pret bērnu nenotiku nevienā vidē un bērni varētu augt laimīgi, piedzīvojot drošu attiecību pieredzi.

Džimbas drošības soļu programmas saturs atbilsts valsts izglītības satura noteiktajām normām par to, kas bērnam jāapgūst pirmsskolā un sākumskolā.

Programmu iestādē īsteno īpaši sagatavoti nodarbību vadītāji – Džimbas drošības aģenti. Tie ir drošības iemaņu skolotāji, par kuriem var kļūt gan pirmsskolas pedagogi un metodiķi, gan sociālie pedagogi, psihologi u.c. Kopumā Latvijā darbojas ap 360 aģentu.

Džimbas drošības soļu programmas īstenošanas kārtība

 • Izglītības iestāde vēlas īstenot Džimbas drošības programmu.
 • Iestāde sazinās ar “Centrs Dardedze” pārstāvi, pamatojot savu nodomu un apņemšanos kļūt par Džimbas drošības soļu programmas īstenotāju.
 • “Centrs Dardedze” slēdz līgumu ar izglītības iestādi par programmas īstenošanu (izņemot gadījumus, kad “Centrs Dardedze” ir atsevišķa vienošanās ar pašvaldību).
 • Iestāde sedz mācību maksu 275,88 (ar PVN) un metodisko materiālu somas izmantošanas maksu 204,49 (ar PVN). Kopā 480,37 (ar PVN)
 • Iestādes vadītājs piedalās “Centrs Dardedze” rīkotā ievadseminarā par Džimbas drošības soļu programmas īstenošanu.
 • Iestādes vadība izvēlas Džimbas aģenta lomai visatbilstošāko kolēģi.

Džimbas drošības soļu programmas pirmais jeb “mācību” gads

 • Džimbas aģents piedalās 4 dienu mācībās,  saņem metodisko materiālu somu un apliecību Nr. 1 par Džimbas drošības soļu programmas apgūšanu.
 • Savā izglītības iestādē īsteno Džimbas drošības soļu programmas visus 11 soļus vismaz vienai grupai, nodrošina informāciju darbiniekiem un vecākiem.
 • Piedalās 1 dienas supervīzijā. Saņem apliecību Nr. 2 par programmas īstenošanu izglītības iestādē saskaņā ar līgumu.

Džimbas drošības soļu programmas nākamais gads jeb “abonēšana”

 • Pēc “mācību” gada izglītības iestāde pilnībā ievieš Džimbas drošības soļu programmu savā darbā un kļūst par programmas ikgadējo abonentu.
 • Ik gadu veic abonēšanas maksu 337,59 (ar PVN).

“Centrs Dardedze” nodrošina ikgadēju atbalstu:

 • izdod jaunu materiālu, ko izmantot darbā ar bērniem, vecākiem vai kolēģiem;
 • nodrošina ar materiāliem, kas nepieciešami nodarbībām katrā klasē vai grupā (piem. noteikumu plakāti, atzīmēšanās kalendāri);
 • rīko konferenci aģentiem un izglītības iestāžu vadītājiem;
 • īsteno semināru un/vai vebināru aģentiem;
 • rīko prasmju atjaunošanas treniņu aģentiem reizi 3 gados;
 • sniedz supervīziju un/vai konsultāciju sarežģītu situāciju risināšanā;
 • veic jauna aģenta apmācību, ja nomainās darbinieks;
 • 8h bērnu tiesību aizsardzības mācības  ar apliecību,  ja/kad aģentam tās nepieciešamas;
 • sniedz atskaiti pašvaldībai par programmas ietekmi.

Lai pieteiktos mācībām, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu. Mūsu kontakti: 29466413,  ilze.znotina@centrsdardedze.lv 

Vairāk informācijas par Džimbas drošības programmu atrodama www.dzimba.lv,

Pieteikšanās:
Lai pieteiktos mācībām, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu!
Datumi:
24.09.2024 - 27.09.2024
Info:
Par pavasara mācībām sazināsimies personīgi.
Cena:
Mācības un materiālu izmantošana 480,37 (ar PVN) Abonēšana 337,59 (ar PVN)
Pieteikties