Sargeņģelis – izglītojoša atbalsta programma vecākiem

Kad ģimenē ienāk bērns, nekas vairs nav tā kā agrāk. Vēl sarežģītāk, ja pietrūkst līdzcilvēku atbalsta gan grūtniecības laikā, gan, bērniņam piedzimstot. Jaunajiem vecākiem, ir nepieciešamas zināšanas un prasmes bērna kopšanā, izpratne par mazuļa vajadzībām, kā arī par izjūtām, kas notiek ar viņiem pašiem.

Grupas mērķis ir palīdzēt jaunajām ģimenēm, sniedzot atbalstu, lai prasmīgi rūpētos un audzinātu mazuli no dzimšanas līdz diviem gadiem. Grupa ļauj satikt citus vecākus, apmainīties ar pieredzi, kopīgi svinēt būtiskos gada svētkus – iemācot bērniem tradīcijas un radot pozitīvas bērnības atmiņas.

MĒRĶAUDITORIJA: grupas paredzētas mammām un tēviem, kas ir bērniņa gaidībās, vai audzina mazuli kopš dzimšanas, līdz 2 gadu vecumam. Taču īpaši noderīgas šīs grupas ir:

 • vecākiem, kuri paši ne vienmēr pietiekami izjutuši vecāku mīlestību un rūpes;
 • vecākiem, kuriem trūkst līdzcilvēku atbalsta ikdienas rūpēs par mazuli;
 • nepilngadīgiem vecākiem;
 • māmiņām ar pēcdzemdību depresiju;
 • vecākam, kas viens pats audzina mazuli.

GRUPAS NORISE

Tikšanās notiek reizi divās nedēļās, 2 stundu garumā – līdz brīdim, kad bērns sasniedzis divu gadu vecumu. Grupai iespējams pievienoties jebkurā brīdī ar Rīgas sociālā dienesta nosūtījumu.

Grupa sākas ar kopīgu dziesmiņas dziedāšanu savam mazulim un iepazīšanos ar katra bērna jaunajiem sasniegumiem un vecāku izaicinājumiem.

Nodarbībās vecāki darbojas ar saviem bērniem, un paralēli tiek pārrunāts arī kāds no aktuālajiem tematiem, piemēram:

 • Bērna attīstība pēc vecumposmiem
 • Bērna aprūpe (podiņmācība, higiēna, barošana)
 • Drošas piesaistes vecināšana
 • Bērna drošība (mājās un ārpus tās)
 • Zobu nākšana un citi veselības jautājumi
 • Mazuļa nomierināšanas paņēmieni

Nodarbības nobeigumā, pie kopīga galda, vecāki dalās pieredzes stāstos, papildinot savas sadzīves prasmes un praktiskās iemaņas.

Programma tiek nodrošināta sadarbībā ar Rīgas sociālo dienestu (lūdzu sazināties ar savu sociālo darbinieku par pakalpojuma pieejamību).

Norises vieta:  Klātienes nodarbības “Centrā Dardedze”, Cieceres ielā 3a, Rīga, Āgenskalns (pie Māras dīķa).

Datumi 2022. gada nodarbībām: 25.08., 8. un 22.09., 6. un 20.10., 3. un 17.11., 1. un 15.12. (ceturtdienās, plkst.  11:00-13:00)

Informācija un pieteikšanās: grupas@centrsdardedze.lv; tālrunis 22822140.

“Sargenģeli” ar rotaļlietām un cienastu atbalsta:

        

Mērķauditorija
Grupa vecākiem, kuri audzina bērniņu 0-2 gadu vecumam.
Biežums
Katru otro ceturtdienu, 2 stundu garumā. Atvērtā grupa - var pievienoties jebkurā nodarbībā ar Rīgas sociālā dienesta nosūtījumu.
Valoda
Latviešu
Maksa
Lūdzu sazināties ar savu sociālo darbinieku par pakalpojuma pieejamību. Nosūtījumu uz "Sargeņģeli" var saņemt ar Rīgas sociālā dienesta starpniecību.
Norise
Klātienes nodarbības “Centrā Dardedze”, Cieceres ielā 3a, Rīga, Āgenskalns (pie Māras dīķiem).