Seminārs speciālistiem par kaitējošu seksuālu uzvedību

Nereti tieši institūcijās un iestādēs, kurās ikdienā ir vienkopus dažāda vecuma bērni, ir augsti riski bērniem iesaistīties savstarpējās vecumam neatbilstošās seksuālās sarunās vai darbībās, kas rada kaitējumu. Seminārā tiks pārrunātas tēmas par to, kas ir kaitējoša seksuāla uzvedība, kā to atpazīt, kas ir kaitējošas seksuālas uzvedības riska, aizsargājošie un uzturošie faktori.

Mērķauditorija: profesionāļi, kuri strādā ar skolas vecuma bērniem iestādēs (sociālie darbinieki, pedagogi, sociālie pedagogi, ārpusģimenes aprūpes iestāžu, dienas centru un atbalsta centru darbinieki, audžuģimenes).

Aplūkosim, kā speciālistiem mērķtiecīgi sadarboties starpprofesionāļu komandā iestādes ietvaros un starpinstitucionāli, saskaroties ar kaitējošu seksuālu uzvedību bērnu starpā, lai speciālistu veiktais darbs nepārklātos. Kopīgi diskutēsim par to, kā novērtēt kaitējošu seksuālu uzvedību un ko var darīt katrs speciālists, lai savlaicīgi pamanītu riskus un uz tiem reaģētu, kādēļ svarīgi nodrošināt palīdzību ne tikai iesaistītajiem bērniem, bet arī ģimenei.

Noslēgumā pārrunāsim iespējas veidot drošības plānus gan bērna ģimenē, gan skolā un iestādē – vietās, kurās dzīvo un uzturas bērns, lai proaktīvi rīkotos un novērstu kaitējošas seksuālas uzvedības riskus.

Norises laiks: nākamās mācības notiks 2024. gadā, tiešsaistē Zoom.

Mācības vada: “Centra Dardedze” konsultāciju daļas vadītāja Janeta Bokaldere un vadītāja Laila Balode.

Semināra ilgums: 8 akadēmiskās stundas.

Cena: 81 eiro

Norises vieta: tiešsaistē (ZOOM)

Plašāka informācija: apmacibas@centrsdardedze.lv; tālrunis 22326320.

Kad:
Nākamās mācības notiks 2024. gadā, tiešsaistē Zoom.
Cena:
81 eiro
Pieteikties